hamburger-icon

Kliker.info

Utvrđena neka moguăa rijeđenja, ali bez definitivnog dogovora

Utvrđena neka moguăa rijeđenja, ali bez definitivnog dogovora

23 Novembra
05:54 2007

Lideri šest vodeăih bh. politièkih stranaka iskazali su na današnjem sastanku u Sarajevu ţelju za hitnim rješavanjem nastalih političkih problema s ciljem normalnog funkcioniranja izvršne i zakonodavne vlasti na nivou BiH..U uslaglašenom saopæenju koje je novinarima po završetku sastanka pročitao domaăin susreta, lider Stranke za BiH Haris Silajdţiă, dogovoreno je da se kolegiji oba doma Parlamentarne skupštine BiH sastanu u utorak 27. novembra kako bi riješili pitanje poslovnika o radu parlamentarnih domova, čime bi se otvorio proces imenovanja Vijeăa ministara BiH.Postignut je dogovor o implemetaciji Mostarske deklaracije i konkretnim koracima u tom pravcu. Međutim, naveo je Silajdţiă, politički lideri su svjesni toga da je uvjet za realizaciji ovog dogovora rješavanje trenutne političke situacije u zemlji.Razmijenjena su stajališta i o ustavnoj reformi.Dogovoreno je da se naredni sastanak stranaèkih lidera odrţi u Banjoj Luci do 15. decembra.Visoki predstavnik Miroslav Lajčak, koji je prisustvovao ovim razgovorima, sloţio se sa ocjenom da danas usaglašeni Akcioni plan o implementaciji Mostarske deklaracije moţe postati relevantan nakon rješavanja političke situacije.- Izraţena je ogromna ţelja da se situacija riješi, i za Vijeæe ministara i za Parlament. Čekat ăemo sastanak kolegija oba doma u utorak, na kojem ăe se traţiti zajednički stav o pitanju poslovnika, kazao je Lajčak.On je izrazio zadovoljstvo današnjim sastankom zbog spremnosti političkih lidera da se traţi rješenje situacije. Iako su razgovori povremeno bili teški, Lajčak kaţe da je namjera svih učesnika bila konstruktivna.Upitan da li su nakon ovih dogovora o poslovnicima njegove mjere o poslovnicima i Zakonu o vijeău ministara još uvijek na snazi, Lajčak je odgovorio: "Naravno!"Komentirajuăi prijedlog Poslovnika Zastupničkog doma, koji je usaglasio Kolegij ovog doma, Lajčak je kazao da on za sada nije prihvatljiv za same politièke stranke i zato se one  trebaju sastati.- To je bio preliminarni tekst s kojim se nisu sloţile sve političke stranke. Zato nema smisla da ja komentiram nešto što još nema politički legitimitet, kazao je visoki predstavnik.Prema lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, danas su utvrðena neka moguăa rješenja ali još nema definitivnog dogovora.- Svjesni smo èinjenice da dok se ne postigne dogovor o svemu, a to znaèi o funkcioniranju Vijeăa ministara i poslovnika o radu domova Parlamenta, i ovo što smo razgovarali o implementaciji Mostarske deklaracije nema snagu dogovora, kazao je Dodik.Dodik je rekao da je protiv nametanja rješenja i istaknuo je da prihvata da se ona dopune kroz određena tumačenja u vezi sa radom Vijeăa ministara, ali je apsolutno protiv nametanja odluka visokog predstavnika vezano a  poslovnike.- Ako se to uradi, onda je to definitivno betoniranje jedne dugoroène krize iz koje sigurno nema izlaza. Zato mislim da je jedini naèin dogovor oko poslovnika, poručio je Dodik, dodajuæi kako daje podršku prijedlogu Poslovnika koji je dogovorio Kolegij Zastupnièkog doma. Ako se postigne dogovor o poslovnicima i nekim poboljšanjima vezano za rad Vijeăa ministara, onda bi se bilo blizu formiranja novog Vijeæa ministara te implementacije Mostarske deklaracije.- Ako nema ovih prethodnih dogovora, onda smo bezuspješno sjedili ovdje, kazao je Dodik, navodeæi da je danas protiv prijedloga Kolegija posebno bio predsjednik SDA Sulejman Tihiă.
Govoreăi o dogovoru o implementaciji Mostarske deklaracije, Dodik je naveo da je dogovoreno da se za nivo BiH formira direkcija za policiju, ustanova za forenziku i ustanova za obrazovanje.- To je moguænost da se za potrebe SIPA-e i drugih organa tu školuju kadrovi, a da se odnosi s lokalnim nivoom definiraju tek nakon provoðenja ustavne reforme, rekao je lider SNSD-a.Predsjednik HDZBiH Dragan Čoviă je priznao da na poèetku sastanka nije vjerovao da ăe biti potrebno ovoliko vremena, sedam sati, za usaglašavanje Akcionog plana za reformu policije, odnosno Mostarske deklaracije.- Mislim da je to najveæi napredak na ovim razgovorima, kazao je Čoviă.Naveo da je za Vijeæe ministara usaglašen naèin glasanja, odnosno minimum da najmanje predsjedavajuæi i dva zamjenika predsjedavajuæeg moraju biti u potrebnoj veæini za donošenje odluke, ali se sličan dogovor nije mogao postiæi za domove Parlamentarne skupštine BiH.Predsjednik SDA Sulejman Tihiă je izjavio da je protivnik toga da se uopæe diskutira o odlukama visokog predstavnika, te smatra da ni danas nije o tome trebalo voditi raspravu.Međutim, kazao je kako nije samo on, odnosno SDA, protiv prijedloga Kolegija Zastupničkog doma, nego, kako je on razumio, i lider Stranke za BiH Haris Silajdţiæ.Upitan kako onda komentira èinjenicu da je potpredsjednik SBiH Beriz Belkiæ kao član Kolegija takoðer potpisao taj prijedlog Poslovnika, Tihiæ je kazao da je slušao ono što je danas govorio Silajdţiă.- Svi smo kazali da smo spremni kao partneri za izbor novog Vijeăa ministara. Međutim, predstavnici iz RS-a to uvjetuju rješavanjem pitanja odluka visokog predstavnika, što ja smatram da nije korektno i da ne treba dovoditi u vezi, rekao je predsjednik SDA.Za lidera HDZ1990 Boţu Ljubiăa, bez obzira koliko situacija u BiH izgledala u ovom trenutku dramatièno, atmosfera kod lidera najodgovornijih stranaka je vrlo dobra za izlazak iz krize.- Krenuli smo u razgovore s osnovnim ciljem – parafiranjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruţivanju sa EU do samita EU 15. decembra. Da bi te uvjete ispunili, bilo je nuţno razgovarati o rješenjima ove aktualne krize, kazao je Ljubiă.Prema njegovim rijeèima, naèelno je dogovoreno oko pitanja vezano za Vijeæe ministara. Meðutim, oko poslovnika za rad parlamentarnih domova situacija je "nešto delikatnija".Stav njegove stranke je da se kolegiji oba doma dogovore oko poslovnika i da taj dogovor bude prihvatljiv za OHR.Govoreæi o razgovorima o reformi ustava, Ljubiæ je kazao da je uèesnicima sastanka podijelio platformu svoje stranke usvojenu na saboru HDZ1990 prije nekoliko dana.Predsjednik PDP-a RS Mladen Ivaniă je istaknuo da su svi uèesnici jasno rekli da nisu za preglasavanje i da æe se nakon današnjeg susreta naæi rješenje za situaciju oko Vijeăa ministara.- Vjerujem da èinjenica da smo se pribliţili i postigli neku vrstu saglasnosti oko toga kako provesti policijsku reformu, pokazuje da postoji pozitivan ambijent. Nadam se da ăe taj ambijent biti završen u utorak usvajanjem dogovora oko poslovnika, rekao je on.Ivaniæ ne vjeruje ni da ăe međunarodne institucije taj pozitivni ambijent pokvariti nametanjem, jer bi to bilo šteta za ono što se hoăe u ovoj zemlji.(Kliker.info-Fena)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku