hamburger-icon

Kliker.info

Uslovi korištenja

Uslovi korištenja kliker.info servisa

1..Korisnik koristi kliker.info servise i internet isključivo na vlastitu odgovornost. kliker.info ne daje nikakve garancije i ne preuzima bilo kakvu odgovornost za štetu koje korisnik pretrpi korištenjem servisa, programskog paketa i/ili Interneta.
2..Internet je globalna računarska mreža koju kliker.info direktno ne kontroliše već je na istu samo vezan, pa zbog toga ne može garantovati dostupnost servisa koji direktno ne kontroliše.
3..Portalu.kliker.info korisnik dostavlja kompletne i tačne lične podatke ili podatke o pravnom subjektu. U slučaju promjene tih podataka za registrovanje korisnika (telefon, adresa i sl.) korisnik je dužan obavijestiti kliker.info.
4..Korisnik potvrđuje pravo da kliker.info u bilo kom trenutku i bez prethodne obavijesti može ograničiti ili ukinuti prava pristupa svojim servisima ukoliko korisnik koristi servis na neprihvatljive i/ili nedozvoljene načine. Korisnik potvrđuje da kliker.info nije odgovoran za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem ili ukidanjem korištenja servisa zbog neprihvatljivog i/ili nedozvoljenog načina korištenja.

Pristup informacijama i podacima

1..kliker.info pruža pristup informacijama, podacima, programima, fotografijama, video zapisima, muzičkim zapisima smještenim na svojim serverima ili dobavljenih preko kliker.info TCP/IP mreže. Korisnik se slaže da će procijeniti i biti podležan rizicima koji su vezani na sadržaj, tačnost ili korisnost sadržaja dobavljivog sa Interneta ili kliker.info računarske mreže.
2..kliker.info ne provjerava niti kontroliše sadržaj koji korisnici postavljaju na sopstvene servere i ne može osigurati trenutno uklanjanje sadržaja.
3..kliker.info ima pravo distribuisati korisniku promotivne poruke e-poštom ili pismenim putem u kojima obaviještava svoje korisnike o promjenama ili novim uslugama, poboljšanjima servisa i drugim informacijama vezanim uz korištenje kliker.info servisa.

Povjerljivi sadržaji i ostala prava

1..kliker.info servis omogućava pristup sadržajima koji su zaštićeni (eng. copyright, trademark).
2..Korisnik se slaže da će koristiti sadržaj shodno zakonima i propisima kojima je taj sadržaj zaštićen od vlasnika sadržaja.
3..Korisnik se slaže da neće objavljivati i/ili prenositi sadržaj koji je zaštićen na bilo koji način bez pristanka vlasnika istog. Takve radnje će imati za posljedicu prekid ugovora o korištenju kliker.info servisa.

Prekid korištenja servisa

1..Korisnik može prekinuti korištenje servisa u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga. Korisnik prekid Ugovora traži isključivo putem e-pošte.
2..kliker.info će prekinuti pravo korisniku na korištenje servisa samo ukoliko se korisnik ne pridržava uvjeta korištenja servisa.
3..Korisnik se slaže da kliker.info ima pravo izbrisati sve njegove podatke sa svojih servera u trenutku isključenja korisnika.

Neprihvatljivi / nedozvoljeni
načini korištenja kliker.info servisa

kliker.info će svojim korisnicima pružati slobodan i neometan pristup Internet servisima i ima pravo zatražiti od korisnika nadoknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivm i/ili nedozvoljenim korištenjem svojih servisa. U svrhu slobodnog i neometanog korištenja smatra se da su slijedeći postupci neprihvatljivi:
1..Nezakonit sadržaj – Korisnik ne smije objavljivati ili prenositi informacije koje direktno krše postojeće BH ili internacionalne zakone.
2..Lažne informacije – Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi informacije za koje zna i/ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima.
3..Lažno reklamisanje – Korisnik ne smije objavljivati ili prenositi promotivne i reklamne materijale koji sadrže lažne informacije, izigravajući navode ili tvrdnje.
4..Korisnik se slaže da neće našim korisnicima i ostalim korisnicima interneta slati ili prenositi reklamne ili promotivne materijale bez njihovog pristanka ili traženja, te da ih neće objavljivati na mjestima koja za takve materijale nisu predviđena.
5..Objavljivanje, prenošenje ili slanje zaštićenih sadržaja.
6..Korisnik ne smije objavljivati tajne podatke neke osobe, kompanije, servisa ili drugog subjekta.
7..Korisnik se slaže da neće objavljivati, slati ili prenositi prijeteće, vrijeđajuće, vulgarne, šovinističke ili rasisističke sadržaje.
8..Lažno predstavljanje – Korisnik se slaže da se neće lažno predstavljati pri korištenju servisa.
9..Lančana pisma – Korisnik se slaže da neće objavljivati, slati ili prenositi sadržaje koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama.
10..Korisnik se slaže da neće koristiti servise i kliker.info servere na bilo koji način, a koji će direktno ugroziti njihov normalan rad.

Obaveze portala kliker.info prema korisnicima

kliker.info se obavezuje pružiti profesionalnu kvalitetu usluga svojim korisnicima u što je uključeno:
-.širenje kapaciteta sistema shodno rastu broja korisnika / posjetilaca,
-.nadziranje sistema i brzo otklanjanje problema u radu,
-.e-pošta & telefonska podrška korisnika…

Idi na alatnu traku