hamburger-icon

Kliker.info

SRAMNO: Špirić će primati 5.000 KM!

SRAMNO: Špirić će primati 5.000 KM!

18 Juna
00:33 2008

Dom naroda Parlamenta BiH usvojio je danas u drugom čitanju Prijedlog zakona o platama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH iz kojeg su izbačene sve odredbe koje se odnose na zastupnike i delegate u Parlamentu BiH.

Osno­vna plata pred­sje­da­va­ju­ćeg Vi­je­ća mi­nis­ta­ra tre­ba­lo bi da bu­de ve­ća od 5.000 KM, što je uve­ća­nje za vi­še od 100 pos­to, dok bi za­mje­ni­ci­ma osno­vi­ca bi­la naj­ma­nje 4.700 KM, mi­nis­tri­ma 4.400 KM, a čla­no­vi Pred­sje­dniš­tva BiH bi bi­li na­gra­đe­ni sa mi­ni­mal­nom pla­ćom od 5.270 KM. 
Osno­vi­ca za obra­čun pla­ta će se ut­vrđi­va­ti u izno­su od 85 pos­to pro­sje­čne mje­se­čne ne­to pla­te u BiH is­ka­za­ne na go­diš­njem ni­vou dvi­je fis­kal­ne go­di­ne pri­je go­di­ne u ko­joj će se o­sno­vi­ca pri­mje­nji­va­ti, ko­ju objav­lju­je Agen­ci­ja za sta­tis­ti­ku BiH.

Delegati su tokom rasprave istakli nezadovoljstvo što primanja parlamentaraca nisu regulirana ovim zakonom. Naveli su kako nije u redu što su ovim zakonom obuhvaćene sve institucije, osim najvećeg zakonodavnog tijela u BiH.

Prihvaćen je zaključak kojim je Vijeće ministara BiH zaduženo da u roku do šest mjeseci od početka implementacije ovog zakona napravi detaljnu analizu i sačini prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona u slučajevima u kojima se ustanovi da je došlo do propusta.

Dom naroda je prihvatio zaključak da se Vijeće ministara obaveže da u roku od 60 dana izradi prijedlog zakona o platama i naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama. Ranije je u istovjetnom tekstu, ovaj zakon usvojio i Zastupnički dom Parlamenta BiH.

(Agencije)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku