hamburger-icon

Kliker.info

Sarajevo : Budžet FBiH u iznosu 1,757 milijardi KM za 2008.godinu , po prvi put usvojen na vrijeme

Sarajevo : Budžet FBiH u iznosu 1,757 milijardi KM za 2008.godinu , po prvi put usvojen na vrijeme

30 Decembra
13:05 2007
Dom naroda Parlamenta FBiH završio je današnju vanrednu sjednicu u Sarajevu usvajanjem Budžeta za 2008. godinu, zakona o njegovom izvršenju i Zakona o porezu na dobit u FBiH.Sva tri zakonska akta usvojena su u istom tekstu kao što je to jučer učinio Predstavnički dom Parlamenta FBiH, s obzirom da predloženi amandmani na ove zakone danas nisu dobili veæinu.Prema prijedlogu Vlade FBiH, budžet Federacije za narednu godinu iznosi 1.757.614.878 KM, u odnosu na 1.586.276.529 KM ovogodišnjeg rebalansiranog budžeta. Njegovim usvajanjem ispunila su se očekivanja federalne vlade da Federacija BiH dobije budžet za 2008. godinu prije isteka tekuće godine.Najveću stavku na prihodovnoj strani čine prihodi od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa koji pripadaju FBiH. Oni su planirani u visini od 1.196.308.540 KM, što je 11 posto više od planiranih u budžetu za 2007. Povećanje neporeznih prihoda planirano je u istom postotku. Ukupni proračunski rashodi su jednaki ukupnim prihodima.Sudjelovanje Vlade FBiH u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica planirano je u iznosu od 9.000.000 KM, a za otplate dugova predviđeno je 165.821.411 KM. Kroz transfere za ispunjenje obaveza prema borcima i članovima njihovih porodica predviđeno je više od 350.000.000 KM.Poticaji za poljoprivredu planirani su u iznosu od 53 miliona KM.Federalnoj direkciji za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta je za 2008. planirano 63,9 miliona KM za izgradnju autoceste, naplatnih kućica i za ostale troškove u ovom projektu. Za neratne invalide planiran je transfer od 157 miliona KM. Sastavni dio Prijedloga budžeta je Plan razvojnih projekata za 2008.Zakonom o izvršenju budžeta FBiH za 2008. se među ostalim preciziraju prioriteti u izvršenju budžeta. Na prvom mjestu su otplate kamata i inozemnih dugova, slijede transfer za invalidnine i braniteljska davanja te invalidnine za neratne invalide i civilne žrtve rata. Na trećem mjestu je transfer za poljoprivredu, a potom za raseljene i izbjegle osobe. Slijedi transfer za liječenje hepatitisa "C" i težih oblika hepatitisa "B" i multipleskleroze, a iza toga plaće i naknade svih zaposlenih te tekući transferi kantonima i nižim razinama vlasti, javnim poduzećima i za kapitalne investicije.Premijer Federacije BiH Nedžad Branković je jučer na zasjedanju Predstavničkog i danas na zasjedanju Doma naroda kazao da je Vlada analizirala predložene amandmane i zaključila da se većina njih može realizirati kroz prijave na javne pozive koje će uputiti resorna ministarstva, ali da ih zbog konstrukcije budžeta Vlada ne može prihvatiti.Vlada FBiH nije danas prihvatila dva amandmana Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Doma naroda PFBiH koji se odnose na Prijedlog budžeta FBiH za 2008., a predviđaju da se predloženi transfer podsticaja poljoprivredi u iznosu 52.650.000 KM zamijeni iznosom od 105.420.000 KM, koji je adekvatan iznosu od šest posto Budžeta za 2008. godinu. Odbor je predložio da se nedostajuæa razlika sredstava osigura od akciza na luksuzne proizvode i na osnovu povećanih prihoda od PDV-a. Vlada smatra da amandmani Odbora ne predviđaju realan izvor sredstava.Drugi amandman Odbora predviđao je da se transfer za veterinarstvo poveća za milion KM, a da se stavka Terminali FBiH umanji za isti iznos.Nisu, među ostalim, prihvaćena ni tri amandmana Kluba Srba u Domu naroda PFBiH koji su predviðali izdvajanje većeg iznosa iz Budžeta za 2008. godinu za izgradnju infrastrukture u nekoliko povratnièkih naselja. Nakon što ih Vlada nije prihvatila, od tih amandmana odustao je i sam Klub Srba njihovim povlačenjem, uz obrazloženje da je od federalnog ministra za raseljene osobe i izbjeglice Edina Mušića dobijeno uvjeravanje da će se ta "povratnička pitanja" rješavati zajednički u toku 2008. godine, odnosno bit æe tretirana kroz programe ministarstava.Delegatsku većinu nije dobio amandman predsjednice Kluba Srba u Domu naroda Mire Ljubijankić, kojim je tražila da se transfer za rano otkrivanje karcinoma dojke treba da poveća s milion na pet miliona KM.Federalni ministar zdravstva Safet Omerović je obrazložio kako bi taj predloženi amandman "dobro došao", ali je naglasio da je odnos Vlade FBiH prema problemu ranog otkrivanja raka dojke i zdravstvu u cijelosti dobar. Dodao je da je neophodni lijek "Herceptin" predviđen na "listi" za 2008. godinu.Kada je u pitanju Zakon o porezu na dobit u FBiH, on sadrži izmijenjenu, odnosno smanjenu stopu poreza na dobit sa sadašnjih 30 na deset posto.Jedan od ciljeva ovog zakona jeste stvaranje približno jednakih uvjeta za pravne osobe, bez obzira u kojem dijelu BiH posluju. Poslovne jedinice pravnih osoba iz RS-a i Brčko Distrikta oslobođene su plaćanja poreza na dobit ostvarenu u FBiH, dok se porez na dobit koji su rezidenti FBiH platili u RS-u ili Brčko Distriktu priznaje kod utvrđivanja porezne osnove.Zakon o porezu na dobit trebalo bi da se primjenjuje od 1. januara 2008.(Kliker.info-Fena)
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku