hamburger-icon

Kliker.info

Kreševo : Stranke sa hrvatskim predznakom potpisale Deklaraciju o načelima ustava Bosne i Hercegovine

Kreševo : Stranke sa hrvatskim predznakom potpisale Deklaraciju o načelima ustava Bosne i Hercegovine

21 Septembra
20:56 2007

Predstavnici stranaka iz Bosne i Hercegovine sa hrvatskim predznakom potpisali su danas u Kreševu Deklaraciju o naèelima Ustava Bosne i Hercegovine, èime su potvrdili zalaganje za evropsku Bosnu i Hercegovinu u kojoj æe Hrvati, zajedno sa druga dva konstitutivna naroda, obezbijediti svoju suverenost i ravnopravnost na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.Novim ustavom napušta se postojeæe dvoentitetsko ureðenje Bosne i Hercegovine i uspostavlja novo, funkcionalnije i pravednije ureðenje, po kojem nijedan od konstitutivnih naroda neæe biti privilegovan, ni diskriminisan, navodi se u Deklaraciji.U tekstu dokumenta se istièe da je Bosna i Hercegovina decentralizovana država, sa tri nivoa vlasti – državnim, srednjim i lokalnim, pri èemu prva dva nivoa vlasti imaju zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast.Prema Deklaraciji, srednji nivo vlasti uspostavlja se na osnovu istorijskih, etnièkih, geografskih, privrednih, saobraæajnih i drugih bitnih kriterijuma, uz moguænost teritorijalnog diskontinuiteta postojeæih organizacionih jedinica.Lokalni nivo vlasti – gradovi i opštine su jedinice lokalne samouprave i uprave koje nisu unaprijed zadane, nego se na cijeloj teritoriji iznova organizuju prema istim naèelima, bez posebnog statusa, a vlast se konstituiše na principu proporcijalnosti.Zamišljeno je da Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine dobije specijalni status, ureðen zakonom na državnom nivou.
"Zauzimamo se za cjelovitu ustavnu reformu u Bosni i Hercegovini, odnosno za donošenje novog ustava Bosne i Hercegovine koji bi trebalo da stupi na snagu do isteka mandata sadašnjeg visokog predstavnika Miroslava Lajèaka", kaže se u Deklaraciji.Potpis na ovaj dokument stavili su predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Èoviæ, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božo ljubiæ, predsjednik HSP-a "Ðapiæ – dr Jurišiæ" Zvonko Jurišiæ, predsjednik HKDU Ivan Musa, predsjednik HSS-a Marko Tadiæ i zamjenik predsjednika Narodne stranke "Radom za boljitak" Jerko Ivankoviæ-Lijanoviæ.  (Kliker.info-BHRT)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku