hamburger-icon

Kliker.info

Crno na bijelo : Integralni tekst protokola koji su potpisali Silajdžić i Dodik

Crno na bijelo : Integralni tekst protokola koji su potpisali Silajdžić i Dodik

29 Septembra
02:24 2007

Predsjednik Stranke za BiH Haris Silajdžić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potpisali su danas Protokol o ispunjavanju uslova za reformu policije koji su potrebni za parafiranje i potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju . U nastavku možete pročitati Protokol u cjelini.„Potpisnici ovog protokola su saglasni da preduzmu aktivnosti vezane za sprovođenje reforme policije, koje je definisala Evropska unija, a koje su potrebne za parafiranje i potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.Saglasni smo u potpunosti i bezuslovno sa sadržajem ovog Protokola i svim njegovim pojedinaćnim tačkama u niže navedenom tekstu.

I Reforma postojećih policijskih struktura u BiH sprovodiće se u skladu sa sljedeća tri principa koje je definisala Evropska unija:

– sve zakonodavne i budžetske nadležnosti za sva pitanja policije moraju se nalaziti na državnom nivou
– nema političkog miješanja u operativni rad policije
– funkcionalne lokalne policijske oblasti moraju se utvrditi na osnovu tehničkih kriterija za rad policije, pri čemu se operativna komanda sprovodi na lokalnom nivou.

II U skladu s tim, slažemo se i prihvatamo da:

1. struktura policijskih snaga u BiH neće prejudicirati buduća ustavna rješenja, niti na bilo koji način definisati buduću ustavnu strukturu zemlje
2. struktura policijskih snaga u BiH će odgovarati ustavnoj strukturi zemlje
3. cjelokupna reforma ima za cilj stvaranje funkcionalne, multietničke i profesionalne policije, koja æe osigurati bezbjednost građana i dobara na cijeloj teritoriji BiH
4. zakonodavne nadležnosti za pitanja policije će biti u nadležnosti BiH uključujući i nadležnost za konsolidavni (okvirni) budžet za sve policijske strukture u BiH
5. nema političkog miješanja u rad policije
6. operativna komanda bude realizovana na lokalnom nivou, a lokalne policijske oblasti treba utvrditi na osnovu tehničko-profesionalnih kriterija
7. policijske snage u BiH kao profesionalna struktura je ravnomjerno rasporeðena na teritoriji èitave BiH, u skladu sa posljednjim popisom stanovništva
8. policijske strukture u BiH budu u skladu sa najboljom praksom koja postoji u višenacionalnim i složenim državama, koje bi mogli koristiti kao model organizovanja najprimjereniji za BiH
9. nova i reformisana policijska struktura æe biti usklađena sa bilo kojim ustavnim reformama za BiH koje uslijede u narednom periodu.

III Policijske strukture na nivou BiH će sačinjavati:

1. Direkcija za koordinaciju policije sa statusom upravne organizacije u okviru Ministarstva bezbjednosti BiH. Na čelu Direkcije će biti direktor policije, a ona će se sastojati iz sljedećih organizacionih segmenata:
– Kabinet direktora
– Operativni centar
– Odjeljenje za koordinaciju policije
– Odjeljenje za standardizaciju

2. Granična policija BiH
3. Centar za kriminalističko-tehnička vještačenja
4. Odjeljenje za standarde u obrazovanju.

IIIa Agencija za istrage i zaštitu BiH nastavlja rad u okviru sadašnjih zakonskih rješenja kao posebna upravna organizacija u sastavu Ministarstva bezbjednosti BiH.

IV Lokalna policijska tijela će biti uspostavljena zakonom BiH i biće zadužena za realizaciju policijskih zadataka utvrđenih spomenutim zakonom. Između ostalog, lokalna policijska tijela će biti generalno odgovorna za sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela koja nisu u nadležnosti Granične policije BiH i Agencije za istrage, kao i poslove koji nisu u nadležnosti Direkcije za policijsku koordinaciju.

V Neophodnu koordinaciju lokalnog nivoa policijskih struktura vršiće Direkcija za koordinaciju policije, pri èemu će se u radu obezbijediti standardizacija kako bi se građanima na čitavom prostoru BiH obezbijedila intervencija policije koja je profesionalna i blagovremena, te na istom nivou kvaliteta. Teritorijalna nadležnost regionalnih centara policije æe biti u skladu sa teritorijalnom nadležnošću postojećih okružnih, odnosno kantonalnih tužilaštava u entitetima i Brčko Distrikta. Konačno teritorijalno rješenje lokalnih policijskih oblasti biæe utvrđeno sa tehničkim funkcionalnim kriterijima što će se utvrditi Zakonom o policijskoj strukturi BiH.

VI U sastavu svake lokalne policijske oblasti uspostaviće se Savjeti za bezbjednost lokalne zajednice sa ciljem uspostavljanja adekvatnog partnerskog odnosa i uticaja na rad policije, te neophodne kontrole rada policije od strane lokalne zajednice u obimu u kojem ta kontrola na predstavlja direktno miješanje u operativni rad policije ili u operativna pitanja koja se odnose na naèin sprovođenja pojedinačnih zadataka u okviru nadležnosti lokalnih policijskih tijela.

VII Odbor direktora policije razmatra pitanja od inteesa za saradnju policijskih tijela i donosi odgovarajuæe odluke u tom pogledu; donosi odluke o predstavljaju policijskih službi BiH na međunarodnom planu; donosi odluke o informisanju javnosti; donosi odluke o pitanjima na osnovu kojih se traži izvršenje određenih poslova i zadataka.

VIII Stalni članovi Odbora direktora policije su: direktor policije, pomoćnici direktora za policijsku strukturu RS-a i Federacije BiH, direktor Granične policije BiH i direktori lokalnih policijskih oblasti. Odbor direktora policije donosi odluke konsenzusom članova, a ako nema konsenzusa onda većinom glasova u koju moraju biti uključeni glasovi iz entiteta i konstitutivnih naroda.

IX U cilju eliminacije politièkog miješanja u operativni rad policije, u okviru policijske strukture se osnivaju sljedeæa tijela: Nezavisni policijski odbor na nivou BiH za nivo policijskih struktura BiH koga bira Parlamentarna skupština BiH, Nezavisni policijski odbor na nivou entiteta koje biraju parlamenti entiteta, kancelarija za žalbe graðana i savjet za bezbjednost lokalne zajednice.

X Utvrdiće se izričita nadležnost policijskih tijela sa državnog nivoa buduće policijske strukture za međunarodnu policijsku saradnju i komunikaciju.

XI Nadležnosti pojedinih organizacionih dijelova policijske strukture utvrdiće se u skladu sa policijskim standardima evropskih država.

XII Finansiranje policijskih struktura u BiH će se vršiti na principima konsolidovanog budžeta. Konsolidovani budžet policijskih struktura u BiH će se usvajati posebnom odlukom Parlamentarne skupštine BiH, a na prijedlog Ministarskog vijeća u skladu sa postojećom procedurom u BiH, a izvršenje tako usvojenog budžeta će se realizovati putem budžeta trezora BiH za policijske organe sa nivoa BiH, a za niže nivoe način izvršenja budžeta će se urediti zakonom, navodi se u Protokolu. (Kliker.info-Fena)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku