hamburger-icon

Kliker.info

5-C : Branković položio temeljac za izgradnju naplatne stanice Jošanica na autocesti Zenica – Sarajevo

5-C : Branković položio temeljac za izgradnju naplatne stanice Jošanica na autocesti Zenica – Sarajevo

16 Jula
19:50 2007

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Brankoviæ danas je na lokalitetu Jošanica na autocesti Zenica – Sarajevo, na dijelu koridora 5-C Visoko – Podlugovi – Jošanica položio temeljac za izgradnju prve naplatne stanice.Govoreæi povodom toga i istovremeno povodom 100 dana rada aktuelne Federalne vlade, ovaj dogaðaj  je oznaèio kao jedno od svjedoèanstava da Federalna vlada izvršava u roku predviðene zadatke. Sva vozila koja prolaze dionicom Visoko – Podlugovi – Jošanica, neovisno o smjeru kretanja, na naplatnom mjestu Jošanica æe plaæati naknadu za obavljenu uslugu (putarinu) prema otvorenom sistemu naplate.Naplata putarine na ovom mjestu treba da poène od 1. decembra. Prema planovima, putarina za putnièka vozila treba da iznosi 1,5, a za autobuse i šlepere 5,5 KM. To æe donijeti prihod od sedam miliona KM godišnje, a samo za putarinu na dijelu autoceste dugom 60 km, koji æe od Zenice, preko Sarajeva, voditi do Mostara, prihodi od putarine treba da iznose 110 miliona KM, kazao je na današnjoj sveèanosti federalni ministar prometa i komunikacija Nail Šeækanoviæ. Sve to znaèi da je izgradnja autocesta biznis visokog ranga te da je novac od privatizacije isplativo ulagati u cestovnu infrastrukturu, zakljuèio je.  Šeækanoviæ je za narednu sedmicu najavio razmatranje u Federalnoj vladi dviju odluka vezanih za izgradnju autoceste Tuzla – Orašje u dužini od 70 km i i brze ceste koja æe prolaziti Lašvanskom dolinom u dužini od 75 km. Uporedo s ovim aktivnostima, zacrtanim programima  aktuelne Federalne vlade u kojima putna infrastruktura ima znaèajno mjesto, odvijat æe se aktivnosti na zakonskom reguliranju i uvoðenju do Nove godine  direkcije za autoceste kao pravnog subjekta. Jedan dio njenih prihoda bit æe putarina. Planovi su i da se protoènijim uèini novac koji se veæ ubira od naknada tako da bude upotrijebljen samo za izgradnju cesta i autocesta, dodao je ministar Šeækanoviæ.Ovom prilikom je najavio i skori poèetak radova na izgradnji zaobilaznice u dužini od 15 km oko Sarajeva.Èeono naplatno mjesto «Jošanica» projektovano je kao graðevinska cjelina od tri dijela – saobraæajnog platoa, nadstrešnice s naplatnim kuæicama i objektom kontrole naplate. Federalna direkcija za izgradnju, upravljenje i održavanje autocesta potpisala je ugovor za izradu glavnog projekta i izvoðenje graðevinsko-zanatskih radova  firmom Bosnaputevi d.d. iz Sarajeva od 2.717.379,33 KM. Okonèanje ovog dijela radova predviðeno je za èetiri mjeseca. Naplatna stanica je zamišljena kao otvoreni sistem naplate s osam saobraæajnih traka. Prethodnom analizom i proraèunom kapaciteta za utvrðivanje potrebnog broja naplatnih mjesta modelima za gotovinsko plaæanje utvrðeno je da je potrebno predvidjeti šest ulaznih i šest izlaznih traka. Iz tog razloga su predviðene dvije ulazne saobraæajne trake (moguænost korišæenja u oba smjera).  Projektna dokumenatcija je pripremljena tako da se u poèetnom periodu naplata vrši samo na èeonoj naplatnoj stanici Jošanica otvorenim sistemom naplate cestarine, a da ujedno èeona stanica bude pripremljena za integraciju, uz odreðene neophodne zahvate, u zatvoreni sistem naplate poslije izgradnje ostalih naplatnih stanica na izgraðenom dijelu autoceste.Sistem za naplatu mora korisniku da omoguæi jednostavnu i brzu naplatu cestarine, minimalno održavanje i dugogodišnju pouzdanost, reèeno je na današnjoj sveèanosti. Takoðer, mora imati najveæu sigurnost u razmjeni svih podataka i potpuno onemoguæiti bilo koji vid zloupotrebe od inkasanta ili nesavjesnih vozaèa.U prvoj fazi naplatna stanica bit æe projektovana tako da æe krajnje staze biti kombinovane (moguænost ruène i automatske naplate cestarine). U junu je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, završena tenderska procedura vezana za nabavku opreme i izvoðenje radova na uvoðenju sistema naplate. Odabran je konzorcij koji èine firme «Step» d.o.o iz Sareajeva i «Traffic Design» d.o.o iz Ljubljane, a u toku je priprema ugovora vrijednog 1.210.199,37 KM. Rok za izvoðenje radova je 60 dana.Projektant je IPSA institut iz Sarajeva, a nadzor nad izvoðenjem radova povjeren je TZI Inženjeringu iz Sarajeva.(Kliker.info-Fena)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku