hamburger-icon

Kliker.info

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira: Ključna je reforma policije

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira: Ključna je reforma policije

08 Decembra
04:20 2006

Upravni odbor političkih direktora Savjeta za implementaciju mira saopštio je juče da vlasti u BiH, a posebno u Republici Srpskoj, moraju da u potpunosti sarađuju s Haškim tribunalom poslije poziva da BiH uđe u Partnerstvo za mir.

U kominikeu objavljenom poslije dvodnevnog sastanka sa predsjedavajućim Savjeta ministara BiH Adnanom Terzićem i liderima stranaka koje imaju poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH ocijenjeno je da poziv za ulazak u Partnerstvo za mir predstavlja priznanje za dostignuća BiH u oblasti reforme sistema odbrane. "Politički direktori su čestitali Bosni i Hercegovini na pozivu da se priključi Programu NATO-a Partnerstvo za mir. To je bilo priznanje za postignute rezultate u oblasti reforme odbrane i značajan korak ka integraciji u evroatlantske strukture. Politički direktori su posebno konstatovali značajnu ulogu koju je imalo rukovodstvo odbrambenih institucija Bosne i Hercegovine u postizanju ovog značajnog događaja, navedeno je u kominikeu Upravnog odbora PIC-a.

Sada je čak još važnije da organi vlasti BiH, posebno u Republici Srpskoj, ispune svoje međunarodne i dejtonske obaveze kako bi u potpunosti sarađivali s Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu, uključujući proaktivnu ulogu u hapšenju svih optuženih za ratne zločine, prvenstveno Radovana Karadžića i Ratka Mladića, te njihovom transferu u Hag kao i u ukidanju kriminalnih mreža, koje im pružaju pomoć. Kao što je istaknuto u odluci NATO-a o Partnerstvu za mir, međunarodna zajednica je jasno stavila do znanja da od Bosne i Hercegovine očekuje da u potpunosti sarađuje s Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu i da će pomno pratiti te aktivnosti.

Politički direktori su dalje naglasili da članstvo u Partnerstvu za mir nosi sa sobom dodatne obaveze i odgovornosti. Imajući ovo na umu, politički direktori su konstatovali da je popunjavanje kadrovima, potpuna implementacija odbrambene strukture i strukture oružanih snaga, te prenos kompletne opreme potrebne za odbrambene svrhe sa entiteta na državu, kako je to utvrđeno Zakonom o odbrani, od suštinskog značaja za uspjeh reforme odbrane i mora se izvršiti što je prije moguće. Takođe su konstatovali da uspješno učestvovanje Bosne i Hercegovine u Partnerstvu za mir zahtijeva da njeno vojno rukovodstvo ostane apolitično, izbalansirano, orijentisano ka NATO-u i direktno fokusirano na postizanje i sprovođenje svih ostalih aspekata reforme odbrane.

Bosna i Hercegovina se nalazi nadomak potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA). SAA predstavlja prvi ugovorni odnos uzmeđu EU i Bosne i Hercegovine. SAA bi predstavljao veliki korak koji bi donio stvarnu korist za cjelokupnu državu, uključujući poboljšanu klimu za ulaganja.

Politički direktori su apelovali na političke lidere Bosne i Hercegovine da se fokusiraju na ključne reforme neophodne za potpisivanje SAA. Direkcija za reformu policije mora završiti svoj rad i dostaviti izvještaj. Politički lideru treba da pruže podršku ovom procesu na osnovu Sporazuma od 5. oktobra 2005. godine. Kao što je Evropska komisija naglasila, neće preporučiti zaključivanje SAA ako se ne postigne sporazum o reformi policije. Svako ko odustane od ranije preuzetih obaveza i ne sarađuje na ovoj značajnoj reformi mora biti spreman da prihvati posljedice.

FORMIRANJE VLASTI

 

 

Politički direktori su, takođe, apelovali na političke lidere Bosne i Hercegovine da ispune svoje obaveze prema građanima Bosne i Hercegovine, da sklope koalicije i brzo oforme vladu, te da se vrate na program reformi u skladu sa prioritetima Evropskog partnerstva. U svojim aktivnostima i kroz političko djelovanje moraju na umu imati potrebu da Bosnu i Hercegovinu učine faktorom stabilnosti u regionu.

Upravni odbor je naglasio da neće tolerisati bilo koje pokušaje da se ugrozi Dejtonski mirovni sporazum. Politički direktori su ponovo potvrdili da je Bosna i Hercegovina priznata suverena država čiji teritorijalni integritet garantuje Dejtonski mirovni sporazum.

Pripreme za zatvaranje OHR-a se odvijaju u skladu sa odlukom iz juna 2006. godine o zatvaranju OHR-a krajem juna 2007. godine, koja će se razmotriti i potvrditi u februaru. Politički direktori su izrazili zabrinutost u vezi s nekim aspektima trenutne situacije u Bosni i Hercegovini te će uzeti u obzir i pažljivo procijeniti situaciju u BiH i regionu. Međunarodna zajednica će pažljivo pratiti situaciju, a od političkih lidera u Bosni i Hercegovini očekuje da pokažu svoju spremnost i sposobnost za efikasno upravljanje.

REFORMA POLICIJE

 

 

Upravni odbor je pozdravio aktivnosti Direkcije za reformu policije i smatra da prijedlozi koje je ovo profesionalno tijelo donijelo do sada predstavljaju čvrstu osnovu za reformu policije u BiH u skladu sa tri principa EU. Upravni odbor je ponovio svoje pozive za konstruktivnim dijalogom između političkih stranaka kako bi se olakšao rad Direkcije i usvajanje prijedloga Direkcije. Upravni odbor je podstakao Direkciju da do kraja godine završi aktivnosti na planu implementacije. Upravni odbor je izrazio očekivanja da vlade i parlamenti usvoje ovaj plan što je prije moguće, ali najkasnije do marta 2007. godine. Sve strane moraju ispoštovati obaveze iz političkog sporazuma iz oktobra 2005. godine, posebno tri principa EU o reformi policije koja su sadržana u navedenom sporazumu.  

REFORMA USTAVA

Upravni odbor je istakao da je ustavna reforma hitan preduslov za uspostavu funkcionalne države Bosne i Hercegovine. Politički lideri Bosne i Hercegovine moraju konstruktivno raditi kako bi ostvarili napredak u ovoj značajnoj reformi i državi obezbijedili efikasnu administrativnu strukturu koja bi omogućila Bosni i Hercegovini da donese odluke koje su neophodne za unapređenje evroatlantskih aspiracija zemlje. Upravni odbor i dalje snažno podržava što skorije usvajanje prvog paketa ustavnih amandmana, dogovorenih od strane šest političkih stranaka u martu. Paket nudi pozitivan prvi korak u dugoročnijem procesu koji će pomoći da Bosna i Hercegovina ispuni zahtjeve moderne evropske zemlje. Upravni odbor je izrazio podršku aktivnostima visokog predstavnika/specijalnog predstavnika EU i Sjedinjenih Američkih Država na olakšavanju ustavne reforme, te je pozdravio opredijeljenost EU i SAD da zajednički rade u cilju davanja podrške daljoj ustavnoj reformi, te je konstatovao da je Venecijanska komisija Savjeta Evrope spremna pružiti dalju pomoć i ekspertizu u ovom procesu.

FISKALNO VIJEĆE

Upravni odbor je ponovio značaj fiskalne održivosti, posebno u finalizovanju budžeta za 2007. godinu, i apelovao je na vlasti da oforme snažno i efikasno državno fiskalno vijeće. Upravni odbor je pozvao Parlamentarnu skupštinu u novom sazivu da bez daljeg odlaganja donesu zakone u oblasti obrazovanja kao i zakon o visokom obrazovanju i apelovao je na političke lidere da apsolutnim prioritetom smatraju unapređenje obrazovanja na svim nivoima, odnosno osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Upravni odbor je pozvao parlament Federacije BiH da inicira i po hitnom postupku usvoji novi zakon o Javnom RTV servisu. Upravni odbor je pozvao nove vlasti države, entiteta i Brčko distrikta da u svoje planove rada uvrste Akcioni plan za reformu javne uprave i da otpočnu s njegovom implementacijom. Upravni odbor je, takođe, apelovao na nove vlasti na državnom i entitetskom nivou da imenuju koordinatore za reformu javne uprave.

VIZNI REŽIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savjet za implementaciju mira je pozdravio otvaranje pregovora o olakšavanju viznog režima i readmisiji sa EU kao značajan doprinos u približavanju građana Bosne i Hercegovine Evropi. Savjet za implementaciju mira je apelovalo na vlasti Bosne i Hercegovine da što je prije moguće ispune uslove za olakšavanje viznog režima.

MOSTAR

 

 

Upravni odbor je izrazio zadovoljstvo arbitražnom odlukom koju je donio specijalni izaslanik Norbert Vinterštajn u cilju rješavanja dugotrajnog spora oko Hercegovačke radio-televizije (HRT). Upravni odbor očekuje prijedloge gospodina Vinterštajna u pogledu dalje popune gradske administracije Mostara i ujedinjenja gradskih komunalnih preduzeća, koji će uskoro biti dostavljeni. Upravni odbor je pozvao vlasti i političke lidere u Mostaru da prihvate i sprovedu ove odluke kako bi se završila implementacija Statuta grada Mostara. Upravni odbor je takođe apelovao na sve lidere u BiH i Federaciji BiH da olakšaju završetak ujedinjenja Mostara.

BRČKO

 

 

Upravni odbor je konstatovao da će nacrt zakona kojim se regulišu odnosi između Brčko distrikta i Bosne i Hercegovine uskoro biti spreman za prezentovanje Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Upravni odbor je dalje konstatovao da će ovaj zakon Brčko distriktu obezbijediti instrumente za zaštitu njegovih interesa u relevantnim državnim institucijama, te je podsjetio da je taj zakon neophodan da bi supervizor preporučio završetak režima supervizije. Upravni odbor je izrazio zabrinutost činjenicom da, uprkos prethodnim urgencijama da se pronađe zadovoljavajuće rješenje pitanja raspodjele prihoda od PDV-a, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje do sada nije uspio utvrditi način za rješavanje ovog pitanja na sistematičan način, čime je prouzrokovao da distrikt Arbitražnom savjetu dostavi pisanu predstavku. Upravni odbor je izrazio nadu da se ovo pitanje može riješiti pregovorima i zaključio je da usvajanje nacrta zakona i pravično rješenje spora oko raspodjele prihoda treba dovesti do povlačenja svih žalbi koje se trenutno nalaze pred Savjetom. Politički direktori su pozdravili spremnost Španije da preuzme ulogu interesnog sljednika OHR-a te su pozvali Španiju da se priključi Upravnom odboru Savjeta za implementaciju mira u svojstvu posmatrača. Naredni sastanak Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira će se održati 26. i 27. februara u Briselu.

Kristijan Švarc-Šiling: Neka predstavnici RS kažu šta im smeta

 

 

Predstavnici RS u Direkciji za reformisanje policije ne mogu samo da fizički budu prisutni oni moraju i da se anagažuju. Neka kažu šta im smeta, neka predlože kako oni misle da riješe pojedina pitanja. Mi smo spremni da pronađemo kompromis na svako pitanje uz postovanje tri principa EU. Jedno je sigurno, moraju da zauzmu konstruktivan pristup, izjavio je juče visoki predstavnik za BiH Kristijan Švarc-Šiling. On je napomenuo da ko god blokira reformu policije "blokira i potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a da to zaustavlja BiH na putu u EU, što je veoma štetno. Švarc-Šiling izjavio je da su međunarodni činioci spremni na kompromis s vlastima Republike Srpske oko sporne reforme policije, koja je uslov za okončanje pregovora EU i BiH o pridruživanju. Švarc-Šiling je rekao da će za svojim ovlaštenjima posegnuti samo u "krajnjem slučaju" i da će ukazati na političare u BiH koji, po njegovom mišljenju, sprečavaju reforme i približavanje EU. Predstavnici međunarodne zajednice i bh. političkih partija, koji su razgovarali poslije sastanka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira, usaglasili su se da se ponovo sastanu nakon što Direkcija za reformu policije izradi svoj izvještaj, kako bi nastavili razgovore o policijskoj reformi. Da dijalog o reformi policije mora biti nastavljen saglasili su se predstavnici međunarodne zajednice i predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, PDP-a Mladen Ivanić, DNS-a Marko Pavić, potpredsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguž, član Predsjedništva HDZ-a BiH Bariša Čolak i zamjenik predsjednika SDS-a u ostavci Mladen Bosić. Šef Misije EUPM-a general Vinćenco Kopola informisao je prisutne o radu Direkcije za reformu policije. "General Kopola nas je na sastanku načelno upoznao o opštim stavovima u vezi sa reformom policije i uvjeravao nas da će biti vremena za razgovore o detaljima", rekao je Mladen Ivanić, lider PDP-a, i najavio da će o reformi policije više riječi biti u januaru na sastanku s predstavnicima Evropske komisije.

Silajdžić zatražio novi ustav BiH

 

 

Član Predsjedništva BiH Haris Silajdžić poslije razgovora sa američkim diplomatama u Briselu ocijenio je da se puno svari može uraditi i bez promjene Ustava, izražavajući svoje neslaganje s onima koji podržavaju paket ustavnih promjena. "Ne treba nam promjena Ustava već novi ustav zato što nismo za ograničene promjene i ne možemo da potvrdimo ono što je nastalo agresijom, genocidom. Ne možemo da prihvatimo etnički princip, već demokratski, građanski princip funkcionisanja BiH. Ne smije se zaboraviti da su na izborima građani glasali protiv ustavnih promjena i prvog paketa amandmana, a i u državnom parlamentu ti amandmani nisu usvojeni. Ne treba nam nešto što je dva puta odbijeno", rekao je Silajdžić. Silajdžić je juče pred članovima PIC-a u Briselu rekao da podržava produženje mandata OHR-a sa bonskim ovlaštenjima, naglašavajući da je to potrebno sve dok BiH ne krene sigurno i nepovratno prema članstvu u EU. "Bonska ovlaštenja potrebna su ne da bi nas prisiljavala na odluke, nego stimulisala da donosimo odluke. Neke važne odredbe Dejtonskog sporazuma nisu primjenjivane i pored našeg upornog insistiranja. Proces povratka nije završen i neka osnovna prava povratnika se krše, što samo može voditi ka nastavljanju etničkog čišćenja”, rekao je Silajdžić. On je naglasio da neke "političke partije u Srbiji nastavljaju da pokazuju otvorene teritorijalne aspiracije prema BiH, što destabilizuje region i utiče na reformske procese u BiH". "Sporazum za reformu policije je postignut i Direktorat osnovan odlukom Savjeta ministara uskoro će završiti svoj akcioni plan. Mogu potvrditi da je moja stranka apsolutno opredijeljena za tri principa, koja je postavila Evropska komisija", rekao je Silajdžić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku