hamburger-icon

Kliker.info

Ćiro završio u bolnici : Neka Čola­ko­vić Ťne bri­neť, pre­ži­vi­ću ja i ovo !!!

Ćiro završio u bolnici : Neka Čola­ko­vić Ťne bri­neť, pre­ži­vi­ću ja i ovo !!!

02 Jula
07:25 2010

Umjes­to sa svo­jim igra­či­ma u Ki­nu, Mi­ro­slav Bla­že­vić je mo­rao u bol­ni­cu. Biv­ši se­le­ktor no­go­me­tne re­pre­zen­ta­ci­je, ju­čer je sa lju­bljan­skog aero­dro­ma is­pra­tio Šan­gaj, tim ko­ji vo­di, a on­da se ja­vio svo­jim li­je­čni­ci­ma, ko­ji ga pri­pre­ma­ju za ope­ra­ci­ju bru­ha.- Ni­je ni­šta stra­šno, ali me mu­či. U mo­jim go­di­na­ma ni­je se igra­ti sa ovim stva­ri­ma. Ne­ka Su­ljo Čola­ko­vić «ne bri­ne», pre­ži­vi­ću ja – po­ru­čio je Ći­ro Bla­že­vić, zbog ko­jeg Ki­ne­zi ne spa­va­ju mir­no. Stra­hu­ju da bi mo­gao os­ta­ti u Za­gre­bu, a is­to­vre­me­no Bla­že­vi­ćev po­vra­tak pri­že­ljku­ju na­vi­ja­ča Sa­ra­je­va. Ne­ki bi ga ra­do vi­dje­li po­no­vo na klu­pi bh. re­pre­zen­ta­ci­je.(Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku