hamburger-icon

Kliker.info

Senad ef. Agić : Nisu u pitanju sukobi Bošnjaka u Americi,radi se o diferencijaciji ?!

Senad ef. Agić : Nisu u pitanju sukobi Bošnjaka u Americi,radi se o diferencijaciji ?!

09 Marta
16:58 2009

 

   Doskora najuticajnija i najjaèa organizacija koja okuplja Bosance i Hercegovce u Sjevernoj Americi KBSA je i nakon vanredne Skupštine u Grand Rapidsu koja je najavljivama kao moguæi skup pomirenja , kamen spoticanja bh dijaspore iz prostog razloga što  pomenutom zasjedanju nije prisustvovala druga frakcija koja ne priznaje aktuelno rukovodstvo.Meðu onima koji ne prihvataju zakljuèke Vanredne skupštine KBSA je i glavni imam Islamske zajednice BiH u Sjevernoj Americi , Senad ef Agiæ koji za Kliker.info govori o svom viðenju uzroka raskola i moguænostima da majska Redovna skupština na Floridi bude skup pomirenja i oprosta ili definitivnog razlaza.Inaèe,Senad ef Agiæ  je roðen 1960. godine u Novom Travniku. U SAD je došao 1989 gdje najprije vodi  Islamski kulturni centar u Chicagu  a nešto kasnije postaje glavni imam Islamske zajednice BiH za Sjevernu Ameriku. Autor je knjige Muslimanska licna imena, na bosanskome jeziku i Immigration & Assimilation, The Bosnian Muslim Expirience In Chicago, na ngleskom te  urednik monografije "100 Godina Bošnjaka u Americi" na engleskom i bosanskom  jeziku.
Kliker.info  :  U vrijeme dok dobri poznavaoci prilika na Balkanu upozoravaju na moguænost izbijanja novih ratnih sukoba u BiH, Bošnjaci u Americi vode otvorene sukobe vezane za sudbinu  KBSA ,najjaèe organizacije koja okuplja Bosance i Hercegovce na podruèju  Sjeverne Amerike

 Ef. Agiæ : Nisu u pitanju sukobi. Radi se o diferencijaciji. Od februara prošle godine kada se pojavio koliko nemoralan toliko razarajuæi po naše mlado tkivo prijedlog Koordinacije Južni Ontario da se  prekrši Statut samo da bi se Emiru Ramiæu produžio mandate, iako mu je kao i njegovim prethodnicima istekao šestogodisnji voljom osnivaèa KBSA i svih njihovih sljedbenika maksimalno ogranièeni mandat. Oko te bizarne situacije došlo je do nevjerovatne podjele.Ogromna institucionalna veæina bošnjaèke zajednice Sjeverne Amerike, prirodno se suprotstavila ovome. Mislim da je to temelj koji niko ne može sve i da hoæe srušiti.  Odmah nakon STL okupili su se najbolji struèanjaci i ljudi visokih moralnih kvaliteta da ocijene šta se zapravo zbilo u Saint Louisu. Radna grupa koje je dobila sveopæu podrsku i povjerenje IZ (IABNA) sasvim argumentirano je nakon sveobuhvatne, struène i nepristrasne analize do u detalje ocijenila i legalnost i legitimitet odluke 13. Skupstine KBSA pod tackama 10.12. i 13. Dnevnog reda.Druga strana NIJE DALA NI JEDAN ARGUMENT PROTIV IZVJEŠTAJA RADNE GRUPE veæ su ga ocijenili subjektivnim i irelevantnim. Uporno su se bavili (i dan danas to rade) manipulacijama i osipali se na tom unaprijed izgubljenom privatnom "ratu" protiv ogromne veæine. Nisu htjeli da saslušaju savjete ni jednog od nasih vjerskih i drugih lidera. Ogromna institucionalna veæina pokušala je preko Radne grupe i na druge naèine da ukljuèivanjem javnog mnijenja, mirnim i demokratskim putem, argumentiranom i akademskom diskusijom (slažem se da je povremeno od strane pojedinaca izlazila iz tih okvira.) Nije vrijedilo. Umjesto kontra-argumenata i demokratske borbe mišljenja sa jedinim pravnim i moralnim ishodom – odluke veæine, pribjegli su plaæanjem i poruèivanjem tekstova (zajednièkim parama) i komentara raznih "atentatora" i "likvidatora", kopali rukama i nogama, služili se svim moguæim neistinama i insinuacijama, ponovo se osipali i na kraju, kada su vidjeli da su poraženi u unaprijed izgubljenoj bici, ucinili su nesto što se granici sa krajnjim nemoralom:
1. Uzeli advokata, smijenili legalnog registriranog agenta KBSA èasnog èovjeka Mesuda Kulauzoviæa, napravili falsifikate odluka veæine, zloupotrijebili zajednièki novac i stavili taèku na svaki pokušaj kompromisa.
2. Iznose notornu laž u nizu takvih da su vanrednu Skupstinu u Grand Rapidsu zakazali zbog toga sto se Koordinacija KBSA za Detroit odvojila. Èinjenica je da je Koordinacija KBSA za Detroit zamrzla svoj status u KBSA vec u junu 2008. a oni su odluku o vanrednoj Skupštini donijeli 22.11. u Chicagu.Jacksonville 2009. treba da bude mjesto kompromisa i pomirenja (to æe zavisiti iskljuèivo od njih.)Meðutim, ova grupa, koja je sve ovo skrivila, ne odstupa ni milimetra od svojih konstantnih stavova i pozicija.
1. Smatraju Skupštinu u STL legalnom i legitimnom, uz to moralnom i etièkom.
2. Nezavisnu komisiju (koja je završila rad sa savjetovanjem u Chicagu sa svojim saopštenjem) smatraju nelegalnom i neprihvatljivom.
3. U fazi formiranja komisije upucen je poziv Alibašicu, Pašiæki, Hamuliæu i Èaèkoviæu da budu u sastavu komisije, ali su to oni odbili i prvi zapoèeli neumjesnu korespodenciju koja je išla na vrijeðanje liènosti (saèuvana pisma Hamuliæa, Pašiæke i Alibašiæa).
4. Cijelo vrijeme su svojim anonimnim i primitivnim vrijeðanjem èlanova komisije i gl. imama kroz Bošnjaci net. i sl. produbljivali sukob u Zajednici.
5. Osobno sam, kao i dr. Saraèeviæ, Amiru Èaèkovicu, dok je bio predsjednik, prije Savjetovanja u Chicagu predlozio da formiramo radnu grupu za pomirenje i da idemo prema skupstini u Jacksonville , ali oni nisu htjeli ni da èuju za to, zbog èega je Èaèkoviæ i podnio ostavku.
6. Pa i sada, kada je oèito da Vanredna skupština u G.R. izaziva dalje podjele, pa èak i u samom G.R. oni idu dalje.
7. Usput kada su formirali vlastitu komisiju ukljuèili su samo istomisljenike i donjeli zakljuèke koji odgovaraju samo njima.
8. Na kraju prije skupstine u STL. predlagano je E. Ramiæu da bude Generalni Sekretar KBSA, ali on možda iz neznanja i ambicioznosti, nesvjestan, poslužio je drugima za njihove interese.  Dakle,  Jacksonville je izvjestan, novi statut je završen i u razmatranju.Naravno, najljepše je bilo da se odmah sjelo i razgovaralo o kompromisu poslije STL, ali oni nisu htjeli ni razmišljati o tome. Vrijeme i postupci udaljavaju stavove. Jacksonville je prilika da se na ovaj ili onaj nacin odnosi definišu.

Kliker.info : Pored KBSA nije jedinstvena ni organizacija kojoj ste vi na èelu, IABNA (The Islamic Association of Bosniaks in North America) jer je, prema informacijama sa kojima raspolažemo, dio imama, koji su prisustvovali Vanrednoj skupštini KBSA u Grand Rapidsu otvoreno zatražio drugaèiji naèin voðenja Islamske zajednice Bošnjaka u Americi.

Ef. Agiæ : Recite mi koja je to organizacija potpuno jedinstvena, a pritom i dobra. IABNA je otvorena za dobronamjerne kritike. Meðutim, to što se je o IZ govorilo u Gd. Rapidsu, samo govori o neozbiljnosti i kritike i takvih kritièara, bolje reæi kritizera. O IZ æe se razgovarati u Jacksnonvilleu na zasjedanju Sabora. Ono što institucionalna veæina odluæi, tako æe biti.
Kliker.info : Zaraæene frakcije se paralelno pripremaju za IX susrete Bosnjaka i Redovnu skupštinu KBSA  o kojoj ste i sami govorili. Šta do tada moše uraditi glavni imam Islamskre zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Americi da se strasti smire i naðe naèin za izlazak iz ove  nimalo zavidne situacije ?

Ef.  Agiæ : Glavni imam može dosta uraditi sa onim koji ga smatraju glavnim imamom i uvažavaju njegov autoritet i ovlasti. Ali, šta glavni imam može postiæi sa grupom ljudi u Kongresu, koji, da su slušali savjete glavnog imama, nikada do ovog ne bi ni došlo. Takvi ga ni danas ne slušaju, naprotiv, vrijeðaju ga gdje god stignu. Ja i  to prihvatam kao korisnu stvar. Sada znam koga nisam poznavao. Kada Ti ponude limun, potraži šeæer.

 Kliker.info : Svojevremeno ste  izazvali pravu buru u BiH i pobrali simpatije javnosti,  kada ste izjavili da se brojni problemi  u i oko Islamske zajednice BiH,  guraju pod tepih. Šta su aktuelni problemi muslimana  sa podruèja BiH u Sjevernoj Americi i mogu li se oni riješiti osnivanjem Mešihata  o èemu se u posljednje vrijeme govori

Ef. Agiæ : Mešihat je arapska rijeè i znaèi poglavarstvo, starješinstvo, uprava. Formiranje Mešihata implicira podizanje organizacione strukture IZ kod Bosnjaka u S. Americi na viši nivo. Koristi se neæe osjetiti odmah. One æe se osjetiti onda kada ne bi bilo Mešihata, asimilacija bi poèela da nam opasno odnosi mladež našu. Bolja uvezanost, efikasnija borba protiv asimilacije, odreðen stepen centralizacije strukture naših džemata, zaustavljanje tendencije nekih džemata da se odvajaju i djeluju izolirano i samostalno, bolja povezanost sa Rijasetom u BiH, samo su neke  od koristi koje æe pripadnici IZ u SA vremenom osjetiti.Mi smo svi za veze sa našom maticom tj. Rijasetom u BiH. Rijaset nam je orijentir i duhovna podloga za nadgradnju. Ta nadgradnja ce ukljuèivati i neke karakteristike koje nameæe život u Americi. Uzimaæemo od Rijaseta ono što je višestoljetna tradicija potvrdila kao dobro, ali æemo nastojati da u naš rad i djelovanje inkorporiramo i sve ono èime je Zapad obogatio svjetsku kulturu i civilizaciju. Tu æemo pokušati poslužiti kao most izmedju BiH i SA. Težiæemo blagoj amerikanizaciji. Ili , bolje reci, teziæemo islamifikaciji modernoga u Americi.Mešihat æe imati Sabor, Upravni odbor, medžlise, glavne imame i muftiju. Obaveze džemata æe se ogledati kroz aktivno uèestvovanje u svim akcijama koje Mešihat bude poduzimao. Džemati æe takoðer materijalno pomagati rad Mešihata.
Kliker.info:  Ostala je upamæena vaša izjava  da je islam lakše prakticirati u Americi nego u veæini evropskih zemalja. Kakva su vaša osobna iskustva i iskustva vaših imama  u vremenu nakon teroristièkih napada na SAD 11. septembra 2001. godine ?
 Ef. Agiæ : Ta izjava i danas stoji. Niko ne može sporiti èinjenicu da je amerièka zajednica muslimana danas najmlaða, najobrazovanija i uz Jevreje, najuticajnija manjina. Strahovi od toga da æe 11. septembar zaustaviti razvoj muslimanske zajednice su se pokazali neutemeljenim. Kao da su ga ubrzali.

Kliker.info : Ovaj razgovor vodimo u vrijeme velike ekonomske krize koja neminovno pogaða i graðane BiH u Americi. Pretpostavljam da  je  institucija kojoj ste na èelu  i o ovom goruæem problemu ima zauzela principijelan stav koji može biti orjentir našim ljudima u ovim turbulentnim vremenima ?

Agiæ: Bog je èovjeka stvorio da Mu služi. Služenje Bogu se odvija tako što u životu, koji je potpuno posveæen ovom cilju, kada nas zadesi nesreæa, odgovaramo saburom tj. strpljenjem, a kada nas posluzi sreæa, odgovaramo zahvalnošæu. Poslanik a.s. nas uèi da ovako odgovaramo na izazove koje život nameæe. Zato je i rekao da je sabur pola imana i da je vjerniku uvijek dobro. A nevjerniku uvijek je loše.                Halil Šetka (Kliker.info)

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku