hamburger-icon

Kliker.info

Drago Bojić : Tako neka ne bude među vama!

Drago Bojić : Tako neka ne bude među vama!

25 Maja
14:19 2020

U autobiografiji Prekretnica, njemački pisac i aktivni sudionik Drugog svjetskog rata, Klaus Mann, nakon američkog bombardiranja Tokija u travnju 1942. godine, zapisuje sljedeću rečenicu: „Neprijateljeva beskrupuloznost ne smije i nas učiniti beskrupuloznima.“ Mann je odobravao sve što oslabljuje Hitlera i pridonosi njegovom porazu, ali su ga istodobno mučila i moralne dileme i pitanja ratne etike, pa se s uznemirujućom grižnjom savjesti pitao „kakva korist od pobjede nad nacističkim režimom ako se pobjednici zaraze nacističkim duhom“.

Piše : Drago Bojić (Tačno)

Njegovi strahovi da bi se pobjednici mogli zaraziti beskrupuloznošću neprijatelja, dijelom su se ostvarili na koncu rata kad je diljem svijeta u osvetničkom bijesu pobjednika, posebno u bombardiranjima gradova bez ratnog razloga, pobijeno na milijune civila, žena i djece.

Ima smisla podsjetiti na Mannova razmišljanja u trenutku dok se vode žestoke rasprave o našoj krvavoj prošlosti, o našim povijesnim i sadašnjim fašizmima i antifašizmima. Prethodno citirane rečenice pripadaju osvjedočenom antifašisti, koji je na vlastitoj koži doživio strahote Drugog svjetskog rata, koji se nagledao stravičnog nacističkog zla, i koji je unatoč nacističkoj i fašističkoj svireposti, odnosno baš zbog toga, zastupao stav da takva zlodjela ne smiju činiti oni koji se bore protiv nacizma i fašizma. Klaus Mann svoje strahove o potencijalnoj nehumanosti antifašista iznosi usred rata, tri godine prije njegovog završetka, kad se nije ni nazirao ratni ishod, čime njegova zabrinutost za moralnu čistoću otpora zlu nacizma i fašizma dobiva još više na značenju.

Kad je Isus iz Nazareta svojim učenicima navodio loše i grešne primjere ljudskog djelovanja i odnosa prema bližnjima, posebno odnosa vladara i poglavara prema svojim podčinjenima, znao im je kazati i sljedeće riječi – „tako neka ne bude među vama“. Kad neki zaneseni i militantno raspoloženi suvremeni antifašisti opravdavaju zločine koji su počinjeni pod plaštem antifašizma, ne praveći nikakvu razliku između primjerice vojnih i civilnih žrtava, onda oni doista prihvaćaju beskrupuloznu logiku svojih neprijatelja. Antifašizam koji je nesposoban za kajanje i koji je otupio za grižnju savjesti, riskira da se i sam svrsta među fašiste protiv kojih se načelno i deklarativno bori. Osveta je uvijek zlo, i baš onda kad se misli da je ona „pravedna“, može postati najgora nepravda.

Kad smo već zašli na područje religije, svakako treba spomenuti i to da su i mnogi vjernici i vjerski službenici bili dio antifašističkog i partizanskog pokreta, da bi se kasnije taj isti antifašizam okrenuo protiv vjernika i religije. Točno je da su vjerske zajednice na našim prostorima institucionalno podržale nacističke režime, te su i same okrvavile ruke u zločinima, ali je točno i to da su u tim istim vjerskim zajednicama postojali i ljudi koji su se, riskirajući vlastite živote, suprotstavljali nacizmu i fašizmu. Oni su danas posve zaboravljeni i marginalizirani od vlastitih vjerskih zajednica koje se ne žele suočiti sa svojim povijesnim zabludama i stranputicama, pa onda više žale za žrtvama fašističkih sistema koje su podržavale, nego za žrtvama iz vlastitih redova i općenito žrtvama koji su stradali od tih sistema. Vjerske službenike koji su na našim prostorima sudjelovali u antifašističkom pokretu i otporu, uglavnom zaboravljaju i sadašnji antifašisti, kao da je antifašistička tradicija samo i isključivo ateistička tradicija. Takve treba podsjetiti da antifašistički pokret ima duboke temelje i u shvaćanjima svjetskih religija, u njihovim vjerskim načelima i zapovijedima, kao što je to uostalom slučaj i sa suvremenim konvencijama o ljudskim pravima i slobodama.

Podsjećamo na Franju Asiškog koji je na početku drugog tisućljeća, nasljedujući radikalno Isusa iz Nazareta, uznemiren nepravdama i isključivostima u ondašnjoj crkvi i društvu, dramatično inzistirao na dokidanju razlika među ljudima, na nenasilnoj vjeri i dijalogu religija, na pobratimstvu svih ljudi i na odgovornosti prema čitavom stvorenom svijetu. Evociramo i sjećanje na svetoga Pavla koji je još prije dvije tisuće godina rezolutno zahtijevao brisanje nacionalnih, klasnih i spolnih razlika kad je uzviknuo: „Nema više Židov – Grk; Nema više rob – slobodnjak; Nema više muško – žensko!“ Sve to će, skupa i sa sličnim učenjima drugih monoteističkih i uopće religijskih tradicija, preuzeti humanistički, slobodarski i revolucionarni pokreti novog vijeka, a sve to će postati i sadržaj antifašističkog pokreta. Antifašizam koji prezire religiju, ne praveći razliku između njezinih institucionalno-klerikalnih političkih zabluda i njezine duhovne i kulturne baštine, kao što primjerice nije činio ni jugoslavenski, pogotovo u godinama nakon Drugog svjetskog rata, ogrješuje se upravo o one vrednote na koje se sam poziva.

Naši sadašnji govori o antifašizmu i njegovoj prošlosti najčešće završavaju u monolozima i dogmatskoj skučenosti, i istodobno pokazuju da o toj temi u ovdašnjim društvima vlada neznanje, pa i u takozvanom obrazovanom i prosvijećenom dijelu društva. Kad bismo se oslobodili duhovne i intelektualne lijenosti i već zauzetog stava da sve znamo o prošlosti, pa tako i o antifašizmu, saznali bismo primjerice i to da se antifašizam najprije javlja dvadesetih godina prošlog stoljeća u kršćanskoj i katoličkoj Italiji kao otpor tadašnjem fašističkom Mussolinijevom režimu. Saznali bismo i to da su ga kasnije preuzimale različite partije i pokreti diljem Europe i svijeta, među njima, gotovo među posljednjima, i komunistička partija, kao sredstvo otpora nacističkim i fašističkim ideologijama, ali i kao sredstvo ostvarivanja širih komunističkih ciljeva, ekonomske preobrazbe svijeta i socijalne pravde. Takve spoznaje i činjenice ne mogu i neće naštetiti suvremenom antifašizmu, naprotiv, one mu mogu samo koristiti jer će ga osloboditi, kad je riječ o našim i istočnoeuropskim društvima, balasta komunističkih režima koji su se zaodijevali u antifašističko ruho.

Ako se još na trenutak zadržimo u povijesti prve polovice dvadesetog stoljeća, saznat ćemo i to da se antifašistički pokret istodobno razvijao i u demokratskim i nedemokratskim političkim sistemima, da ga je povezivala ideja otpora prema svim svjetskim fašizmima, nacionalizmima i rasizmima, ali i da su se antifašističke tradicije razlikovale. Antifašizam se ne može isključivo vezati za Drugi svjetski rat, iako je njegova uloga bila presudna u suzbijanju nacističkih, rasističkih i fašističkih ideologija i režima, jer se sadržajno i idejno nadopunjuje nakon Drugog svjetskog rata, ovisno o političkim sistemima i demokratskim procesima.

Antifašizam se tako u demokratskim zapadnoeuropskim zemljama razvija u smjeru ljudskih prava i sloboda, zaštite ljudskog dostojanstva, prava na slobodu kretanja i drugih prava, dok istodobno nositelji antifašističkih ideja u nedemokratskim jednopartijskim komunističkim sistemima odustaju upravo od ljudskih prava i sloboda. Oni koji antifašizam vežu isključivo za komunističke režime i ideologije, morali bi znati, da su se u tim, više ili manje neslobodnim režimima, konstantno kršila i pojedinačna i kolektivna ljudska prava, da je sloboda kretanja bila ograničena i da je posvuda postojao i rigorozni delikt mišljenja i govora. Takva vrsta antifašizma, bez kritičke distance prema toj ideologiji i njezinim režimima, nije i ne može biti prihvatljiva u suvremenom svijetu, jer je protivna svim deklaracijama i konvencijama o ljudskim pravima i slobodama. Kad god netko jednu ideju posvaja kao isključivo svoju, on u pravilu upada u isključivost i totalitarizam.

Svijest o licima i naličjima jugoslavenskog antifašizma, ne znači odricanje od antifašističke i partizanske baštine, ali znači ili bi trebala značiti oslobađanje antifašističkih ideja iz robovanja starim konceptima mišljenja i političke prakse koja je često uništavala antifašistički kapital i ideje na koje se pozivala. Ako se složimo oko toga da se svi naši fašizmi i nacionalizmi hrane glorifikacijom svoje zle prošlosti, svoga patništva i svojih žrtava, zbog čega će vječno ostati najveća opasnost za čovjeka i sva suvremena društva, činjenica je i to, s onu stranu ideološkog izjednačavanja, da se i naši sadašnji antifašizmi često hrane nekritičnim pozivanjem na čistu i bezgrešnu antifašističku prošlost čime se aboliraju torture i zločini počinjeni s antifašističkim parolama na usnama. Prošlost, govori je svojevremeno V. Havel, ne može biti naš program, nijedna prošlost, pa tako ni ona komunistička.

Bez kritičkog suočavanja s antifašističkom prošlošću, prije svega onom nakon završetka Drugog svjetskog rata, suvremeni antifašizam će postati relikvija kojoj će se sve manje ljudi klanjati, a može se pretvoriti i u opasni ideološki opijum koji zasljepljuje. Ako je i točna konstatacija „da je sadašnje vrijeme toliko mučno, te je vraćanje u prošlost pravi užitak“, kako je na jednom mjestu zapisao Mirko Kovač, antifašist koji je na vlastitoj koži osjetio „nježnost“ antifašističkog komunističkog režima, to nostalgično-romantičarsko sjećanje na prošlo vrijeme, ne bi smjelo voditi svjetonazorskom sljepilu koje ne vidi tamne strane „bolje“ prošlosti. Što smo manje kritični prema prošlosti, pa bila ona i najbolja od svih prošlosti koje su se dosad dogodile, ona nas više zarobljava u nemišljenje, nemoralnost i neempatičnost.

Naš odnos prema prošlosti konstantno prati opasnost jednostranih i proizvoljnih interpretacija i gotovo je nemoguće, da se poslužimo riječima L. Kołakowskog, „opisati prošlost ne ubacujući u taj opis razne historiozofične i filozofske predrasude“. Naša nesigurnost, nastavlja Kolakowski, i „nije značajno različita – mada ne iz istih razloga – kod događaja iz budućnosti, kao i iz prošlosti“. Stoga se u društvima koja su trajno opterećena prošlostima, u kojima se konstantno prebrojavaju mrtvačke kosti pobijeđenih i pobjednika, valja čuvati napasti „historiozofičnih predrasuda“ i opasnosti da politički i ideološki eksploatiramo vlastite žrtve i istodobno preziremo žrtve etički kodiranog neprijatelja koji ne mora nužno imati fašističke stavove svojih etničkih, vjerskih ili obiteljskih predaka. Antifašizam gubi na svom značenju kad se pretvara u trijumfalističku ekstazu pobjednika, još više kad ga se prilagođava tekućim potrebama dnevne politike i koristoljubivih protagonista ljudsko-pravaških i antifašističkih udruženja.

Antifašizam koji olako, nepravedno i zlonamjerno lijepi fašističke ili, primjerice ustaške, etikete ljudima, zbog čega zlurado likuju okorjeli fašisti i nacionalisti, riskira da i sam postane ideološki sistem koji poseže za difamacijama, linčovanjima i progonima ljudi. Istinski antifašisti se najprije moraju suočiti s fašizmom u vlastitoj etničkoj, vjerskoj i kulturnoj zajednici, a to je uvijek povezano s velikim egzistencijalnim rizicima. Deklarativni, dekorativni i manifestacijski antifašizam je lažni antifašizam, a može mu se dogoditi da u svome gnijezdu i u svojim povorkama ne primjećuje sadašnje ili buduće fašiste. Istinski antifašizam se ne veže ni uz kakvu ideologiju, pogotovo ne uz režime, kao što i veličanstveni jugoslavenski antifašistički spomenici, primjerice Bogdanovićevi, kojima se divi sav antifašistički svijet, ne promoviraju ideologije i režime, nego slave i promoviraju život, najuzvišeniju ljudskost s metafizičkom potresenošću i uznemirenošću pred ljudskom patnjom i stradanjima nevinih.

Što bi onda bio suvremeni antifašizam? On jest i mora biti sve ono što je bio u prošlosti, u smislu odlučnog otpora fašističkim ideologijama. Važno je čuvati sjećanje na antifašističku tradiciju jer simpatizeri i zagovornici suvremenih fašizama na sve načine pokušavaju tu tradiciju omalovažiti, potkopati i uništiti. Istodobno, suvremeni antifašizam se mora i sam suočiti sa svojom prošlošću, kritički i bez ikakvih melioriziranja vlastite prošlosti i zataškavanja zločina koji su počinjeni. Antifašizam koji nekritički veliča svoju prošlost, koji se slijepo i borbeno poziva na svoju tradiciju, koji njeguje kult ličnosti i totalitarne ideologije, koji se skriva iza sadašnjih nacionalizama i patriotizama, preuzima na sebe oznake koje su svojstvene i tipične za fašizam. Suvremenom antifašizmu su potrebne nove ideje i novi sadržaji, ali prije toga ozbiljna katarza i suočavanje s vlastitim ideološkim i političkim zastranjenjima.

Suvremeni antifašizam se mora osloboditi i natruha i zloupotreba starih i izumrlih političkih sistema koji ga kao teški balast konstantno guraju u ideološke uskoće svojstvene suprotnoj – fašističkoj strani. Konačno, a to treba stalno ponavljati, antifašizam ne može i neće opstati u suvremenom svijetu živeći isključivo od stare antifašističke slave, još manje ako se bude skrivao iza sadašnjih nacionalizama i patriotizama. Suvremeni antifašizam se mora vezati uz ljudska prava i slobode, uz pravedne socijalne pokrete i politike, štiteći uvijek i bez iznimke ljudsko dostojanstvo, uključujući i dostojanstvo žrtava, i krivih i nevinih. Samo takav, novi, pročišćeni i humano angažirani antifašizam može se suprotstaviti sadašnjim fašizmima koji se diljem svijeta ponovno razbuktavaju u mnoštvu starih i novih varijacija.

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku