hamburger-icon

Kliker.info

Valentin Inzko nakon dvodnevnog sastanka : PIC protiv rezervnog sastava policije, građani glasaju tako što odlaze

Valentin Inzko nakon dvodnevnog sastanka : PIC protiv rezervnog sastava policije, građani glasaju tako što odlaze

18 Juna
16:10 2019
U Sarajevu je okončan dvodnevni sastanak političkih direktora zemalja članica Upravnog odbora (UO) Vijeća za implementaciju mira (PIC) na kojem je razmatrana trenutna situacija u BiH.
 

O zaključcima sa sastanka na konferenciji za novinare govorio je visoki predstavnikValentin Inzko, koji je kazao da je poruka međunarodne zajednice jasna i da postojeće policijske agencije imaju moć da rješavaju izazove s kojima se BiH suočava.

Prema njegovim riječima, međunarodna zajednica smatra da postojeća policija, da li ona u RS-u ili u FBiH, može odgovoriti na sve izazove, te da nije trenutak da se formiraju neke nove jedinice.

– Zašto RS uvodi rezervni sastav, to bi trebalo pitati njih. Mi mislimo da postojeće policijske snage imaju adekvatne resurse i odgovarajuću obuku da mogu rješavati brojne izazove sa kojima se BiH suočava – kazao je Inzko.

Formiranje rezervnog sastava policije bi, ističe Inzko, u RS-u značilo još 1.000, a ukoliko bi to isto uradila i FBiH, bilo bi to još nekoliko hiljada rezervnih policajaca. S druge strane, pojašnjava Inzko, Slovenija u rezervnom policijskom sastavu ima svega 200 ljudi.

– Ali opet je pitanje zbog čega sve to – duge cijevi itd? Mi mislimo da nema razloga da se bilo gdje osnuje rezervna policija. Ja mislim da je ipak bolje da ima manje naoružanih ljudi, manje uniformi i manje oružja u BiH – dodao je Inzko.

Kada su u pitanju prirodne katastrofe, koje su u RS-u naveli kao jedan od razloga za osnivanje rezervnog sastava, Inzko navodi kako je poznato da postoji Civilna zaštita koja u prošle četiri godine pomagala u tom pogledu, ali i OSBiH, te da tu postoje mehanizmi, pogotovo ako svi dobro sarađuju – kantoni, entiteti i OSBiH.

– Ali, svakako, međunarodna zajednica ne vidi razloge za formiranje rezervnog sastava policije – jasan je Inzko.

U Banjoj Luci su, podsjeća visoki predstavnik, boravile brojne delegacije, među kojima i predstavnici Američke i drugih ambasada u BiH, koje su rekle svoje mišljenje po tom pitanju.

– Vidjet ćemo da li će doći do tog rezervnog sastava ili ne, pošto je parlamentarni proces još u toku – kazao je Inzko.

Novinare je zanimalo i ko će provesti reformu u okviru Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH, te da li su ambasadori PIC-a zabrinuti zbog migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu (USK).

– U kontekstu povećanog broja migranata koji ulaze u BiH, više političara u cijeloj zemlji istaklo je potrebu za boljim upravljanjem državnom granicom BiH. I politički i institucionalni lideri u BiH treba da se angažuiju u konstruktivnom dijalogu i poistignu dogovor o modalitetima, uz puno poštivanje ustavno-pravnog okvira zemlje, a posebno državnih nadležnosti – rekao je Inzko.

Ističe da je USK u tom smislu prepušten samom sebi, te da općina Bihać sama mora rješavati probleme, što je jako tužno, ako se zna da ima još dosta praznih prostorija i zgrada u koje bi se mogli smjestiti migranti.

– Fali mi neka solidarnost s gradonačelnikom Bihaća i USK-om – rekao je Inzko.

Kad je u pitanju VSTV BiH, navodi da Zakon o VSTV-u ne predviđa nekažnjivost.

– Tamo nigdje ne piše da su neki članovi nekažnjivi. Pozicija predsjednika VSTV-a zahtijeva još striktnije pridržavanje etičkih, moralnih principa, kojim se sudije i tužioci rukovode u obavljanju svojih dužnosti, s obzirom da ta osoba ima veliku odgovornost u smislu poštivanja principa sudske nepristrasnosti i neovisnosti u cijeloj zemlji – naveo je Inzko.

Napominje da nedavna zabrinjavajuća dešavanja koja su se odnosila na VSTV naglašavaju potrebu provođenja suštinskih reformi, te da u VSTV-u trebaju da budu najbolji, najiskusniji i najcjenjeniji.

– Što se tiče gospodina Tegeltije, vi znate da su neki disciplinski postupci završeni, odbačeni su. Međutim, podsjećam da je krivični postupak još uvijek u toku, i u taj se postupak naravno neću miješati – kazao je Inzko.

Poručio je da je međunarodna zajednica radila više godina na tome da se poboljša rad VSTV-a.

– Tamo radi čak i jedan ekspert iz Evropske komisije. Postoje i neki, čini mi se, engleski prijedlozi kako bi se rad u VSTV-u poboljšao, a naravno krajnji cilj mora biti vraćanje povjerenja, ne samo VSTV-a, nego i cijelog sudskog sistema – govori Inzko.

Uslijedilo je pitanje da li za sve probleme koji tište našu zemlju, a koji su se našli na dnevnom redu dvodnevnog sastanka, UO PIC-a jedino može iskazati zabrinutost, bez poduzimanja nekih konkretnih poteza.

– Ja danas nisam izrazio zabrinutost, i znam šta vi o tome mislite. Izbjegao sam to. Međutim, BiH, pogotovo njeni građani, političari možda malo manje, zaista žele u EU, i to bi naravno bilo nomalno, pošto je BiH već u nekom smislu okružena zemljama EU. Znači, ako imaš neki stepen zrelosti i jake želje da budeš tamo, moraš dati i svoj doprinos, a to i očekujemo od domaćih lidera – rekao je Inzko.

Navodi kako je svjestan da su građani BiH frustriurani i nezadovoljni, ali se to nezadovoljstvo još nigdje ne vidi.

– U Češkoj su prošle nedjelje protiv korupcije održani protesti u 30 gradova, a ja to ovdje još ne vidim. Jedini protest građana koji ovdje vidim je taj da oni odlaze. A prvi razlog za to više nije ekonomske prirode, već nepravda. Konstatovali smo danas tokom debate da je Bugarska zemlja koja se najbrže smanjuje, a BiH koja najbrže stari – potcrtao je Inzko.

Ističe kako se nada da će narednih mjeseci ipak doći do revizije Zakona o VSTV-u, i da će se u toj instituciji naći najbolji ljudi, sudije sa iskustvom i moralom, te da se onda povrati povjerenje u pravosuđe.

– Ja ponekad kažem da država koja nije pravna država, nije ni država – poručio je Inzko.

Prvi zamjenik visokog predstavnika Michael Scanlan pozvao je na saradnju u BiH.

“Pozivamo na saradnju i izbjegavanje retorike koja vodi u podjele. Građani glasaju tako što odlaze iz zemlje, a odlika dobrog upravljanja je da se unaprijedi stabilonst u cijeloj zemlji kako bi se spriječili ti odlasci”, rekao je Scanlan.

U nastavku objavljujemo komunike PIC-a  uz napomenu da se Ruska Federacija ne slaže sa ovim dokumentom.

“Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 17. i 18. juna 2019. godine  kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH). Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na obavezu da u potpunosti poštuju Mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. Upravni odbor je još jednom potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta. Upravni odbor je ponovio da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH. Upravni odbor je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i moraju se provoditi. Upravni odbor je još jednom potvrdio svoju punu podršku visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provedbi njegovog mandata u skladu sa Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor je podvukao da međunarodna zajednica i dalje zadržava neophodne instrumente za osiguranje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir. Upravni odbor PIC-a je naglasio potrebu da se program 5+2 u potpunosti provede, što je i dalje uvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a je pozdravio objavljivanje Mišljenja Evropske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u EU u kojem se preporučuje da Bosna i Hercegovina napravi  suštinske promjene i unaprijedi svoj zakonodavni i institucionalni okvir i navode se sveobuhvatne preporuke sa ključnim prioritetima za buduće reforme koje će pomoći da BiH dosegne stepen na kojem joj više neće biti potrebna međunarodna supervizija.

Upravni odbor PIC-a je sa istinskim žaljenjem konstatirao da, nakon što je od općih izbora, održanih u oktobru 2018. godine, proteklo više od osam mjeseci, još uvijek nisu formirani odgovarajući organi vlasti na državnom nivou, na nivou Federacije BiH i u nekoliko kantona u Federaciji BiH. Zbog toga se kasni s provedbom demokratske volje građana BiH i onemogućava se provođenje neophodnih reformi.

Upravni odbor PIC-a se sastao sa Zajedničkim kolegijem Parlamentarne skupštine BiH kako bi se upoznao sa prioritetima novoformiranih organa vlasti i potaknuo ih da zajednički rade na provedbi reformi potrebnih za osiguranje boljeg života za građane BiH.

Upravni odbor PIC-a je osudio činjenicu da je i nakon općih izbora 2018. godine nastavljeno sa neodgovornom retorikom kojom se produbljuju podjele i sa političkim potezima, uključujući i osporavanje teritorijalnog integriteta BiH i državnih institucija, kao što su pozivanje na otcjepljenje, zagovaranje podjele BiH na tri teritorijalne jedinice i najavljivanje namjere da se ospori naziv entiteta Republika Srpska (RS). Takve inicijative i izjave dovele su do ozbiljnog urušavanja uzajamnog povjerenja i saradnje među ključnim akterima i one nemaju podršku Upravnog odbora PIC-a. Nadalje, putem takvih inicijativa i izjava stvara se osjećaj nestabilnosti koji obeshrabruje strane ulagače i ubrzava odlazak građana iz BiH u potrazi za sigurnošću i vladavinom prava.

Upravni odbor PIC-a smatra da potpuna saradnja sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (MRMKS) uključuje i poštivanje presuda koje su donijeli Haški tribunal i ovaj mehanizam. U tom kontekstu, Upravni odbor osuđuje odluku Vlade RS o uspostavi Komisije za Srebrenicu i slične revizionističke izjave date u kontekstu ovog pitanja. Upravni odbor PIC-a podsjetio je da su dešavanja u Srebrenici u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine nesumnjivo kvalificirana kao genocid u presudama međunarodnih sudova, a i sudova u BiH.

Upravni odbor PIC-a je pozvao organe vlasti u cijeloj BiH da usklade svoje zakone o javnom okupljanju sa međunarodnim standardima. Konkretnije, Upravni odbor PIC-a je osudio aktivnosti koje su poduzete u RS kako bi se dodatno ograničile demokratske slobode, kao što su pravo na slobodu govora i mirno okupljanje.

Uz to, aktivnosti usmjerene na formiranje rezervnog sastava policije rezultirale su negativnom spiralom nepovjerenja u BiH. Umjesto ovakvih poteza, organi vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou trebali bi raditi na poboljšanju saradnje u oblasti provođenja zakona i osigurati da postojeće policijske snage imaju na raspolaganju adekvatne resurse i odgovarajuću obuku kako bi mogli rješavati niz izazova s kojima se suočava BiH i njeni građani, uključujući i pitanje migracija. 

 Upravni odbor PIC-a je dobio informacije o najnovijim zabrinjavajućim dešavanjima u okviru Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), što potvrđuje potrebu za hitnim provođenjem suštinskih reformi.

 Članice NATO-a iz Upravnog odbora PIC-a i Japan pozdravili su priliku da organi vlasti Bosne i Hercegovine predaju svoj prvi Godišnji nacionalni plan (Annual National Program – ANP), instrument koji je lokalno osmišljen, a koji će dalje pomoći BiH da unaprijedi svoje odbrambene kapacitete, u korist svih građana BiH.

 
Upravni odbor PIC-a apelirao je na političke i institucionalne lidere BiH na odgovarajućim nivoima vlasti da:

 ·         Unaprijede dijalog i saradnju između zajednica te podstaknu razvoj okruženja koje nije opterećeno nacionalističkom retorikom podjela. Jačaju okruženje koje pogoduje stabilnosti i napretku, uključujući poduzimanje konkretnih koraka na najvišem političkom nivou ka postizanju stvarnog pomirenja u cijeloj zemlji. Podrže napore lokalnih vlasti i zajednica u tom smislu.

·         Okončaju formiranje parlamentarnih i izvršnih organa na svim nivoima bez daljeg odlaganja. Prestanu blokirati, odnosno opstruirati provođenje izbornih rezultata zbog uskih stranačkih interesa, čime drže taocima budućnost zemlje i njenih građana. Što prije uspostave parlametnarne komisije, kako bi Parlamentarna skupština BiH mogla početi da vrši svoju zakonodavnu funkciju.

·         Jasno i aktivno dokažu svoje deklarirano opredjeljenje za integraciju zemlje u EU, tako što će poduzeti neodložne i konkretne korake ka provođenju ključnih prioriteta i reformi navedenih u mišljenju Evropske komisije u oblasti vladavine prava, temeljnih prava, reforme javne uprave, kao i demokratije i funkcionalnosti. To su osnove na temelju kojih će zemlje članice EU donijeti odluku u vezi sa sljedećim koracima BiH na putu integracije u EU, u skladu sa težnjama njenih građana.

·         Suzdrže se od svake dalje retorike podjela i nacionalizma. Osiguraju da se temeljna prava svih građana jednako štite u cijeloj zemlji.

·         Suzdrže se od podrivanja institucija na državnom nivou. Podrže te institucije i rade na jačanju njihove funkcionalnosti, unutarnje kohezije i osiguranja resursa. Oružane snage BiH su jedina odbrambena struktura ove zemlje i kao takva uživa punu podršku Upravnog odbora PIC-a.

·         Značajno pojačaju napore na poboljšanju vjerodostojnosti i transparentnosti izbornog procesa tako što će implementirati temeljne promjene izbornog zakona koje su preporučili Ured za demokratske institucije i ljudska prava OSCE-a (ODIHR) i Grupa država protiv korupcije (GRECO) te razmotriti druge neophodne izmjene. Usvoje te izmjene što prije, kako bi se osiguralo da se one mogu blagovremeno primijeniti na lokalne izbore 2020. godine.

·         Prioritetno riješe dugogodišnji izborni zastoj u Mostaru kako bi se građanima omogućilo da glasaju na općinskim izborima 2020. godine, bez uslovljavanja drugim pitanjima i uz očuvanje Mostara kao jedinstvenoga grada.

·         Provedu odluku iz predmeta Sejdić-Finci i slične odluke Evropskog suda za ljudska prava, te se suzdrže od poduzimanja zakonodavnih ili političkih koraka koji bi otežali provedbu tih odluka.

·         Imajući na umu da je oblast migracija u isključivoj nadležnosti države BiH, da zajedno, između ostalog i kroz značajno bolju saradnju i komunikaciju, rade na rješavanju problema u vezi sa migracijom u cijeloj zemlji. Upravni odbor PIC-a poziva Ministarstvo sigurnosti BiH da ubrza napore na koordinaciji između agencija za provođenje zakona u cijeloj BiH, od kojih se očekuje da sarađuju kako bi odgovorili na sigurnosne izazove koje donosi ovo pitanje.

·         Podrže vladavinu prava na svim nivoima vlasti u BiH, osobito jačanjem institucija odgovornih za borbu protiv korupcije i sprečavanje i borbu protiv terorizma. Suzdrže se od podrivanja pravosudnih institucija na svim nivoima, i provode njihove odluke.

·         Izmijene Zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) da bi se funkcioniranje Vijeća uredilo na način koji garantira profesionalnost i odgovornost svih njegovih članova. Strukturalne izmjene u skladu sa preporukama EU su neophodne da bi se uredilo imenovanje, ocjena i disciplinske procedure kako bi se povratilo povjerenje javnosti u tu instituciju. Upravni odbor PIC-a također poziva Vijeće da hitno završi proces preostalih imenovanja.

·         Ojačaju fiskalnu stabilnost i ubrzaju ekonomske i socijalne reforme. Nivo siromaštva, nezaposlenosti i odlazaka iz zemlje ne doprinosi ukupnoj stabilnosti i zahtijeva neodložne ciljane mjere, uključujući i održive javne investicije.”

(Kliker.info-Vijesti)

Podijeli

Jedan komentar

  1. EU
    EU 18 Juna, 18:00

    Rusi, dabogda vam kuci bilo onako kako vi nama zelite da nam bude.

    Odgovori

Napiši komentar

Kliknite ovdje da poništite odgovor.

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku