hamburger-icon

Kliker.info

Ustavni sud BiH: Odbačene apelacije Bakira Dautbašića i Bilsene Šahman

Ustavni sud BiH: Odbačene apelacije Bakira Dautbašića i Bilsene Šahman

17 Februara
15:25 2016

Bilsena2Ustavni sud Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici Velikog vijeća odbio je kao neosnovanu apelaciju Bakira Dautbašića i Bilsene Šahman podnesenu protiv rješenja Suda Bosne i Hercegovine o određivanju pritvora od 15. januara i 12. januara 2016. godine u odnosu na pravo na slobodu i sigurnost i u odnosu na zabranu kršenja pretpostavke nevinosti u okviru prava na pravično suđenje, a apelaciju je odbacio kao preuranjenu u odnosu na ostale aspekte prava na pravično suđenje.

Ustavni sud je u odluci podsjetio na to da u trenutku određivanja pritvora ne mora biti sa sigurnošću utvrđeno da je krivično djelo zaista i počinjeno, te ne mora biti utvrđena njegova priroda.

U pogledu posebnih pritvorskih razloga, postojanje bojazni da će apelanti ometati krivični postupak, odnosno ponoviti, ili dovršiti pokušano krivično djelo, Ustavni sud smatra da obrazloženja osporenih rješenja ni u ovom dijelu, nasuprot navodima apelanata, ne odaju dojam proizvoljnosti i da se zasnivaju na dovoljno jasnim, argumentiranim i individualiziranim razlozima.

Ustavni sud zaključuje da nije povrijeđeno načelo presumpcije nevinosti u okviru prava na pravično suđenje u situaciji kada redovni sud spornim izražavanjem u osporenim rješenjima, koje apelanti dovode u kontekst obrazloženja posebnih pritvorskih razloga, nije prejudicirao krivicu apelanata, odnosno kada sadržaj zajedničkog saopćenja za javnost Suda BiH i Tužilaštva od 14. januara 2016. godine ne predstavlja izjavu o krivici apelanata.

Poštivanje prava na pravično suđenje u ostalim aspektima može se ocjenjivati samo u odnosu na postupak utvrđivanja krivične optužbe u cjelini, dakle, kada bude pravomoćno okončan, pa je u ovoj fazi postupka apelacija u ovom dijelu odbačena kao preuranjena.

U slučajevima u kojima je Sud utvrdio da postoji povreda prava apelanata na pravično suđenje, nadležnim sudovima ili upravnim organima naloženo je da hitno okončaju postupke, te da u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja odluke obavijeste Sud o mjerama koje su preduzete s ciljem izvršenja odluka.

Apelacije koje su, prima facie, očito bile neosnovane Sud je odbacio.
Činjenice koje su apelanti podnijeli Sudu u tim slučajevima ni na koji način nisu mogle opravdati tvrdnju apelanata da postoji kršenje njihovih prava zaštićenih Ustavom, ili da stranke u postupku snose posljedice kršenja prava zaštićenih Ustavom.

Sve odluke usvojene na sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

(Kliker.info-AA)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku