hamburger-icon

Kliker.info

U Potočarima počelo iskopavanje mezara : Imena 136 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula

U Potočarima počelo iskopavanje mezara : Imena 136 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula

03 Jula
16:28 2015

tabutikozarac5U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari danas je počelo iskopavanje mezara za 136 identificiranih žrtava genocida iz jula 1995. godine, koje će biti ukopane u okviru obilježavanja 20. godišnjice genocida nad Bošnjacima “sigurne zone UN-a” Srebrenica, u subotu, 11. jula.

Anadolu Agency (AA)
donosi spisak s imenima osoba koje će biti ukopane 11. jula u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari:

Ademović (Bego) Hamed (1938.), Ademović (Ismet) Mevludin (1959.), Ademović (Nezir) Hakija (1943.), Ademović (Salcin) Kadrija (1958.), Ahmić (Safet) Amir (1977.),  Ajšić (Ibrahim) Hamdija (1957.), Alić (Adem) Sadet (1978.), Alić (Ahmet) Mahmut (1971.), Alić (Džemal) Dževad (1965.), Alić (Šukrija) Seid (1964.), Aljić (Ismet) Nijaz (1963.), Aljić (Suljo) Džemal (1978.), Arifović (Redžo) Husejin (1972.),  Atanović (Bego) Hasan (1953.), Avdić (Avdo) Mehmed (1976.), Avdić (Hasan) Hasib (1953.), Avdić (Mustafa) Fazlija (1957.), Bečić (Vehbija) Zihnija (1978.), Bećirović (Meho) Omer (1954.), Bećirović (Ramo) Juso (1966.), Beganović (Mehmed) Nezir (1930.), Begzadić (Hajrudin) Elvis (1976.), Bektić (Ahmo) Ferid (1972.),    Buljubašić (Ismet) Hamdija (1956.), Cvrk (Osman) Hajro (1956.), Cikarić (Zulfo) Nusret (1955.), Dervišević (Bego) Refik (1971.), Dervišević (Murat) Ibrahim (1941.), Džananović (Huso) Ramiz (1930.), Džananović (Jusuf) Hamed (1963.), Džananović (Muradif) Admir (1976.), Đananović (Sejdin) Nezir (1921.), Đozić (Hrusto) Elvir (1972.), Efendić (Meša) Asim (1965.), Halilović (Alija) Mehmedalija (1956.), Halilović (Suljo) Nurif  (1927.), Hasanović (Alija) Almaz (1978.), Hasanović (Durmo) Juso (1976.), Hasanović (Fikret) Elvir (1973.), Hasanović (Hurem) Ibro (1944.), Hasanović (Ibro) Džemal (1979.), Hasanović (Rešid) Emin (1950.), Hasanović (Sabit) Sakib (1958.), Hasanović (Safet) Šaban (1955.), Hasanović (Salih) Zahid (1972.), Hasić (Husejin) Nijaz (1960.).

Hasić (Mujo) Munib (1964.),  Hidić (Ćamil) Saša (1964.), Husejnović (Ibro) Munib (1967.), Husić (Salko) Rašid (1946.), Ibrić (Alija) Hariz (1977.), Ikanović (Ahmo) Musa (1975.),  Jahić (Izet) Jasmin (1973.), Jahić (Salko) Ifet  1967.), Jakubović (Edhem) Hasan (1978.), Jugović (Hurem) Ramo (1960.), Jusufovic (Asim) Mehmed (1962.), Jusupović (Hamed) Ramo (1952.), Kamenica (Šaban) Hajrudin (1960.), Kardašević (Omer) Dževad (1963.), Klempic (Mujo) Sabit (1976.), Korkutović (Murat) Esed (1973.), Lemeš (Mehmed) Edhem (1954.), Lenjinac (Omer) Medo (1965.), Malagic (Ibrahim) Lutvo (1979.), Malić (Rasim) Zuhdo (1976.), Malkić (Bajro) Enver (1974.), Malkic (Bajro) Omer (1977.), Mehanović (Atif) Ramiz (1955.), Mehanović (Hasan) Atif  (1931.), Mehanović (Ramiz) Sifet (1978.), Mehanović (Rašid) Safet (1965.), Mehic (Zajim) Hamed (1979.), Mehmedović (Avdurahman) Hašim (1943.), Mehmedović (Bego) Džemail (1935.), Mehmedović (Ibrahim) Muriz (1977.), Mehmedović (Ismet) Fikret (1975.), Mehmedović (Ismet) Rifet (1977.).

Mehmedović (Ismet) Salih (1978.), Mehmedović (Mehmed) Nurif  (1950.), Mehmedović (Nurija) Ismet (1946.), Mehmedović (Šemso) Ramiz (1962.), Mujanović (Bajro) Almir (1979.), Muminović (Bešir) Muharem (1946.), Musić (Hasan) Senad (1977.), Musić (Šaban) Enver (1976.), Mustafić (Meho) Huso (1975.), Mustafić (Nezir) Meho (1977.),    Muškić (Adem) Šabo (1946.), Muškić (Adil) Lutvo (1969.), Muškić (Kasum) Fehim (1952.), Nukić (Avdo) Muharem (1937.), Nukić (Šaćir) Šahin   (1941.), Omerović (Nazif) Rasim (1952.), Osmanović (Abdulah) Refik (1963.), Osmanović (Mehan) Šaban (1952.), Osmanović (Rašid) Ismet   (1941.), Ramčević (Husein) Ibrahim (1945.), Salihović (Hasan) Ermin (1978.), Salihović (Jusuf) Zulfo (1940.), Salihović (Osman) Hasan (1932.),   Salihović (Sead) Senad (1978.), Salihović (Zulfo) Fikret  (1966.), Salkić (Abdulah) Izet (1971.), Salkić (Huso) Ibrahim (1939.), Sandžić (Ibrahim) Mevludin (1955.), Sejdinović (Sejdalija) Sabit (1976.), Sejdinović (Sejdalija) Selman (1970.), Selimović (Abid) Hajrudin (1968.), Selimović (Hasib) Murat (1951.), Selimović (Mehan) Kadrija  (1942.), Selimović (Mehmed) Avdo (1937.), Selimović (Osman) Ibrahim (1941.), Sinanović (Muhamed) Samir (1975.), Siručić (Mehmed) Safet  (1956.), Smajić (Ramiz) Hamed (1971.), Smajić (Suljo) Ferid (1958.), Smajić (Suljo) Izo (1964.), Smajić (Suljo) Ramiz (1947.), Smajlović (Habib) Hedib (1966.), Smajlović (Juso) Jusuf  (1920.), Smajlović (Meho) Ahmedin (1976.),  Sulejmanović (Salih) Senad (1963.), Suljić (Ćamil) Avdija (1978.), Suljić (Ćamil) Halid (1970.), Suljić (Edhem) Behrem (1964.), Suljić (Edhem) Juso (1958.), Suljić (Redžo) Redžep (1971.), Suljić (Salko) Hajro (1962.), Talović (Mustafa) Ensad (1977.), Tihić (Reif) Ahmo (1950.), Uzunović (Halid) Ekrem (1967.), Velić (Bećir) Bećo (1939.), Zuhrić (Šećan) Ismet (1933.), Zukić (Huso) Alaga (1960.), Zukić (Huso) Velaga (1956.).

Ispraćaj tabuta sa žrtvama iz JKP Gradska groblja Visoko bit će 9. jula, u jutarnjim satima. Konvoj sa tijelima žrtava bi trebao stići u Potočare u petak oko 15 sati. Dženaza namaz za 136 novoidentifikovanih žrtava počet će u 13 sati.

(Kliker.info-AA)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku