hamburger-icon

Kliker.info

Srebrenica , 19 godina poslije genocida : Obavljen ukop 175 žrtava, u Potočarima od danas 6.241 mezar

Srebrenica , 19 godina poslije genocida : Obavljen ukop 175 žrtava, u Potočarima od danas 6.241 mezar

11 Jula
15:22 2014

dženaza4U mezarju Memorijalnog centra u Potočarima danas je klanjana dženaza i obavljen ukop 175 žrtava genocida u Srebrenici. Dosad je smiraj u mezarju našlo 6.066 žrtava ekshumiranih u poslijeratnim godinama na različitim lokacijama u nekoliko primarnih i sekundarnih masovnih grobnica.U genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici, u julu 1995. godine, koji su počinili pripadnici tadašnje Vojske Republike Srpske pod komandom haškog optuženika Ratka Mladića, ubijeno je više od osam hiljada uglavnom muškaraca i dječaka.Nakon čitanja imena i prezimena i klanjanja dženaze koju je predvodio reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein efendija Kavazović, danas je ukopano 175 identificiranih žrtava genocida iz jula 1995. godine, u okviru obilježavanja 19. godišnjice genocida nad Bošnjacima „sigurne zone UN-a“ Srebrenica.

Nakon današnje dženaze, u Potočarima je konačan smiraj pronašlo 6.241 Srebreničanin, od ukupno 8.372. Do sada je pronađeno 7.100 skeleta, dok se za 1.200 još traga. Ukupno 6.900 pronađenih žrtava ima svoja imena i prezimena, a 200 još nije identificirano, jer nisu pronađene porodice i bliski članovi porodice od kojih bi se uzela krv za taj postupak.U obraćanju na komemoraciji, načelnik opštine Srebrenica i predsjednik Organizacionog odbora obilježavanja 19. godišnjice genocida u Srebrenici Ćamil Duraković zatražio je kazne za zločince, pravdu i pravo za preživjele i pozvao sve na povratak i obnovu Srebrenice, a žrtvama poželio vječni rahmet.Mnoge srebreničke majke danas su se oprostile od svojih najmilijih, 175 žrtava genocida u Srebrenici 1995. godine.Opraštajući se od svojih najbližih, najčešća izgovorena rečenica koja se mogla čuti bila je ona kako im “nakon današnjeg popodneva više neće ostati niko na svijetu”.

Neke od njih danas su sahranili posljednjeg pronađenog sina, neke posljednjeg brata, dok je većina danas prisutnih u Potočarima ispratila još jednog u nizu identifikovanih rođaka, čije su kosti pronađene nakon dugogodišnje potrage u nekoj od masovnih grobnica, na više lokacija, pa, čak, i u po četiri različite masovne grobnice.”Nemamo više nikoga na svijetu. Do danas je postojalo malo nade da su živi. Sa današnjim danom sve će biti završeno, ali ćemo barem znati gdje možemo da ih posjetimo”, govore kroz suze uplakane Srebreničanke dok miluju tabute.Neke od majki su, kako je javio novinar AA, opraštajući se od sinova i muževa, na momente gubile svijest i pribransot, a neke su, čak, podizale tabute sa zemlje, ne želeći da se odvoje, kako su kazale, od nekoliko koščica djece koja će danas konačno pronaći vječni smiraj zajedno sa ostalim ubijenim u genocidu jula 1995.

U Potočarima je danas vladala tišina prekidana samo učenjem odlomaka iz Kurana i plačem majki.Od srebreničkih žrtava oprostili su se i najmlađi, djeca koja nisu imala priliku da upoznaju daidže, amidže i ostale članove šire porodice.Polaganjem cvijeća počast žrtvama srebreničkog genocida odali su brojni zvaničnici i delegacije, kao i pojedinci, među kojima predsjedavajući i član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i Željko Komšić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović, ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić, kao i turski ministar pravde Bekir Bozdag.Počast žrtvama odali su i predstavnici diplomatskog kora u BiH i brojnih udruženja i saveza iz BiH i svijeta.

U mezarju memorijalnog centra  vječni smiraj su našli: Sejad (Nezira) Alić (1966.), Nesib (Mehmeda) Varnica (1974.), Aziz (Kadira) Hodžić (1965.), Aziz (Asima) Osmić (1975.), Aljo (Ahmeta) Ćehajić (1953.), Nermin (Hasana) Selimović (1976.), Avdija (Mehana) Salihović (1956.), Nijazija (Dede) Beganović (1955.), Dževad (Džemaila) Mujić (1974.), Hakija (Malće) Mujić (1934.), Samir (Hasana) Selimović (1972.), Medo (Reše) Mehić (1961.), Hamed (Bajre) Čano (1962.), Junuz (Alije) Duraković (1954.), Enis (Abida) Omerović (1978.), Habib (Safeta) Malagić (1961.), Rasim (Huse) Košpić (1941.), Džemal (Ibre) Efendić (1948.),  Himzo (Vejsila) Husejnović (1942.), Behadija (Zuhdije) Begzadić (1967.), Ohran (Adema) Ademović (1954.), Musa (Nurke) Omerović (1962.), Džemal (Ahmeta) Halilović (1954.), Džemir (Džemala) Halilović (1977.), Islam (Džemala) Halilović (1974.), Šefik (Himze) Husić (1965.), Mirzet (Ibrahima) Salihović (1973.), Izet (Ibrahima) Salihović (1975.), Šahbaz (Šabana) Bećirović (1946.), Muhamed (Ismeta) Mekanić (1964.), Sejidin (Šabana) Husić (1953.), Omer (Mehe) Mujić (1938.), Senad (Rame) Beganović (1980.), Hasan (Hasiba) Salihović (1951.), Mehmedalija (Avde) Delić (1971.), Salčin (Husejina) Hasanović (1978.), Sulejman (Osmana) Beganović (1954.), Osman  (Mehe) Ahmetović (1937.), Hašim (Mumina) Hasanović (1956.), Muhamed (Huse) Džekić (1947.), Redžo (Emina) Hrnjić (1939.), Mahmut (Mehmeda) Turković (1945.), Idriz (Sulje) Aljić (1940.), Hurem (Derve) Begović (1916.), Refik (Alije) Pejmanović (1956), Ibrahim (Mehmeda) Mujčinović (1976.), Asim (Alije) Mustafić (1965.), Jakub (Selmana) Osmanović (1976.), Mujo (Selmana) Osmanović (1978.), Selman (Sulejmana) Osmanović (1937.), Šefik (Ševke) Hasanović (1970.), Meho (Hasana) Kovačević (1977.), Idriz (Ibrahima) Hukić (1927.), Hariz (Jusufa) Palalić (1974.), Avdo (Izeta) Begović (1927.), Aziz (Zuhdije) Ikanović (1970.), Mehmed (Hasana) Barukčić (1945.), Sefer (Sulejmana) Avdić (1941.), Dahmo (Hamida) Delić (1968.), Hasan (Sade) Malkić (1943.), Junuz (Emina) Begić (1946.), Salko (Bekira) Salihović (1971.), Meho (Bege) Begić (1946.), Sakib (Hikrije) Nukić (1971.), Hamdija (Hamida) Delić (1959.), Suljo (Hamida) Delić (1975.), Nazim (Ibre) Mehmedović (1958.), Đanan (Šabana) Đekić (1943.), Adil (Saliha) Smajić (1937.), Nelvir (Nezira) Osmanović (1976.), Muvaz (Sulejmana) Orlović (1978.), Ismet (Nusreta) Sejmenović (1957.), Meho (Rašida) Smajić (1920.), Ahmed (Amila) Alihodžić (1941.), Almir (Sulje) Karić (1975.), Nedim (Azema) Sulejmanović (1976.), Mevludin (Hasana) Husejnović (1964.), Jusuf (Juse) Jusić (1941.), Sead (Bege) Dervišević (1978.), Ibrahim (Huse) Hasanović (1959.), Hajrudin (Hajre) Avdić (1969.), Hazim (Hajre) Avdić (1972.), Ibrahim (Nazifa) Malagić (1954.), Safet (Mehana) Čivić (1941.), Hasib (Zahida) Babić (1961.), Fetija (Emina) Hamzabegović (1933.), Mevludin (Asima) Halilović (1957.), Ohran (Alije) Bajramović (1954.), Hajrudin (Ismeta) Malkić (1963.), Safet (Jusufa) Jusufović (1968.), Junuz (Atifa) Osmanović (1954.), Edhem (Atifa) Osmanović (1951.), Ibro (Ibrahima) Gušter (1974.), Kemal (Bajre) Šiljković (1959.), Neđib (Habiba) Begović (1967.), Muhamed (Selima) Omerović (1965.), Aziz (Abdurahmana) Smajić (1963.), Hasib (Adema) Klinčević (1969.), Hasan (Hasiba) Bećirović (1958.), Ramiz (Mehe) Ahmetović (1960.), Omer (Ahme) Salkić (1970.), Refik (Ahme) Salkić (1976.), Halid (Fahrudina) Huremović (1975.), Meho (Ahme) Bekrić (1977.), Jusuf (Džanana) Nukić (1933.), Mehmed (Šukrije) Hajdarević (1969.), Mujo (Osmana) Čomić (1958.), Hasan (Lutve) Muratović (1940.), Faruk (Jusufa) Tursunović (1961.), Alija (Ibre) Ejubović (1955.), Memiš (Rahmana) Isaković (1972.), Mevludin (Mehmeda) Malagić (1966.), Memija (Jusufa) Memić (1973.), Bekir (Alije) Memić (1968.), Teufik (Alije) Suljić (1966.), Jusuf (Osmana) Hodžić (1977.), Adem (Sade) Hukić (1938.), Omer (Bajre) Hurić (1968.), Suljo (Alage) Hasanović (1953.), Sead (Ahme) Tabaković (1974.), Ahmo (Alije) Tabaković (1939.), Adil (Behadila) Omerović (1979.), Avdulah (Suljkana) Sulejmanović (1956.), Fahrudin (Hajdara) Mujić (1969.), Fadil (Ahme) Fejzić (1966.), Osman (Sejdina) Husić (1929.), Asim (Kasima) Mujić (1971.), Amir (Kasima) Mujić (1975.), Sejdalija (Izeta) Halilović (1975.), Bakir (Idriza) Sinanović (1971.), Amir (Mehmeda) Dogić (1967.), Sevdahet (Omera) Salkić (1975.), Kadrija (Ćamila) Alić (1978.), Mehmed (Mustafe) Mehanović (1951.), Mirzet (Ismeta) Salihović (1971.), Ismet (Alje) Muminović (1956.), Rešid (Redžepa) Salihović (1975.), Hamed (Rame) Alić (1941.), Rešo (Ibrahima) Delić (1940.), Suljo (Hilme) Rahmić (1933.), Meho (Ahmeta) Hafizović (1974.), Safet (Reše) Suljić (1975.), Sadet (Reše) Suljić (1979.), Vahid (Džemala) Jusić (1975.), Nusret (Nurifa) Jahić (1973.), Fadil (Hirkije) Nukić (1965.), Izet (Muniba) Delić (1971.), Ismet (Ibrahima) Bektić (1928.), Redžo (Zaima) Husić (1961.), Zaim (Mehe) Husić (1922.), Osman (Muje) Jašarević (1947.), Muhamed (Muje) Pašić (1976.), Muamer (Muje) Pašić (1978.), Avdo (Ševke) Ademović (1955.), Hasib (Sulje) Mustafić (1960.), Fadil (Hasana) Huremović (1968.), Sefad (Sumbula) Hajdarević (1963.), Senad (Muhameda) Čikarić (1963.), Azmir (Fahrudina) Čikarić (1976.), Ibro (Huse) Ibišević (1927.), Zijad (Rame) Mujkić (1965.), Safet (Šahina) Isaković (1966.), Resul (Redže) Redžić (1973.), Ohran (Sulje) Suljić (1943.), Mehemed (Nezira) Nukić (1966.), Suad (Salčina) Mujić (1967.), Šaban (Alije) Alić (1950.), Hasan (Šabana) Alić (1974.), Ramo (Husejina) Mujkić (1944.), Nusret (Rasima) Smajlović (1973.), Avdo (Hameda) Mujić (1960.), Alija (Bekte) Mustafić (1930.), Hazim (Hasana) Hasanović (1978.), Sejad (Mehmedalije) Mustafić (1958.) i Sakib (Bećira) Gladović (1968.).

(Kliker.info-AA)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku