hamburger-icon

Kliker.info

Relativizacija zločina : Zašto đaci na bosanskom jeziku u Srbiji ne uče o genocidu ?

Relativizacija zločina : Zašto đaci na bosanskom jeziku u Srbiji ne uče o genocidu ?

22 Oktobra
16:14 2020

Đak osmog razreda u osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Pazaru ni ove godine na časovima istorije neće slušati o genocidu u Srebrenici, jer inicijative koje su do sada pokrenute da se u nastavni program na bosanskom jeziku uvrste i lekcije o genocidu nisu naišle na razumevanje institucija u Beogradu.

Prema rečima Mirze Hajdinovića, sekretara Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV), najvišeg predstavničkog tela Bošnjaka u Srbiji sa sedištem na jugozapadu zemlje u Novom Pazaru, BNV je predlagao to nadležnima više puta.

„I tražićemo i insistirati da (genocid) Srebrenica bude sastavnih deo nastavnih planova i programa za nastavu, ne samo na bosanskom jeziku, već da bude sastavni deo i obrazovanja na srpskom jeziku, jeziku većinskog naroda“, rekao je Hajdinović za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Za sada, dodao je, to nije naišlo na razumevanje nadležnih za obrazovanje u Srbiji.

“Ovaj zločin je danas jedan od najviše izučavanih događaja u savremenoj istoriji zbog načina njegovog sprovođenja, velikog broja žrtava, te posledica koje je imao na život kako Bošnjaka, tako i svih građana Evrope, a i šire“, rekao je Hajdinović za RSE.

Zgrada Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Novi Pazar
Zgrada Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Novi Pazar

Međunarodni sud pravde u Hagu presudio je 2007. godine da je zločin koje su snage bosanskih Srba pod komandom Ratka Mladića počinile u Srebrenici u leto 1995. godine bio genocid, u kom je ubijeno više od 8.000 Bošnjaka.Više od 17.000 đaka uči na bosanskom jeziku

 

Jedan od osnovnih ciljeva uvođenja nastave na bosanskom jeziku bio je da deca bošnjačke nacionalnosti, osim upoznavanja sa književnim, likovnim i muzičkim stvaralaštvom, na časovima istorije izučavaju nastavne sadržaje koji na adekvatan i na činjenicama zasnovan način govore o određenim istorijskim događajima, koji su od posebnog značaja za ovu nacionalnu manjinu u Srbiji.

Od 2004. godine bošnjačka deca u Srbiji imaju mogućnost da pohađaju časove bosanskog jezika, a od 2013. godine uvedena je kompletna nastava na ovom jeziku u nekoliko gradova u Sandžaku, regiji na jugozapadu Srbije.

Poslednji podaci pokazuju da nastavu na bosanskom jeziku pohađa više od 17.000 učenika u 39 obrazovno-vaspitnih ustanova u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju.

Mirza Hajdinović je rekao da su BNV, bošnjačke organizacije i institucije, kao i nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima širom Srbije već dva puta tražili od Narodne Skupštine da proglase 11. juli – Danom sećanja na srebreničke žrtve na teritoriji Srbije.

“Međutim, ta rezolucija stoji u aktima Skupštine i očekujemo da se u Srbiji stvori klima koja će omogućiti da se jedna takva rezolucija donese u parlamentu i na taj način se otvore mnoga pitanja koja će dovesti do trajnog mira i suživota na ovim prostorima“, istakao je Hajdinović.

On je ocenio i da bi takav čin započeo proces suočavanja sa prošlošću u Srbiji, koji, kako je rekao, nikada nije adekvatno započet, te time omogućio da se otvori dijalog o pomirenju između naroda i država bivše Jugoslavije.

Bošnjačko nacionalno vijeće je još 2005. godine 11. jul proglasilo Danom sećanja, odnosno nacionalnim praznikom Bošnjaka u Srbiji, koji se obeležava kao sećanje na sve bošnjačke žrtve tokom istorije.

Relativizacija zločina

 

Istoričar iz Novog Pazara Redžep Škrijelj kaže da decu treba podučavati istini, jer, kako je ocenio, samo istina može približiti narode.

On u izjavi za RSE ocenjuje i da treba priznati da se u prošlosti desilo veliko zlo, koje se ne sme nikome ponoviti.

“Da imamo jednu takvu ocenu, koja ne pravi jaz između ljudi u mešovitoj sredini kakav je Sandžak i uopšte u Srbiji, kao državi koja se hvali svojom evropskom perspektivom. Mi moramo jasno jedni drugima reći, pa čak i u udžbenicima, ko su direktni počinioci i ko su pomagači genocida i da su oni izvedeni pred sud pravde i da su na taj način dobili adekvatnu kaznu“, rekao je Škrijelj.

On za RSE ističe da nakon presude Međunarodnog krivičnog suda pravde da je u genocidu u Srebrenici ubijeno preko 8.000 ljudi treba prestati sa relativizacijom zločina i prebrajanjem žrtava.

“Mi, istoričari iz Sandžaka, imamo želju da našoj deci objasnimo šta zaista znači Srebrenica 1995. godine i koliko je ona značajna u samom procesu pomirenja, do kojeg, da bi došlo, treba da postoji iskrenost i sa druge strane. U udžbenicima u školama, koje i naša deca na žalost uče, vidi se da se i dalje Ratko Mladić ocenjuje kao heroj, kao i drugi srpski oficiri koji su optuženi i koji su odležali kaznu za ratni zločin“, rekao je Škrijelj.

Dodaje da ako neko pogleda udžbenike u Srbiji ima utisak da na ovim prostorima ne živi niko drugi osim Srba, da niko nema pravo na drugačije mišljenje od onoga koje zastupa kolegijum istoričara, koji su vrlo tvrdokorni u ocenjivanju najstrašnijeg primera etničkog čišćenja nad zarobljenim i civilnim stanovništvom, kakav se ne pamti u drugoj polovini 20. veka.

Zavod: Raspad Jugoslavije zastupljen u udžbenicima

U Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja su za Radio Slobodona Evropa (RSE) rekli da je tokom poslednje decenije ova institucija imala niz sastanaka sa predstavnicima Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, koji su najčešće bili posvećeni pitanjima programa za nastavu na bošnjačkom jeziku. U pisanom odogovoru, dostavljenom našoj redakciji, se navodi da je Zavod, na zahtev Ministarstva prosvete i Nacionalnog prosvetnog saveta, davao stručno mišljenje o predlozima programa za pojedine predmete, koji su pripremani u Nacionalnom savetu bošnjačke nacionalne manjine.

“Tema sastanaka nije bilo ljudsko stradanje u ratovima na prostoru bivše SFRJ, niti je bilo pomenutog zahteva, ali se ti sadržaji već nalaze u programima nastave i učenja predmeta Istorija za osmi razred osnovne škole („Prosvetni glasnik RS”, br. 11/19), treći i četvrti razred gimnazije („Prosvetni glasnik RS”, br. 4/20), kao i odgovarajućih razreda stručnih škola”, kažu u Zavodu.

Kao primer u Zavodu navode da su u programu za osmi razred, u okviru teme “Svet, Evropa, srpska država i narod u savremenim procesima”, dati sadržaji “o raspadu socijalističke Jugoslavije, ratnim zločinima i stradanju civilnog stanovništva”.

Takođe, u Zavodu navode se po završetku osmog razreda od učenika očekuje da “izvede zaključke o uzrocima, toku i posledicama ratova uslovljenih raspadom SFRJ, koristeći izvore različitog porekla i saznajne vrednosti; identifikuje uzroke, elemente i posledice istorijskih sukoba i ratova i diskutuje o mogućim načinima prevencije konflikata; izrazi stavove, zasnovane na istorijskim argumentima, uvažavajući mišljenje sagovornika, kao i da prepozna propagandu, stereotipe i ideološku poziciju u istorijskom izvoru i formuliše stav koji se suprotstavlja manipulaciji”.

Među ishodima učenja su i očekivanja da se učenik “kritički odnosi prema informacijama iz medija koristeći se istorijskim znanjima i veštinama; analizira istorijske događaje i pojave na osnovu dostupnog audio-vizuelnog izvornog materijala; prepozna, na primerima iz savremene istorije, važnost poštovanja ljudskih prava”, te da “objasni značenje pojmova genocid i Holokaust”.

Od učenika se, navode u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, očekuje da “prepozna kako su kulturne interakcije i saradnja različitih etničkih i socijalnih grupa uticali na politički, društveni i privredni život”, i da “obrazloži smisao negovanja sećanja na važne događaje i ličnosti iz istorije savremenog doba”.

Traže specijalni status Sandžaka da bi zaštitili prava

Sekretar BNV Mirza Hajdinović ističe da vlasti u Srbiji više od dve decenije vode politiku negiranja genocida, koja trajno onemogućuje pomirenje između srpskog i bošnjačkog naroda i velika je prepreka svim odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine.

On napominje i da bi, zbog zaštite prava Bošnjaka, Sandžaku trebalo dati specijalni status.

“Specijalni status bi podrazumevao autonomiju, Sandžak kao multietničku građansku regiju ravnopravnih naroda u oblasti obrazovanja, koje bi imalo sadržaje usmerene na suočavanje sa prošlošću i pomirenje, koje garantuje budućim naraštajima trajan mir i sigurnost u ovim krajevima”, rekao je Hajdinović.

BNV je 2019. godine pokrenulo inicijativu za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak koji bi, kako je navedeno u inicijativi, vršio funkcije državne vlasti, preko organa Sandžaka i organa u opštinama u njegovom sastavu.

Teritorija Sandžaka bi, prema inicijativi BNV-a, obuhvatala područja opština Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Petnjica, Gusinje, Plav i Rožaje.

Udžbenici ne obrađuju dovoljno ratne zločine

 

Nevladina organizacija koja se bavi tranzicionom pravdom, Fond za humanitarno pravo, je u septembru ove godine objavila publikaciju “Predlog praktične politike: Ratovi 1990-ih u nastavi istorije” u kojoj se navodi i da udžbenici istorije u Srbiji ne obrađuju ratne zločine i sudski utvrđene činjenice u postupcima vođenim pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i domaćim sudovima na objektivan način.

Kako se dodaje, autori udžbenika ne koriste bogate i javno dostupne arhive suda kada pišu o ratovima iz devedesetih godina, a ratni zločini počinjeni tokom 1990-ih u udžbenicima su prikazani „površno i pristrasno, uz selektivno biranje informacija koje će prikazati srpsku naciju kao jedinu i najveću žrtvu oružanih sukoba. U isto vreme, udžbenici uglavnom zanemaruju stradanja drugih etničkih grupa i odgovornost pripadnika srpskih snaga za njihova stradanja“.

Rat u BiH najmanje prisutan

U publikaciji se navodi i da je rat u Bosni i Hercegovini najmanje prisutan u udžbenicima i da se u njima posvećuje malo pažnje ratnim zločinima počinjenim tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Kako se navodi, o tim ratnim zločinima se govori uopšteno, a neki udžbenici navode nekoliko mesta na kojima su počinjeni ratni zločini, ali bez pojedinosti o žrtvama i njihovoj etničkoj pripadnosti, počiniocima i pravnim definicijama tih zločina.

U publikaciji se navodi i istorijat udžbenika istorije u Srbiji, pa je tako onaj, objavljen 1993. godine, dok su još trajali ratovi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, u Srbiji bio u upotrebi sve do 2002. godine, nakon čega je usledilo nekoliko novih izdanja.

Kako se objašnjava, pre nego što je tržište udžbenika 2010. godine otvoreno i za privatne izdavače, postojao je po jedan udžbenik istorije za svaki razred, u izdanju javnog izdavačkog preduzeća.

 

Udžbenike danas, dodaje se, izdaju javni izdavači, preduzetnici i druga pravna lica registrovana za izdavačku delatnost, a Ministarstvo prosvete još uvek mora da odobri upotrebu udžbenika.

RSE je pitanja o udžbenicima istorije na bosanskom jeziku uputilo Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Srbije, ali se u odgovoru te institucije navodi da je potrebno obratiti se Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, jer Zavod odobrava rukopise udžbenika.

Amela Bajrović (RSE)

Podijeli

5 0 komentara

 1. FAJTER
  FAJTER 22 Oktobra, 19:33

  VAŠEM BEZOBRAZLUKU NEMA KRAJA.DOBIĆETE ŠIPAK I ZAŠTO TRAŽITE TO OD SRBIJE JER JE SUD PRAVDE REKAO DA SRBIJA NIJE KRIVA A I RAT SE VODIO NA TERITORIJI BIH A NE SRBIJE I AKO SU STRADALI ,STRADALI SU MUSLIMANI IZ BIH A NE IZ RAŠKE(sandžaka)OSIM AKO VI NISTE IŠLI RATOVATI TAMO I ONDA STE IZVRŠILI AGRESIJU NA BIH,JER KAD MOGU SRBI IZ SRBIJE VRŠITI AGRESIJU NA BIH MOŽETE I VI IZ SANDžAKA.VAŠI PRECI SU SRBE NABIJALI NA KOLAC OTIMALI IM DJECU SILOVALI ŽENE UBIJALI KAD STE I GDJE STE STIGLI NEKAŽNJENO U OSLOBODILAČKIM BORBAMA BILI NA STRANI OKUPATORA,U PRVOM RATU BILI ŠUCKORI ZA ŠVAPSKI RAČUN U DRUGOM BILI U USTAŠAMA U OVOM RATU MISLILI NAS DOKRAJČITI.E TU STE SE ZAJEBALI,I AKO NASTAVITE SRATI MORAĆETE ZA ANADOLIJU NEĆE BITI DRUGE.U PAMET SE JER STE DODIJALI SA TOM LAŽI O GENOCIDU.MORE MARŠ

  Odgovori
 2. PRAVA ISTINA
  PRAVA ISTINA 23 Oktobra, 05:22

  TI FAJTERU STVARNO MISLIS ILI SE PRAVIS BUDALA DA NE ZNAS DA JE SRBIJA IZVRSILA AGRESIJU NA BiH I DA SU BOSANSKI SRBI ZAJEDNO SA SRBIJANCIMA IZVRSILI GENOCID NAD BOSNJACIMA. TI STALNO NAPOMINJES I POREDIS BOSNJAKE SA TURCIMA I PISES DA SU BOSNJACI SRBE NABIJALI NA KOLAC STO JE CISTA LAZ. BOSNJACI NEMAJU NISTA SA TURCIMA OSIM ISTE RELIGIJE. NIJE DOBRO FAJTERU STO TOLIKO PRETIS BOSNJACIMA I STO PONAVLJAS RIJECI RATNOG ZLOCINCA RATKA MLADICA KOJE JE IZGOVORIO U SREBRENICI 11. JULA 1995 GODINE KADA SU SRBI IZVRSILI GENOCID NAD BOSNJACIMA. SA PONAVLJANJEM ISTI ILI SLICNIH RIJECI RATKA MLADICA TI SE OTKRIVAS DA ZELIS DA UCINIS OSVETU BOSNJACIMA ZBOG SVEGA ONOGA STO SU CINILI TURCI IAKO BOSNJACI NEMAJU NISTA SA TURCIMA OSIM ISTE RELIGIJE. DA PISEM ISTINU PROCITAJ RIJECI RATKA MLADICA KADA JE USAO U SREBRENICU 11 JULA 1995 GODINE

  Kada je Srebrenica 11. jula 1995. godine pala u ruke Vojske Republike Srpske (VRS), njen komandant Ratko Mladić i njegova pratnja ušli su u grad.
  “Evo nas, 11. jula 1995. u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikoga praznika srpskoga, poklanjamo srpskome narodu ovaj grad. I napokon, došao je trenutak da se, poslije bune protiv dahija [pobuna Srba iz 19. vijeka protiv Otomanskog carstva], Turcima osvetimo na ovom prostoru”, rekao je Mladić, pozirajući pred kamerama usred Srebrenice.

  Odgovori
 3. FAJTER
  FAJTER 23 Oktobra, 09:37

  TI BI ISTINITI HTJEO DA MI BUDEMO GOMILA KRETENA KOJI ĆE VJEROVATI TEBI A NE SVOJIM PREDCIMA ŠTO SE TIČE PROŠLIH VREMENA.NIJE MOJ PREDAK JOVO UBIO BEGA IZ ANADOLIJE NEGO BEGA AGANOVIĆA IZ JEZERA I POBJEGAO KOD BEGA FILIPOVIĆA(Tunjin predak)ZBOG TZV PRAVA PRVE BRAČNE NOĆI KOJEG SU UVELI TVOJI PREDCI NA SVOJU RUKU.PROČITAJ DOKTORSKU DISERTACIJU IVE ANDRIĆA “RAZVOJ DUHOVNOG ŽIVOTA U BOSNI POD UTICAJEM TURSKE VLADAVINE” KOJU JE ODBRANIO NA UNIVERZITETU U GRACU 1924-e GODINE,PA ĆEŠ VIDJETI ŠTA STE RADILI HRIŠĆANIMA VI KOJI STE “IMALI SAMO ISTU VJERU SA TURCIMA” .PO TVOJOJ PRIČI I VI STE DAVALI TREĆINU A MI SRBI SMO VAS NADZIRALI KAD KULUČITE ZA AGE I BEGOVE KOJI SU BILI PO TEBI SRBI.
  MLADIĆ JE TO REKAO ZBOG ZLOČINA KOJE SU NAPRAVILI NASEROVI GOLAĆI U PREDHODNE TRI I PO GODINE I TO JE ISTINA,ALI JE TAJ ISTI MLADIĆ 22000 ŽENA DJECE I STARIJIH KJUDI PREBACIO DO TUZLE DA NIKOM NIJE FALILA DLAKA A KAMO LI GLAVA.
  TO JE ISTINA A NE VAŠA JEZIVA,UŽASNA,I BEZOBRAZNA I BOLESNA PROPAGANDA KOJOM POŠTO POTO ŽELITE DA NAPRAVITE MEĐU IZMEĐU VAS I NAS.TO ŽELITE VI A NE MI.ŠTA BI VI REKLI DA SE VAMA DESIO JASENOVAC I STOTINE DRUGIH STRATIŠTA,GDJE SU TVOJI PREDCI SVOJSKI UČESTOVALI.U BIH JE U USTAŠAMA BILO VIŠE MUSLIMANA NEGO HRVATA JER SU HRVATI BILI NA TERITORIJI DANAŠNJE HRVATSKE I TAMO SU ODRAĐIVALI KLANJE SRBA .SVAKI PUT KAD SE TREBATE SAKRITI ZA NEDJELA KOJA STE POČINILI VI SE SLUŽITE POKRIVANJEM IZA DRUGIH.(Turci,Austrija NJemačka;hrvati) U MOM SELU SU 1942-e DOŠLA PETORICA USTAŠA I TO ČETIRI MUSLIMANA I JEDAN HRVAT I ZAPALILI SU CRKVU A SVEŠTENIKA,MOG ROĐAKA SU STAVILI U KACU U KOJU SU NABILI VELIKE EKSERE I KOTRLJALI NIZ NIZBRDICU DOK NIJE UMRO ISTRGAN EKSERIMA I ZA TO NIKO NIJE ODGOVARAO.DVOJICU OD TIH SAM POZNAVAO JEDR SU UMRLI 80-ih GODINA.NJIHOVA IMENA SU OMER I BEĆIR I NISU IZ ANADOLIJE NEGO SU BILI OD VAŠIH.KAD SAM PRIJETIO,KAKO KAŽEŠ MISLIO SAM NA VAS IZ SARAJEVSKE ČARŠIJE A NE NA OSTALI NAEOD JER STE MU OPRALI MOZAK I PUJDATE IH NA SRBE,SAMO MI NIJE JASNO ŠTA MISLITE DA ĆETE POSTIĆI,OSIM UZVRATNE REAKCIJE.TVOJI MLADI MUSLIMANI SE BUNE ŠTO KANTON SARAJEVO NIJE ODOBRIO ULICU MUSTAFE BUSULADžIĆA,ISTOG ONOG KOJI JE POSLAO NA ĐURĐEVDANSKI URANAK 3000 SARAJEVSKIH SRBA U JASENOVAC OD ČEGA IH JE KRAJ RATA DOČEKALO OKO 200 MEĐU KOJIMA JE I POKOJNI PROFESOR ŽARKO VIDOVIĆ KOJI JE ČUDOM PREŽIVIO.VI OD SRBIJE TRAŽITE NEŠTO ŠTO NEMA VEZE S MOZGOM.PRESUDA SUDA U HAGU,NE TRIBUNALA,GLASI DA SRBIJA NIJE UČESTOVALA U RATU U BIH I DA NIJE ODGOVORNA NIZAKAKAV GENOCID.TO JE ISTINA I ZBOG TOGA STE HTJELI REVIZIJU ALI NIKAD JE NEĆETE DOBITI JER SE I NAS PITA.HOĆEŠ LI JOŠ ISTINITI DA TI NAPIŠEM KNJIGU VAŠIH NEPOČINSTAVA I ZBOG TOGA TI KAŽEM DA NE PRDITE JER TAKO POBUNJUJETE AVETI PROŠLOSTI A RUKE SU VAM KRVAVE DO RAMENA I ZATO “AKO VAŠE RIJEČI NISU PASMETNIJE OD TIŠINE ONDA JE BOLJE DA ĆUTITE”

  Odgovori
 4. PRAVA ISTINA
  PRAVA ISTINA 24 Oktobra, 00:07

  OTISAO SI FAJTERU PREDALEKO U PISANJU SVOG KOMENTARA, A MNOGO SE VRACAS U PROSLOST, PA TAKO ZABORAVLJAS SADASNJOST. AKO CEMO PISATI O PROSLOSTI,ZLOCINIMA I ZLOCINCIMA ONDA BI SE IMALO MNOGO VISE DA PISE O SRPSKIM ZLOCINIMA I ZLOCINCIMA PREMA BOSNJACIMA NEGO O BOSNJACKIM ZLOCINIMA I ZLOCINCIMA. JA OVDJE NAVODIM SAMO BOSNJAKE NEUZIMAJUCI TURKE KOJI SU VLADALI SRBIJOM 500 GODINA. PRIJE DOLAZKA TURAKA U BOSNU 1467 GODINE SADASNJI BOSNJACI SU IMALI HERETICKU VJERU I IDENTITET BOGUMILA HERETICKA VJERA JE BILA NAJBLIZA ISLAMU I ZATO SU BOGUMILI PRESLI U ISLAM PRILIKOM DOLASKA TURAKA. KADA SU BOGUMILI PRIHVATILI ISLAM NISU PRIHVATLI TURSKE PROJEKTE OSVAJANJA I ZATO TI NE MOZES KRIVITI SADASNJE BOSNJAKE DA SU NJIHOVI PRADJEDOVI II CUKUNDJEDOVI CINILI ZLOCIN NAD SRBIMA. AKO JE BILO ZLOCINA NAD SRBIMA, ONDA SU TO RADILE MALE GRUPE BOGUMILA. PRILIKOM DOLASKA TURAKA MNOGI SRPSKI VOJNICI SU PRESLI U TURSKU VOJSKU I CINILI ZLOCIN NAD SRPSKIM NARODOM. O OVIM TEMAMA SE IMA MNOGO DA PISE I ZATO JA KAZEM DA SE NE VRACAMO U PROSLOST. TI FAJTERU NISI NIJEDANPUT NAPISAO DA SU SRBI CINILI ZLOCIN PREMA MUSLIMANIMA (BOSNJACIMA) ZA VRIJEME MNOGIH RATOVA A TAKODJE NEPRIHVATAS DA SU SRBI IZVRSILI AGRESIJU NA BiH I IZVRSILI NEZAPAMCENI ZLOCIN U BiH NAD BOSNJACIMA. TI FAJTERU POKUSAJES DA ODBRANIS RATNOG ZLOCINCA RATKA MLADICA KOJI JE IZVRSIO GENOCID NAD BOSNJACIMA U SREBRENICI ZAJEDNO SA SRPSKOM VOJSKOM TAKODJE TI ZELIS DA ODBRANIS IZGOVORENE RIJECI RATKA MLADICA KOJE JE IZREKAO KADA JE USAO U SREBRENICU 11 JULA 1995 GODINE I NA TAJ NACIN SE OTKRIVAS DA PODRZAJES SRPSKE RATNE ZLOCINCE U BiH I ZLOCIN KOJI SU UCINILI SRBI U BiH NAD BOSNJACIMA. MORAS FAJTERU DA PRIZNAS DA SU SRBI IZVRSILI AGRESIJU NA BiH 1992 GODINE I DA SU IZVRSILI GENOCID NAD BOSNJACIMA U CIJELOJ BiH A NE SAMO U SSREBRENICI.

  Kada je Srebrenica 11. jula 1995. godine pala u ruke Vojske Republike Srpske (VRS), njen komandant Ratko Mladić i njegova pratnja ušli su u grad.
  “Evo nas, 11. jula 1995. u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikoga praznika srpskoga, poklanjamo srpskome narodu ovaj grad. I napokon, došao je trenutak da se, poslije bune protiv dahija [pobuna Srba iz 19. vijeka protiv Otomanskog carstva], Turcima osvetimo na ovom prostoru”, rekao je Mladić, pozirajući pred kamerama usred Srebrenice.

  Odgovori
 5. PRAVA ISTINA
  PRAVA ISTINA 24 Oktobra, 00:16

  LAZNI IZVJESTAJ VLADE BH. ENTITETA RS-A NE MOZE PROMIJENITI ISTINU O OPSADI SARAJEVA

  Usvajanje zaključaka o radu Revizionističke komisije o “stradanju Srba u Sarajevu u periodu 1991-1995” na sjednici Vlade RS predstavlja novi pokušaj vlasti manjeg bh. entiteta da grubim falsifikatima i ponavljanjem neistina prekroje istinu o opsadi Sarajeva

  Komisija koju je unajmila Vlada RS nije ni naučna ni nezavisna, niti joj je cilj da se utvrdi istina, već upravo suprotno – da se lažnim izvještajem pokuša pravdati Mladićeva i Karadžićeva zločinačka politika.

  – Istinu o zločinima nad stanovnicima grada pod opsadom najbolje znaju same Sarajlije, a ona je potvrđena presudama Haškog tribunala protiv Karadžića, Mladića, Stanislava Galića i Dragomira Miloševića, koje su temeljene na višegodišnjim istragama i procesima, desetinama hiljada dokaza, uz najrigozorniju primjenu međunarodnog prava,

  – Opsada Sarajeva je, zahvaljujući prisustvu ogromnog broja međunarodnih medija, najintenzivnije praćen i najbolje dokumentiran zločin u modernoj historiji, postavši time planetarni simbol. Nikakav plaćenički izvještaj tu istinu ne može ugroziti.

  – Što se tiče teze o stradanju Srba, vrlo dobro se zna da su među desetinama hiljada ubijenih i ranjenih Sarajlija tokom opsade značajno učestvovali i građani srpske nacionalnosti. I njih su godinama, zajedno sa njihovim sugrađanima Bošnjacima, Hrvatima, Jevrejima i drugima ubijale Karadžićeve i Mladićeve falange,

  Vlasti Republike BiH nikada nisu krile i da je bilo pojedinačnog nasilja i ubistava Srba koje su provodili pojedinci iz Armije RBiH, nego su, naprotiv, u teškim danima opsade smogle snage da se sa tim pojedincima obračunaju i zaštite sugrađane srpske nacionalnosti.

  – Nikada ne treba zaboraviti ni to da su uoči reintegracije Grbavice, Vogošće, Ilidže, Ilijaša i Hadžića, Karadžićeve bande vršile sistemski progon Srba sa ovih područja, paleći kuće u kojima su ostali Srbi, uglavnom starci koji su odbijali napustiti svoja ognjišta. Vladi RS i njenoj komisiji bilo bolje da su dokumentirali ove zločine tadašnje vlasti RS nad vlastitim narodom,

  Odgovori

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku