hamburger-icon

Kliker.info

Prvi mart otkrio tajni dokument SDS-a: Spriječiti zajedničku listu, primjeniti ekstremna rješenja!

Prvi mart otkrio tajni dokument SDS-a: Spriječiti zajedničku listu, primjeniti ekstremna rješenja!

09 Maja
12:12 2013

Graðanska koalicija Prvi mart došla je u posjed internog dokumenta Srpske demokratske stranke (SDS), koji je nastao u Politièkoj akademiji te stranke i u kojem se iznose prijedlozi koji za cilj imaju osujeæivanje Aneksa 7, sprijeèavanje zakonite prijave prebivališta i eliminacije Prvog marta, ukljuèujuæi i „ekstremna rješenja“.Studija èiji je autor Aleksandar Savanoviæ, direktor Politièke akademije SDS-a , kroz analiziranje aktivnosti Koalicije Prvi mart, reakcija politièkih predstavnika i predstavnika Vlasti iz entiteta RS-a, nastoji  ponuditi „moguæe alternative" koje æe dovesti do potencijalnih rješenja za „eliminisanje" Prvog marta.  Studija ukazuje i na to da bi stranke koje ne porièu genocid formiranjem zajednièke liste postale treæi po snazi politièki faktor u entitetu RS bez novih registracija i kada bi primjena Aneksa 7 prestala danas.U istom kontekstu, rukovodstvu SDS-a se u dokumentu predlaže da u entitetu FBiH pronaðe politièki saveznike za minimaliziranje djelovanja Koalicije Prvi mart.„Prethodno ocrtana kontraprijetnja, te sumnjivost lika i djela glavnog nosioca Prvog marta, daju prostora da se razumnim politièkim akterima u Federaciji BiH predstavi opasnost scenarija u koji Prvi mart pokušava da gurne BiH, te da oni sami utièu na zaustavljanje tog fundamentalistièkog projekta, na primjer na naèin da odbiju sauèešništvo u zajednièkoj listi", navodi se u ovom dokumentu.

Dokument baca i potpuno novo svjetlo na predložene izmjene državnog Zakona o prebivalištu i Izbornog zakona na naèin da se ogranièi sloboda kretanja, odnosno uvedu zatvorene liste èime bi bila „eliminisana" moguænost zajednièke liste državotvornih partija.Ono što zabrinjava nas u Prvom martu nije ni SDS-ova potraga za ramzanima kadirovima u entitetu FBiH – koje, sigurni smo, neæe naæi – niti pokušaji da se „po zakonu" ogranièe osnovne, Ustavom garantovane slobode i prava državljana BiH, nego zagovaranje „ekstremnih rješenja" u „tretmanu" Prvog marta. Kada politièka partija kakve je SDS, koja je i u ratu i poslije rata pokazala da organizovano nasilje smatra legitimnom politièkom praksom, smatramo da imamo puno pravo da se brinemo za sigurnost naših aktivista.Ovim putem pozivamo predsjednika SDS-a, Mladena Bosiæa da se javno ogradi od ovog dokumenta i zagovaranja „ekstremnih rješenja", a od MUP-a RS oèekujemo da barem pozove na informativni razgovor Aleksandra Savanoviæa i time pokaže da nije institucija jednog naroda, nego institucija koja Zakon primjenjuje jednako prema svima graðanima Bosne i Hercegovine koji žive na podruèju tog entiteta.Na kraju, Prvi mart æe sa sadržajem dokumenta upoznati i Ured visokog predstavnika, ambasade zemalja èlanica Vijeæa za implementaciju mira, klubove poslanika onih stranaka koje ne porièu genocid u državnom parlamentu, te njihova sjedišta i zatražiti jednodušnu osudu ovog dokumenta i praksi koje on priziva, nalašava se na kraju saopštenja za javnost Koalicije Prvi mart. (Kliker.info)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku