hamburger-icon

Kliker.info

Olimpijske planine : Zaustavljena divlja gradnja apartmana

Olimpijske planine : Zaustavljena divlja gradnja apartmana

19 Novembra
03:36 2008

Gradnja novih apartmana i hotela na Bjelašnici i Igmanu ipak je i formalno obustavljena. Rezultat je to konaènog prihvatanja odluke o pristupanju izradi prostornog plana podruèja posebnih obilježja od znaèaja za Federaciju BiH koje obuhvata Igman, Bjelašnicu, Treskavicu, kanjon rijeke Rakitnice  i Visoèicu. 

Sporne dozvole 

Poèetak izrade prostornog plana ovog podruèja prihvatio je juèer Zastupnièki dom Parlamenta FBiH i to nakon dvije godine natezanja izmeðu ministra prostornog ureðenja FBiH Salke Obhoðaša i zastupnika Stranke za BiH. Obhoðaš tvrdi da je unatoè prihvatanju nekoliko amandmana SBiH na pomenutu odluku, konaèno rješenje onakvo kako je on zagovarao od samog poèetka.

Podsjetimo, cijeli spor izbio je oko pitanja nadležnosti za izdavanje dozvola za gradnju te regulacionih i prostornih planova na temelju kojih bi se to radilo. Poslanici SBiH insistirali su da se dozvole izdaju na temelju regulacionog plana kojeg je usvojila Opæina Trnovo, što Obhoðaš zbog tvrdnji da je taj plan nezakonit nije htio prihvatiti, veæ je tražio da se to radi prema planu kojeg æe na kraju odobriti Parlament FBiH. Na kraju je ipak prihvaæena varijanta da se dozvole izdaju na temelju plana kojeg sada treba pripremiti federalno Ministarstvo.- Nažalost dvije godine smo izgubili, a da nismo sada bi ovaj plan veæ bio u proceduri u Parlamentu. Sada imamo rok da u naredne dvije godine napravimo prostorni plan ovog podruèja. Sada æemo definitivno pustiti struènjake da urede kompletnu gradnju svega na ovom podruèju, a ne da ispunjavamo želje bilo kojeg pojedinca ili lobija. Na kraju ovim æemo zaštititi ovo podruèuje – kaže Obhoðaš. 

Plan iz 1981.      

Dok se novi prostorni plan ne usvoji gradnja na ovom podruèju dozvoljena je iskljuèivo u skladu sa planskim dokumentima koji su doneseni prije donošenja odluke o proglašenju ovog podruèja od znaèaja za Federaciju BiH. To znaèi da je na snazi jedino regulacioni plan iz 1981. godine u kojem nema apartmana i hotela koji su bili planirani za gradnju u projektu "Bjelašnica 2". Ministar kaže i da je posao inspekcije da utvrdi ima li na ovom podruèju objekata koji su izgraðeni nezakonito ili koji imaju dozvole na temelju planova koji nisu važeæi.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku