hamburger-icon

Kliker.info

Milorad Dodik : Republika Srpska spremna da prihvati osam promjena Ustava BiH

Milorad Dodik : Republika Srpska spremna da prihvati osam promjena Ustava BiH

13 Novembra
19:33 2009

Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Srpska, u ovom trenutku, spremna da prihvati osam promjena Ustava BiH da bi bio deblokiran proces daljih evropskih integracija."Izrazili smo želju i spremnost da uèestvujemo i da prihvatimo osam promjena Ustava u ovom trenutku kako bismo deblokirali proces daljih evropskih integracija", rekao je Dodik poslije razgovora sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanjom Fajon i potredsjednikom Socijalistièke grupe u Evropskom parlamentu zaduženim za odnose sa zemljama jugoistoène Evrope Hanesom Svobodom.Dodik je precizirao da je rijeè o poveæanju broja poslanika i delegata u Predstavnièkom domu, odnosno Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, da se delegati u Domu naroda biraju na èitavom podruèju BiH, da se iskljuèi nacionalni ekskluzivitet u biranju èlanova Predsjedništva BiH, uvede rotiranje èlanova na 16, umjesto na osam mjeseci, da se iz nadležnosti Predsjedništva iskljuèi odluèivanje o budžetu i prebaci u Savjet ministara.

On je rekao da je potvrdio privrženost RS evropskom putu i spremnost da radi na tri preostala pitanja važna za viznu liberalizaciju i želju da graðani BiH iduæe godine imaju bezvizni režim sa EU. "Razumjeli smo stav Evropske komisije da je neophodno ugasiti OHR, odnosno transformisati ga kako bi BiH mogla da aplicira za kandidatski status u EU", rekao je premijer RS.Dodik je naveo da je goste upoznao sa èinjenicom da je politièka situacija u BiH stabilna, ekonomski održiva i bez socijalnih pritisaka, te da želi da doprinese stabilizaciji ekonomskih i socijalnih prilika u regionu.Prema njegovim rijeèima, na sastanku je bilo rijeèi i o potrebi poboljšanja svih demokratskih kapaciteta i apsolutnih sloboda.Hanes Svoboda rekao je da je premijer Dodik pomenuo pitanja u vezi sa kojima bi moglo da doðe do razgovora, jer bi se odnosila na ublažavanje nacionalnih podjela unutar zemlje i da meðunarodna zajednica ne bi trebalo suviše da traži."Meðunarodna zajednica ne bi trebalo suviše da traži, a onda da ne dobije ništa. Zato smatram da treba ozbiljno uzeti u razmatranje ono što premijer Dodik predlaže i da se razmotre druga pitanja i onda da doðemo do rješenja", rekao je Svoboda.On je dodao da se ne može oèekivati da sve ono što treba da se prilagodi u Ustavu bude uraðeno sada, veæ da je za sada važno da doðe do napretka, a da bi se pred samo pridružvianje EU, možda desio još jedan korak prilagoðavanja.Svoboda je naveo da postoje neka manja pitanja koja Narodna skupština RS mora da usvoji, a tièu se, izmeðu ostalog, borbe protiv kriminala i korupcije."Uspostavljanje organa i vlasti koji mogu efikasno da se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije nije nešto što tražimo samo od RS, nego od svih zemalja u ovom regionu", kazao je Svoboda.

On je naveo da je dobio zanimljive prijedloge od Dodika u vezi sa moguænostima insitutucionalnih i ustavnih promjena."Znate da smo u EU uvijek bili protiv svih nastojanja za ukidanjem RS, odnosno centralizacijom vlasti u BiH, ali odreðena prilagoðavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma su potrebna kako bi došlo do dalje i brže integracije BiH u EU. Ranije godine su pokazale postupno prilagoðavanje Dejtona", napomenuo je Svoboda.On je rekao da poslije potpisivanja Lisabonskog sporazuma u EU postoji nastojanje da se nove zemlje uvedu u Uniju, te da bi zbog BiH bilo loše da ona bude posljednja na putu pridruživanja EU."Smatramo da uz realistièan pristup može da doðe do daljeg napretka u razgovorima u BiH", rekao je Svoboda, dodajuæi da je apsolutno siguran da æe to ostaviti dovoljno prostora RS da igra važnu ulogu u BiH, ali i u EU.Tanja Fajon je rekla da joj je drago što je evropski parlament dao snažnu podršku ubrzanju procesa liberalizacije viznog režima za BiH, dodajuæi da je realistièno oèekivati da BiH uðe u bezvizni režim u julu iduæe godine."Ali, to je prvenstveno u rukama politièara u BiH. EU može da se založi da se ovaj proces ubrza, pogotovo sada kada graðani susjednih zemalja mogu slobodno da putuju u zemlje EU", rekla je Fajon.Ona je istakla da dva veoma važna zakona moraju da budu usvojena odnosno prilagoðena – onaj u vezi sa borbom protiv organizovanog kriminala i Krivièni zakon.Tanja Fajon rekla je da je danas dobila snažna uvjeravanja da æe RS uèiniti sve što je u njenoj moæi da budu ispunjeni potrebni uslovi za ukidanje viza. Tanja Fajon i Hanes Svoboda borave u RS kao èlanovi delegacije Evropskog foruma za demokratiju i solidarnost.  (Kliker.info-Srna)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku