hamburger-icon

Kliker.info

Korupcija u BiH: Za operaciju je potrebno izdvojiti 700, za ispit 2600 KM…

Korupcija u BiH: Za operaciju je potrebno izdvojiti 700, za ispit 2600 KM…

15 Februara
06:17 2009

korupcijaPrema anketama nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa (CCI) i neovisnih agencija s kojima suraðuje ta organizacija, korupcija je u BiH veoma izražen problem, a najizraženija je u podruèju  zdravstva i obrazovanja.Gotovo polovica ispitanika u posljednjih je godinu dana imala nekoga doticaja s korupcijom u zdravstvu. Gotovo petina njih je platila ili kupila dar lijeènicima ili drugom medicinskom osoblju kako bi za sebe osigurali neku uslugu. Veæina ispitanika, njih 77 posto, smatra da je korupcija u zdravstvu najprisutnija u bolnicama, gdje se za obavljanje operacije u prosjeku daje oko 700 maraka. Kada je u pitanju obrazovanje, istraživanje je pokazalo da èak 96 posto graðana smatra da je korupcija najprisutnija na fakultetima, a 54 posto ih je upoznato sa sluèajevima plaæanja za polaganje ispita. Prema mišljenjima ispitanika, u prosjeku se za položeni ispit plaæa više od 2600 KM.

– Analiza nam pokazuje da korupcija postaje model ponašanja koje, kao da ne predstavlja društveno zlo, veæ èinjenicu da se putem nje može doæi do odreðenih privilegija i boljeg položaja u društvu. Buduæi ove dvije oblasti imaju velik broj zaposlenika i za njih se izdvajaju velika korupcijska sredstva, mišljenja smo da je poduzimanje antikorupcijskih mjera za zdravstvo i obrazovanje kljuèno za interese svih graðana – kazala je Majda Behram Stojanov, glasnogovornica CCI-ja.Zbog ovoga važnog problema koji usporava razvitak bosansko-hercegovaèkog društva, CCI je Direkciji za ekonomsko planiranje BiH uputio inicijativu s nizom antikorupcijskih mjera koje je potrebno inkorporirati u dokument ‘Razvojna strategija BiH 2008. – 2013.’ na èijoj izradi radi Direkcija.– Od Direkcije za ekonomsko planiranje oèekujemo da u dokument Razvojne strategije ugradi što veæi broj antikorupcijskih mjera koje bi u buduænosti morale utjecati na smanjenje korupcije kao jednog od goruæih problema bh-društva – zakljuèila je Behram Stojanov. (Kliker.info-Slobodna Dalmacija)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku