hamburger-icon

Kliker.info

Javni poziv za bivše radnike “Aluminija” otvoren do 14. oktobra

Javni poziv za bivše radnike “Aluminija” otvoren do 14. oktobra

18 Septembra
16:51 2006

Radnici prijave sa adekvatnom dokumentacijom trebaju dostaviti o u mostarski Hotel «Ero». Iz «Aluminija» su pozvali i radnike koji trenutno žive u inostranstvu, one koji su penzionisani, te porodice radnika umrli. Bivši radnici koji su stekli invalidnost višu od 50 posto, također, trebaju dostaviti adekvatnu dokumentaciju o tome.  Predsjednik Sindikata otpuštenih radnika «Aluminija» Mujo Hodžić kaže za «Dnevni avaz» da objavljivanje Javnog poziva započelo rješavanje statusa prijeratnih radnika. Za to su se, kaže, stekli uvjeti nakon što su usvojene izmjene i dopune Zakona o privatizaciji preduzeća.
– Ja sam svojim kolegama  radnicima preporučio da se prijave na javni poziv, da se evidentiraju, kako bi znali koliko nas tačno ima.
Ja raspolažem spiskom od preko 700 bivših  radnika, ali vjerujem da će ih biti preko 2 hiljade koji će se preko javnog poziva evidentirati, jer postoji veliki broj Bošnjaka i Srba, pa i Hrvata koji su prije rata radili u «Aluminiju», a sada nemaju zaposlenja u toj kompaniji – rekao je Hodžić On vjeruje da će se u skladu sa Sporazumom Vlade F BiH i «Aluminija» ispuniti obaveze prema radnicima. Ukoliko se bude radilo na štetu radnika, ističe, da će obustaviti kompletan proces. Hodžić vjeruje da će se u sklopu procesa rješavanja statusa bivših radnika, dio njih vratiti na posao u «Aluminij», prije svega Bošnjaka i Srba koji tamo do sada nisu mogli ni pristupiti.
– Ali, ja ne mogu reći koliko će se radnika vratiti. Jer, puno vremena prošlo, pitanje je da li i koliko bivši radnici ispunjavaju uvjete za povratak na posao, koliko ih se zaposlio, da li je mlađi od 50 godina… – rekao je Hodžić.

Na pitanje da li je napokon započelo ispunjenje pravde prema bivšim radnicima «Aluminija», Hodžić kaže da se radi o «spašavanju ranjenika». Hodžić kaže da je bolje dobiti išta nego ništa, ali da su radnici dobili satisfakciju u tome da su njihova godinama ugrožavana radnička i ljudska prava napokon priznata.

(Kliker.info)

Na brojne zahtjeve naših vjernih čitatelja u nastavku u cjelosti prenosimo Javni poziv za bivše radnike "Aluminij" d. d. Mostar…

Javni poziv za djelatnike Aluminija koji su bili na listi zaposlenika 1991.
Datum objave:28.8.2006

ALUMINIJ d.d. MOSTAR
Baćevići bb
Br. : 8761/06
Mostar, 23.08.2006. god.

Temeljem odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji poduzeća (Sl. Novine F BiH, broj: 42/06), kao i točke III Polaznih osnova za sporazum o rješavanju otvorenih pitanja izme u VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I ALUMINIJA d.d. MOSTAR od 16.06.2005. objavljuje se

Javni poziv za djelatnike Aluminija koji su bili na listi zaposlenika 1991.
Datum objave:28.8.2006

ALUMINIJ d. d. Mostar
Baćevići bb
Br. : 8761/06
Mostar, 23.08.2006. god.

Temeljem odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji poduzeća (Sl. Novine F BiH, broj: 42/06), kao i točke III Polaznih osnova za sporazum o rješavanju otvorenih pitanja izme u VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I ALUMINIJA d.d. MOSTAR od 16.06.2005. objavljuje se

J AV N I P O Z I V
ZA DJELATNIKE ALUMINIJA D.D. MOSTAR KOJI SU BILI NA LISTI
ZAPOSLENIKA PODUZEĆA NA DAN 31.12.1991. godine

1. Djelatnici koji SADA NE RADE u Aluminiju, pozivaju se da se osobno prijave i prilože:
a) popunjen obrazac prijave, koji se dobiva na licu mjesta
b) Izvod iz matične evidencije PIO/MIO tj. AM obrazac (ne stariji od mjesec dana original)
c) Djelatnici koji su bili u postrojbama HVO, Armije BiH, Policije, ili Vojsci RS, trebaju dostaviti Uvjerenje o vremenu provedenom u dotičnoj postrojbi (staž u postrojbama po Zakona o radu se računa kao poseban staž u duplom trajanju i za njega se ne uplaćuju sredstva za dokup), na kome će biti naglašeno da se Uvjerenje koristi samo u svrhu reguliranja staža.
d) Presliku / fotokopiju osobne iskaznice (obadvije strane) i ovjerenu od nadležnog organa

– Djelatnici koji se nalaze izvan Bosne i Hercegovine trebaju priložiti i:
I. ako su uposleni, Izvod iz matične evidencije uposlenika zemlje u kojoj
se nalaze
II. ako nisu uposleni, dokument kojim se dokazuje da se nisu upošljavali
odnosno da nisu uposleni (dokument o skrbništvu).

2. Bivši djelatnici koji su OTIŠLI U MIROVINU/PENZIJU, osobno prilažu:
a) popunjen obrazac prijave kojeg dobivaju na licu mjesta
b) presliku/fotokopiju Rješenja o umirovljenju/penzioniranju ovjerenu od nadležnog organa
c) presliku/fotokopiju osobne iskaznice (obadvije strane) ovjerena od nadležnog organa

3. Za djelatnike koji su UMRLI ili POGINULI zakonski nasljednik treba:
a) popuniti prijavu koju dobiva na licu mjestu
b) priložiti izvod iz matične knjige umrlih za umrlog odnosno poginulog

4. Djelatnici/zaposlenici koji imaju tjelesno oštećenje/invaliditet preko 50 % dokumentaciju će priložiti preko ovlaštenog opunomoćenika, koji ima punomoć ovjerenu na Sudu, uz prilog dokumenata kojim se dokazuje postotak oštećenja/invaliditeta.

ROK ZA PRIJAVU je 45 dana (od 30.08.2006. do 14.10.2006. godine).

PRIJAVE ĆE SE PRIMATI U HOTELU ERO u vremenu od 8,30 do 13,00 sati svakim radnim danom u naprijed naznačenom roku za prijavu.

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom i prijave nakon isteka zadanog roka neće se uzimati u ra
ZA DJELATNIKE ALUMINIJA D.D. MOSTAR KOJI SU BILI NA LISTI
ZAPOSLENIKA PODUZEĆA NA DAN 31.12.1991. godine

1. Djelatnici koji SADA NE RADE u Aluminiju, pozivaju se da se osobno prijave i prilože:
a) popunjen obrazac prijave, koji se dobiva na licu mjesta
b) Izvod iz matične evidencije PIO/MIO tj. AM obrazac (ne stariji od mjesec dana original)
c) Djelatnici koji su bili u postrojbama HVO, Armije BiH, Policije, ili Vojsci RS, trebaju dostaviti Uvjerenje o vremenu provedenom u dotičnoj postrojbi (staž u postrojbama po Zakona o radu se računa kao poseban staž u duplom trajanju i za njega se ne uplaćuju sredstva za dokup), na kome će biti naglašeno da se Uvjerenje koristi samo u svrhu reguliranja staža.
d) Presliku / fotokopiju osobne iskaznice (obadvije strane) i ovjerenu od nadležnog organa

– Djelatnici koji se nalaze izvan Bosne i Hercegovine trebaju priložiti i:
I. ako su uposleni, Izvod iz matične evidencije uposlenika zemlje u kojoj
se nalaze
II. ako nisu uposleni, dokument kojim se dokazuje da se nisu upošljavali
odnosno da nisu uposleni (dokument o skrbništvu).

2. Bivši djelatnici koji su OTIŠLI U MIROVINU/PENZIJU, osobno prilažu:
a) popunjen obrazac prijave kojeg dobivaju na licu mjesta
b) presliku/fotokopiju Rješenja o umirovljenju/penzioniranju ovjerenu od nadležnog organa
c) presliku/fotokopiju osobne iskaznice (obadvije strane) ovjerena od nadležnog organa

3. Za djelatnike koji su UMRLI ili POGINULI zakonski nasljednik treba:
a) popuniti prijavu koju dobiva na licu mjestu
b) priložiti izvod iz matične knjige umrlih za umrlog odnosno poginulog

4. Djelatnici/zaposlenici koji imaju tjelesno oštećenje/invaliditet preko 50 % dokumentaciju će priložiti preko ovlaštenog opunomoćenika, koji ima punomoć ovjerenu na Sudu, uz prilog dokumenata kojim se dokazuje postotak oštećenja/invaliditeta.

ROK ZA PRIJAVU je 45 dana (od 30.08.2006. do 14.10.2006. godine).

PRIJAVE ĆE SE PRIMATI U HOTELU ERO u vremenu od 8,30 do 13,00 sati svakim radnim danom u naprijed naznačenom roku za prijavu.

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom i prijave nakon isteka zadanog roka neće se uzimati u razmatranje.

(Kliker.info)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku