hamburger-icon

Kliker.info

Inicijativa za Stolac : CIK BiH vodi pristrasnu i jednonacionalnu istragu u vezi sa izborima

Inicijativa za Stolac : CIK BiH vodi pristrasnu i jednonacionalnu istragu u vezi sa izborima

18 Novembra
15:50 2016
inicijativaCentralna izborna komisija (CIK) BiH je od 9. do 11. novembra u Stocu provodila istražne radnje u vezi dešavanja na dan izbora, 2. oktobra. U okviru tih istražnih radnji, ispitivali su i članove biračkog odbora Crnići 176A017, saopšteno je iz Inicijative za Stolac.

Bošnjački članovi ovog biračkog mjesta, kao i posmatrači, su još 4. oktobra izdali saopštenje za javnost, a isto su potpisano predali službenicima CIK-a, koji su vršili ispitivanja, 10. novembra.

CIK BiH još uvijek nije donio odluku o sankcionisanju Ivana Perića, predsjednika OIK Stolac i njegovih saradnika, a neki od njih pominju se u saopštenju izdatom 4. oktobra.

“Iz ovog saopštenja se jasno vidi da se istraga u Stocu vodi pristrasno i jednonacionalno, te da HDZ-ovi poslušnici imaju imunitet od bilo kakvog krivičnog gonjenja, dok se nad aktivistima i aktivistkinjama Inicijative za Stolac nastavlja pravosudna, medijska, pa čak i CIK-ova tortura. Želimo da budemo jednaki i ravnopravni u svakom pogledu, a naročito u primjeni zakona!”, ističu iz Inicijative za Stolac.

Portal Vijesti.ba u cjelosti prenosi saopštenje bošnjačkih članova biračkog odbora Crnići 176A017 Stolac od 4. oktobra: 

“Povodom antidemokratskih, neregularnih i nepravilnih lokalnih izbora za načenika i opštinsko vijeće Stoca, bošnjački članovi biračkog odbora Crnići 176A017 su sastavili ovo saopštenje u kojem se detaljno preciziraju i opisivaju sve nepravilnosti i neregularnosti, kao i sva ostala dešavanja koja su desila na dan izbora na ovom biračkom mjestu.
Saopštenje je upućeno za sve one koji žele saznati istinu, počevši od CIK-a preko nadležnih organa MUP-a pa do same javnosti.

1. Dan uoči izbora, 01.10.2016.godine, OIK (Opštinska izborna komisija) Stolac dostavlja izborni materijal biračkom odboru Crnići 176A017.

Predsjednik biračkog odbora, Mario Marić, na predaju izbornog materijala ne poziva nijednog bošnjačkog člana biračkog odbora iako je CIK u priručniku za lokalne izbore naveo niz dužnosti koje birački odbor treba ispuniti dan uoči izbora. Između ostalog, retrospektivno gledano, na stranici 17. kroz par tačaka navodi se kako birački odbor prilikom preuzimanja izbornog materijala provjerava da li je isti materijal kompletan i u ispravnom stanju, zatim provjerava prostor koji je predviđen za biračko mjesto i drugo. Na istoj stranici navodi se kako su predsjednik i članovi biračkih odbora odgovorni za sigurnost biračkog materijala na biračkom mjestu od trenutka prijema materijala pa do završetka svih svojih dužnosti nakon zatvaranja biračkog mjesta, okončanja procesa brojanja i predaje glasačkog materijala lokalnoj izbornoj komisiji.
U sljedećoj tački navodi se kako birački odbor uklanja sa biračkog mjesta sve oznake i obilježja koja upućuju na političke subjekte, vjerske simbole, kao i ostale oznake koje mogu imati diskriminaciono značenje.

Suprotno zakonski propisanim navedenim stavkama predsjednik biračkog odbora, Mario Marić, nije pozvao sve članove biračkog odbora na primopredaju izbornog materijala, dan uoči izbora kada se obavlja niz aktivnosti koje propisuje CIK.

Samim tim, bošnjački članovi biračkog odbora Crnići 176A017 (Huso Tabaković, Amna Šetka i Anel Hasić) bili su diskriminirani i zapostavljeni, te su iskazali ogromnu sumnju u sami početak izbora.

2. Na dan izbora, 02.10.2016.godine, svi članovi biračkog odbora Crnići 176A017 prisutni su na vrijeme, u 06:00 h, što i definiše izborni zakon.

Bošnjački članovi biračkog odbora upućuju prigovor predsjedniku biračkog odbora, Mariu Mariću, zašto je izvršio diskriminaciju nad njima. Predsjednik biračkog odbora, Mario Marić, odgovara kako nije bilo potrebe da ih zove, te da je radio samo kako mu je rekao predsjednik OIK-a Ivan Perić.
Nakon toga na biračkom mjestu Crnići 176A017 dešavaju se i uočavaju niz nepravilnosti i prekršaja koje sugeriraju bošnjački članovi biračkog odbora, kao i posmatrači ispred nevladine organizacije „Pod lupom“.

Naime, dan uoči izbora birački odbor u nepotpunom sastavu (samo predsjednik b.o. Mario Marić i Tihomir Perić) nisu uklonili sve oznake i obilježja koje mogu imati diskriminaciono značenje. Naime, u krugu biračkog mjesta (prostor u krugu 50 metara)  nalazi se zastava koja podsjeća na zastavu Herceg-Bosne te vjersko obilježje u vidu križa.

Pored ovog evidentnog prekršaja izbornog zakona Bosne i Hercegovine, zamjenik člana biračkog odbora, Tomislav Prkačin, popunjava sve obrasce i zapisnike koje mora popuniti predsjednik biračkog odbora. Tomislav Prkačin ovim je činom grubo prekršio izborni zakon, kao i predsjednik biračkog odbora, Mario Marić, koji mu je dozvolio da obavlja njegov posao. Tomislav Prkačin, kao zamjenik Tihomira Perića ispred političkog subjekta HSS, shodno odredbi CIK-a nije smio biti prisutan u to vrijeme uporedo sa Tihomirom Perićem. Dokaz ovome nalazi se na stranici 18. priručnika CIK-a za lokalne izbore i to:

„2.1. Svi članovi biračkog odbora moraju doći na biračko mjesto najmanje sat vremena prije početka glasanja. U tom vremenskom periodu samo članovi biračkog odbora i posmatrači mogu biti prisutni na biračkom mjestu.“

Na prigovor i reakciju bošnjačkih članova biračkog odbora i raznih posmatrača predsjednik biračkog odbora, Mario Marić, ostaje nijem pritom odbijajući da se ovi prigovori upišu u zapisnik.

3. Nakon ovih nemilih događaja i nepravilnosti, predsjednik biračkog odbora određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora te im govori gdje su njihove pozicije.

Tom prilikom ponovo se narušava izborni zakon Bosne i Hercegovine jer predsjednik biračkog odbora radi protivno šematskom prikazu uređenja biračkog mjesta koji je propisao CIK u svom priručniku.

Spajajući dva stola na samom ulazu predsjednik samog sebe postavlja na sami ulaz, a do sebe člana biračkog odbora koji je zadužen za identifikaciju dokumenata.
To je, u ovom slučaju, bio Tihomir Perić. Ovim postupkom predsjednik se našao na mjestu člana biračkog odbora za identifikaciju birača, a član biračkog odbora za identifikaciju birača na mjestu člana za izdavanje glasačkih listića.

Član biračkog odbora za izdavanje glasačkih listića biračima našao se na trećem mjestu, mjestu predsjednika biračkog odbora i mjestu nadgledanja biračkog odbora.
Stol za kojim se našao ovaj član, Huso Tabaković, bio je udaljen četiri metra te samim tim nije imao nikakav uvid kome izdaje glasačke listiće.
Na ponovnu intervenciju i prigovor bošnjačkih članova biračkog odbora kako se grubo krši izborni zakon Bosne i Hercegovine, predsjednik biračkog odbora, Mario Marić, odgovara da on mora raditi kako mu kaže Ivan Perić te da nema nikakve veze što je narušen šematski prikaz.

Biračko mjesto Crnići 176A017 tako biva otvoreno u 07:00h bez obzira što je narušen izborni zakon dan uoči izbora i sat vremena prije početka izbora od strane Tomislava Prkačina, što su u krugu biračkog mjesta i dalje oznake i obilježja koja potiču na diskriminaciju, što je narušen šematski prikaz koji je propisao CIK te što nijedan prigovor i pritužbu predsjednik biračkog odbora, Mario Marić, nije želio upisati u zapisnik.

4. Kako je izborni proces i počeo protuzakonito tako se i odvijao. Član biračkog odbora za identifikaciju birača, Tihomir Perić, odbija čitati naglas ime i prezime brojnih birača te tako krši izborni zakon Bosne i Hercegovine.

Na prigovor posmatrača Tihomir Perić izjavljuje da ima problema sa grlom te pri tome ne zahtjeva od predsjednika biračkog odbora, Maria Marića, da ga zamijeni neko drugi. Ovim činom posmatrači i ostali članovi biračkog odbora nisu imali nikakvog znanja ko dolazi i glasa na biračko mjesto. Zbog osnovanih sumnja kako Tihomir Perić ne radi po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, drugi članovi biračkog odbora (Anel Hasić i Huso Tabaković) par puta prilaze stolu gdje Tihomir Perić vrši identifikaciju birača te uočavaju kako Tihomir Perić dopušta da glasaju birači sa isteklim i nevažećim dokumentima. Potom biva onemogućeno nastavljanje da glasaju takvi birači, a Tihomir Perić nakon toga (gdje je zabranjeno glasanje za 4 glasača kod kojih su istekle lične karte)  više ne dozvoljava Husi Tabakoviću i Anelu Hasiću da dolaze do njegovog stola i gledaju dokumente. Tihomir Perić ovom prilikom govori pomenutoj dvojici da to nije njihov posao te da nema niko pravo vidjeti dokumente birača osim njega. Huso Tabaković i Anel Hasić se na ovu izjavu nadovezuju izjavom predsjednika OIK-a, Ivana Perića, koji je na obuci za biračke odbore rekao da svaki član biračkog odbora može pogledati i utvrditi identitet birača ako bude imao određenu sumnju. Huso Tabaković, Amna Šetka, Anel Hasić kao i određeni posmatrači željeli su i ovaj prigovor unijeti u zapisnik kojeg je vodio predsjednik, ali je isti odbio to uraditi.

5. Kada su se prekršaji izbornog zakona Bosne i Hercegovine redali kao na traci, Anel Hasić, član biračkog odbora zadužen za kontrolu birača poziva se na priručnik CIK-a (stranica 20.) gdje se navodi sljedeće:

„Prilikom ulaska na biračko mjesto radi glasanja svaki birač mora predočiti jedan od važećih ličnih dokumenata.“

Pozivajući se na ovu stavku priručnika Anel Hasić, ljubazno i srdačno, na ulazu u biračko mjesto pita glasače da mu pokažu dokument s kojim glasaju.
Kao glavni razlog ovog čina bili su ogromni prekršaji koje je činio Tihomir Perić dopuštajući da glasaju ljudi kojima su istekle lične karte, da glasaju ljudi sa hrvatskim pasošom kao i kasnije da glasaju osobe koje su na popisu mrtvih osoba.

Tihomir Perić na ovaj čin Anela Hasića upućuje prigovor predsjedniku biračkog odbora, Mariu Mariću, te govori glasačima koji ulaze da ne pokazuju nikakav dokument drugom članu biračkog odbora, Anelu Hasiću.

Ovakve radnje dovele su do prekida izbornog procesa u 09:00h. Nadpolovičnom većinom, ali i podržavanjem predsjednika biračkog odbora donešena je odluka o prekidu glasanja.

6. Prekid glasanja traje oko 40-tak minuta, nakon čega na lice mjesta dolazi predsjednik OIK-a Ivan Perić i njegov zamjenik Avdo Jaganjac.

Tom prilikom Ivan Perić prijeti bošnjačkim članovima biračkog odbora kako će ih smijeniti i suspendirati jer ne rade svoj posao, te ako nastave sa onim što rade da ih čeka i krivična prijava. Huso Tabaković, Amna Šetka i Anel Hasić objašnjavaju predsjedniku OIK-a kako oni samo žele raditi po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine i kako se u ovom biračkom mjestu desio niz prekršaja izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Tada g.Ivan Perić, u prisustvu stranih i ostalih posmatrača, govori Anelu Hasiću sljedeće:
„Pusti priručnik i zakon, biće kako ja kažem.“ Dalje je, svjestan onoga što je rekao, ovo obrazložio kako je CIK pretrpan poslovima te da su sve ovlasti date predsjednicima lokalnih izbornih komisija. Ostaje pitanje na koje dokaze se za ovu izjavu poziva g.Perić te kako to da je ovlasti koje su propisane u priručniku CIK-a moguće mijenjati.
Na nagovor stranih posmatrača strasti se smiruju te se bošnjački članovi biračkog odbora Crnići 176A017 dogovaraju sa predsjedikom OIK-a, Ivanom Perićem, kako mogu pogledati samo dokumente onih glasača u čiji identitet sumnjaju.

7. Iza 10:00h nastavilo se sa istim načinom rada, nakon odlaska Ivana Perića, ponovo dolazi do opstruiranja rada pojedinih članova biračkog odbora od strane Tihomira Perića i Maria Marića. Ponovo se ne dozvoljava nikakav uvid u dokumentaciju te se krši dogovor sa predsjednikom OIK-a.
Tihomir Perić nastavlja sa ne čitanjem naglas, a prigovori Selme Tabaković (posmatrača ispred SDF-a) ne bivajući prihvaćeni i upisani u zapisnik.

8. Na biračkom mjestu, već nakon prekida izbornog procesa u 09:00h, osjećala se vidna nesigurnost i nervoza.

9. U periodu od 11:00h do 12:30h, kada je Anel Hasić zamijenjen od strane svoje zamjenice, Semire Tabaković nastavljaju se izborne krađe i prekršaji. U dijelu tog perioda i Amnu Šetku je zamijenio njezin zamjenik  Merima Tabaković.

Omogućava se da glasa osoba po imenu Boško Prce (godište 1935.) koji je na biračkom spisku Aladinići, ali koji je i također na spisku umrlih osoba.
Za Boška je glasala osoba koja po izgledu sigurno podsjeća na nekog koji ima 50-tak godina. Ovakav antidemokratski čin odmah je uvidio Amer Kapetanović, posmatrač ispred nevladine organizacije „Pod lupom“. Ni ovaj prigovor predsjednik nije uvažio i nije želio dati da se upiše u zapisnik.

Poslije toga, apsurdi se nastavljaju. Tihomir Perić nakon što je nepoznata djevojka glasala na žalbu posmatrača da pročita ko je dotična djevojka, kako se zove, izgovara ime „Ana Jurković“. Posmatrači uočavaju da tog imena nema nikako na biračkom spisku te još jednom bivaju zgroženi krađom koju provode pojedini članovi biračkog odbora. Tom prilikom Ana Jurković, pri izlasku sa biračkog mjesta odguruje Semiru Tabaković i Amelu Hajdarović(posmatrač). Semira Tabaković nakon toga biva još jedanput skoro pa fizički napadnuta, ovaj put od strane Zdenke Goluže.

Uvidjevši da je lična karta Zdenke Goluže istekla, Semira Tabaković je sugerisala članu biračkog odbora za identifikaciju da gospođa ne može glasati sa isteklim dokumentom. Nakon toga Zdenka Goluža vadi pasoš iz svoje torbe te istim predmetom počinje mahati ispred glave  Semire Tabaković.

Semira Tabaković se povlači unazad kako joj dotična gospođa ne bi zadala udarac. Zdenka Goluža, pored ove povrede člana 5.6. stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, omaložava i uvrijeđuje člana biračkog odbora Semiru Tabakoviću kazavši joj: „Ko si ti da ja tebi pokazujem osobnu.“

Vidno potresena i iznenađena onim što se dešava Semira Tabaković biva u šoku, a Zdenki Goluži se omogućava da glasa.

Haos ili cirkus u koji se pretvorio izborni proces u ovom biračkom mjestu i dalje se nastavlja. Tihomir Perić i njegov zamjenik Tomislav Prkačin, koji ga je mijenjao u periodu od 12:00-13:15h, propuštaju ljude bez obzira na validnost i ispravnost dokumentacije te grubo krše izborni zakon Bosne i Hercegovine.

10. Posmatrač Damjan Kulaš provocira prisutne te na svoju odgovornost se miješa u rad biračkog odbora tako što na silu preko kontrolora reda uvodi grupu ljudi s čime stvara gužvu i nered na biračkom mjestu. Isti posmatrač, kao i Đuro Prkačin,  Božena Goluža  i Ivana Prce, ometaju rad biračkog odbora te napuštaju svoj diskrecioni prostor za posmatrače.

Posmatrač Đuro Prkačin izlazi i ulazi sa biračkog mjesta pri tome ne ostavljajući svoju akreditaciju. Takođe, Đuro Prkačin uznemirava prisutne zajedno sa posmatračom Matejom Kulašem povisujući ton na određene članove biračkog odbora i na neke posmatrače.

11. U svom tom periodu pojavljuje se velika sumnja i na glasanje onih glasača koji nisu u mogućnosti ući na biračko mjestu, a došli su ispred. Bez ikakve kontrole i uvida predsjednik biračkog odbora stalno je radio ovaj čin gdje nije dozvolio nikome ni od članova biračkog odbora, ni od posmatrača ko je ta osoba što glasa vani.

Takođe, dešava se da dolazi par puta isti pomagač na biračko mjesto i govori predsjedniku kako vani ima neko ko ne može ući. Tako je za par osoba pomagala ista osoba.

12. Na biračko mjestu u par navrata dolaze nepoznati ljudi koji sa sobom dovode 3-4. starijih i nemoćnih osoba te im se dozvoljava da budu pomagač za sve njih.
Tako se u jednom momentu u jednoj glasačkoj kabini nalazi jedan pomagač i troje staraca. Ovakvim činom samo je nastavljeno grubo kršenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

13.  U 12:30h vidno potrešenu i povrijeđenu Semiru Tabaković mijenja Anel Hasić. U tom međuvremenu  i Husu Tabakovića mijenjao je Muho Balavac.

U 13:40h nakon sumnje u identitet jednog glasača Anel Hasić i Huso Tabaković traže da vide dokument glasača, na što glasač odbija stavljajući ličnu kartu u džep.

Ovakav čin eskalirao je zajedničkom odlukom Huse Tabakovića, Amne Šetke i Anela Hasića i podržavanjem od strane predsjednika biračkog odbora, Maria Marića, da izborni proces u ovom biračkom mjestu i drugi put biva zatvoren.

14. Nakon toga na biračko mjesto dolaze g.Stojan Bošković i g.Slavo Perutina i govore predsjedniku biračkog odbora Mariu Mariću, da se ne sekira i da za 10minuta dolaze rješenja o smijeni Anela Hasića i Huse Tabakovića. Postavlja se pitanje ko su ova dvojica i otkud njima ovakva informacija.

No, njihova informacija bila je tačna. Upravo Stojan Bošković za 10minuta dostavlja rješenje predsjedniku biračkog odbora Mariu Mariću, o smjeni Anela Hasića i Huse Tabakovića. U istom rješenju na njihovo mjesto postavljaju se Stojan Bošković i Slavo Perutina, ljudi koji su nagovijestili ovo rješenje.

Ponovo ostaje nejasno, kako to da se preskaču zamjenici Anela Hasića i Huse Tabakovića i kako odmah na mjesto člana bivaju postavljeni ova dvojica.
Da bi stvar bila još više apsurdnija rješenje nije dostavio OIK, organ koji je smijenio Anela Hasića i Husu Tabakovića nego ljudi koji ih zamjenjuju. Ovakvim činom kao i činjenicom da Bošković i Perutina nisu imali nikakve akreditacije stavlja se u fokus demokratski rad Opštinske izborne komisije. U novonastaloj situaciji gdje se formirao jednonacionalni birački odbor policija izbacuje sa biračkog mjesta Anela Hasića i Husu Tabakovića, na osnovu rješenja OIK-a i bez ikakvog policijskog naloga.
Ovdje dodajemo da je g.Stojan Bošković imao nasilnički odnos prema svim Bošnjacima, dokaz tome su i krivične prijave koje su podnešene protiv njega.

On se u obraćanju posmatraču OHR-a obratio sa sljedećim rječima:„Ko mene upita osobnu kartu ja ću mu šamar opaliti.“ Nadalje, zamjeniku člana biračkog odbora Merimi Tabaković upućuje prijetnje i govori:
„Tebe ću izbaciti kroz prozor.“ Predsjednik biračkog odbora ostao je nijem i na ova dešavanja te nije preduzeo nikakve radnje kako bi osigurao integritet procesa glasanja te kako bi osigurao mir i red na biračkom mjestu.

15. U metežu i haosu koji je nastao, Amna Šetka je uputila niz prigovora i zahtijevala da sve to upiše u zapisnik. No, kao i prethodni pokušaji upisavanja prigovora i ovaj je bio odbačen od strane predsjednika biračkog odbora, Maria Marića

16. Iza 14:30h Amna Šetka, kao i svi bošnjački posmatrači napuštaju biračko mjesto pod velikim strahom uvidjevši u šta se pretvorio izborni proces u njihovom biračkom mjestu te ne žele biti vinovnici i potpisnici istog.

U ovom saopštenju detaljno smo precizirali sva nemila dešavanja koja su pratila izborni proces u našem biračkom mjestu. Smatramo da je glavni krivac naših odluka o zatvaranju biračkog mjesta isključivo predsjednika OIK-a, Ivan Perić, koji je dozvolio da se od izbornog procesa napravi lakrdija i cirkus.
Svjesni toga bili su i strani posmatrači koji su sa nevjericom i šokom pratili određena dešavanja na našem mjestu. Mi, bošnjački članovi biračkog odbora Crnići 176A017, radili smo isključivo po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine te pozivamo sve nadležne institucije od CIK-a do MUP-a da detaljno preispitaju i utvrde odgovornost predsjednika OIK-a, Ivana Perića, kao i odgovornost Tihomira Perića, Tomislava Prkačina, Marija Marića, Damjana Kulaša, Đure Prkačina, Mateja Kulaša, Božene Goluže, Ivane Prce, Zdenke Goluže, Ane Jurkovića i svih drugih koji su od demokratskih izbora, 02.10.2016.godine, svojim postupcima htjeli ponoviti neke tmurne godine devedesetih, na istom onom mjestu gdje je demokratija već jednom izgubila svoj pojam”.

(Kliker.info-Vijesti)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku