hamburger-icon

Kliker.info

Edward Snowden : Kada vas neko kao ąto je Dick Cheney nazove izdajnikom, to je najveće priznanje jednom Amerikancu

Edward Snowden : Kada vas neko kao ąto je Dick Cheney nazove izdajnikom, to je najveće priznanje jednom Amerikancu

18 Juna
02:04 2013

Jedan od najvećih uzbunjivača u istoriji američke politike Edward Snowdwn  odgovorao je na pitanja čitalaca  lista Guardian gdje je pokušao da objasni sistem masovnog špijuniranja američkih i stranih građana i obrazloľi motive koji su ga naveli da objelodani  masivne baze podataka američke obavještajne agencije NSA

1. Zašto si odabrao Hong Kong za bijeg i reci nam nešto više o američkom hakovanju istraľivačkih centara i univerziteta.

“Prvo, američka vlada je, kao i sa svakim drugim uzbunjivačem, momentalno i očekivano uništila svaku mogućnost fer suđenja u zemlji, otvoreno me proglasivši krivim za izdaju i da je otkrivanje tajni, kriminalnih i čak neustavnih dijela, neoprostiv zločin.  To nije pravda i bilo bi budalasto da se svojevoljno predam njima ako mogu da učinim više dobra van zatvora nego u njemu. Drugo, hajde da budemo iskreni, ja nisam otkrio ni jednu operaciju protiv legitimnih vojnih meta. Ja sam istakao slučajeve gdje je NSA hakovala civilnu infrastrukturu kao što su univerziteti, bolnice i privatni poslovi jer je to opasno. Ova ogoljeno agresivna kriminalna dijela su pogrešna bez obzira na cilj”. Ne samo to, kada NSA načini tehničku grešku tokom operacije, kritični sistemu padaju. Kongres nije proglasio rat protiv tih zemalja, od kojih su većina naši saveznici, ali bez javne dozvole, NSA vodi mreľu operacija protiv njih što pogađa na milione nevinih ljudi.  I zbog čega? Kako bi mi imali tajni pristup računarima u zemlji protiv koje se ni ne borimo? Kako bi potencijalno otkrili, potencijalne teroriste sa potencijalom da ubiju manje Amerikanaca nego naša policija? Ne, javnost treba da zna kakve sve stvari radi vlada u njihovo ime, ili je pritisak onih nad kojima se vlada besmislen”.

2. Koliko dokumenata koje si otkrio si ti sam napravio i koliko ljudi ih ima? Ukoliko ti se nešto desi, da li ti papiri i dalje postoje?

“Sve što mogu reći sada je da američka vlada neće biti u mogućnosti da prikrije stvari mojim ubistvom ili zatvaranjem. Istina dolazi i ne moľe se zaustaviti”.
 
 3. Zašto nisi direktno odletio za Island ako je to zemlja koju si preferirao za svoj azil?

“Napuštanje Sjedinjenih Drľava je za mene bio nevjerovatan rizik, zaposleni NSA moraju da najave svoje putovanje 30 dana unaprijed i predmet su nadgledanja. Postojala je velika šansa da ću biti presretnut tokom puta, tako da sam morao da putujem bez unaprijed rezervisane karte do zemlje sa kulturnim i pravnim okvirom  koja će mi dozvoliti da radim bez momentalnog hapšenja. Hong Kong mi je omogućio to. Island bi bio pritiskan jače, brľe, prije nego što bi javnost dobila šansu da čuje o čemu se radi, i ja to ne bi dozvolio sadašnjoj administraciji”.

4. Izjavili ste da se divite Elsbergu i Meningu, ali ste priznali da postoji jedna vaľna razlika između vas i redova prve klase

“Ja paľljivo procjenjujem svaki dokument koji otkrivam pojedinačno kako bi bio siguran da su u legitimnom javnom interesu. Postoji jako puno dokumenata koji bi imali veliki uticaj da ih nisam zaustavio, jer nanošenje štete ljudima nije moj cilj. Tansparentnost jeste.

5. Da li sugerišete da je Mening nasumnično bacio tajne u ruke WikiLeaksa i da je namjeravao da nanese štetu ljudima?

“Ne. WikiLeaks je legitimna novinarska grupa i oni paľljivo rediguju sve svoje izvještaje u skladu sa rasuđivanjem šta je to u javnom interesu. Neredigovani objavljeni dokumenti su propust partnerskih novinara koji su kontrolisali sadrľaj. Međutim, ja shvatam da mnoge medijske grupacije koriste argument da su “dokumenta bila bačena” kako bi se diskreditovao Mening i ľelim da naglasim da ovdje ne vaľi ta tvrdnja”. 

5. Da li si lagao o svojoj plati? Zašto je to problem sada? zašto si rekao novinaru Guardiana Glen Grinvaldu da je tvoja plata 200.000 dolara godišnje, kada je bila samo 122.000 dolara (sudeći po saopštenju firme za koju si radio)

“Bio sam intervjuisan od strane Glena i njegovih ljudi nekoliko dana i ni jedan od tih razgovora nije bio snimam. Izjava koju sam dao da je moja godišnja plata bila 200.000 dolara se odnosila na najvišu sumu koju sam zaradio u karijeri.
Morao sam da prihvatim smanjenje zbog obavljanja specifičnih radova. Booz nije bila kompanija gdje sam najviše zarađivao”.

6. Da li si ľelio da izađeš pred javnost u vezi NSA programa prije nego što je Obama postao predsjednik?

“Obamina kampanja je obećavala i izbori su mi dali nadu da će nas on voditi ka riješavanju problema koje je isticao u svojim istupima prije glasanje. Mnogi Amerikanci su osjećali slično. Naľalost, nedugo nakon što je došao na vlast, on je zatvorio vrata istraľnom sistemu protiv onih koji su kršili zakon, produbio je i proširio nekoliko zlostavljajućih programa, i odbio da troši politički kapital kako bi stao na kraj kršenjima ljudskih prava, kao što je Gvantanamo, gdje se ljudi i dalje drľe bez podignute optuľnice.

7. Opiši nam detaljno koliko moľeš šta znači “direktan pristup”, kako navodiš.  Mogu li analitičari da slušaju sadrľaj domaćih poziva i bez naloga?

“Više detalja o tome kako funkcioniše direktan pristup NSA tek dolaze na red. Međutim, generalno realnost je ovakva: ukoliko analitičar FBI, NSA, CIA, DIA…ima pristup sirovim SIGINT podacima, oni mogu ući i dobiti rezultate za sve što ľele. Brojeve telefona, mejlove, lične podatke kornisnika, IMEI i tako dalje, sve je to isto. “NSA voli da koristi riječ ‘domaći’ kao laľni izgovor za veliki broj slučajeva. Realnost je da u se u okviru izmjena i dopuna zakona FISA i negovog člana 702, komunikacije Amerikanaca se prikupljaju i nadgledaju na dnevnoj bazi na osnovu sertifikata analitičara prije nego sudskog naloga. Njihovo objašnjenje je da je to “nasumična” kolekcija, ali na kraju dana neko iz NSA  i dalje ima sadrľaj tvojih komunikacija. Čak i u slučaju presretanja po “nalogu”, vaľno je shvatiti da se obavještajna zajednica ne bavi uvjek sa onim što smatramo za ‘pravi’ nalog. Prije je to predloľeni obrazac koji popune i pošalju pouzdanom sudiji sa pečatom.

Novinar Glen Grinvlad se uključuje u chat podpitanjem: “Kada kaľete ‘neko iz NSA i dalje ima sadrľaj vaših komunikacija’ – šta time mislite? Mislite da oni imaju evidenciju o tome, ili stvarni sadrľaj?

“I jedno i drugo. Ukoliko je meta na primer mejl adresa, na primer pod FAA 702, i sa te adrese je nešto poslato tebi, analitičari će doći do toga. Sve, IP adrese, sirovi podaci, sadrľaj, zaglavlje, atačment…sve. I čuva se veoma dugo vremena i moľe biti prošireno dalje izuzećem a ne nalogom”.   

8. Koje je vaše mišljenje o negiranju Googlea i Facebooka? Mislite li da su oni iskreni kada kaľu da nisu znali za Prizmu, ili smatrate da su primorani da laľu?

“Njihovi demantiji su prošli kroz nekoliko revizija, jer postaje sve jasnije da su oni uključeni u obmanjivanje, o čemu govori i identičan, specifičan jezik u saopštenjima svih kompanija. Kao rezultat ovih objelodanjivanja i uticaja ovih kompanija, konačno počinjemo da vidimo veću transparentnost i više detalja o ovim programima , po prvi put od njihovog osnivanja.  Zakonski su primorani da poštuju i odrľavaju svoje ćutanje u vezi sa specifičnostima programa , ali to ih ne oslobađa etičkih obaveza. Ako, bi na primer Facebook , Google , Microsoft i Apple odbili da pruľe ovakvu vrstu saradnje obaveštajnoj zajednici , šta mislite da će vlada učiniti ? Ugasiti ih?”

9. Ed, ja vam se zahvaljujem na hrabroj usluzi koju ste učinili za našu zemlju. Međutim, postoji skepticizam u vezi sa nekim od vaših izjava, uključujući i ovu: “Ja sam, sjedeći za svojim stolom, svakako imao ovlasti da prisluškujem bilo koga od vas , ili vašeg računovođu, federalnog sudiju, da, čak i predsjednika da sam imao njegov lični e-mail”. Da li ostajete pri tom stavu, i ako je vaš odgovor potvrdan, da li nam moľete reći nešto više?

“Da, stojim iza toga . Građani SAD uľivaju ograničenu zaštitu (i opet, vaľno je razumjeti da ta politika ne garantuje nikakvu čvrstu zaštitu – ta politika je jednosmjerna koja se moľe olabaviti po potrebi), jedna tehnički vrlo slabu zaštita – skoro kao filter na kraju. Filter je zastario, postavljen je na ono što se eufemistički naziva "najširim dozvoljenim otvorom" i moľe se izvući u bilo kom trenutku. Čak i sa filterom, SAD unose informacije, a još više čim napustite granice zemlje. Vaše zaštićene komunikacije ne bi trebalo da prestanu da budu zaštićene samo zbog IP adrese sa koje ste označeni. Još vaľnije zaštita ‘američkih lica’ je generalno odvraćanje od moći i opasnosti ovog sistema. Sumnjivo nadgledanje ne postaje opravdano samo zbog toga jer je 95 odsto svijeta njegova ľrtva, a ne 100 odsto.

10. Edvard, postoje sve veće spekulacije da ste ili ćete tek  predati američke tajne informacije kineskoj ili nekoj drugoj vladi u zamjenu za azil. Da li je to tačno?

“To je smišljeno uperena kampanja koju sam očekivao prije izlaska u javnost, jer američki mediji uvek viču “CRVENA KINA” reagujući na sve što dolazi iz Honkg Konga i Narodne Republike Kine, i njihova namjera je da skrenu paľnju sa zloupotreba američke vlade. Zapitajte sebe, da sam kineski špijun, zašto nisam otišao direktno u Peking? Mogao sam do sada da ľivim u palati i da ne brinem za svoju sudbinu da sam to htio”.

11. Američki zvaničnici kaľu da već mijenjaju bezbjednosne programe zbog tvojih akcija i nazivaju te izdajnikom. Tvoja reakcija?

“Američki zvaničnici kaľu to svaki put kada je se desi da neko otkrije informacije koje bi mogle da ugroze njihov autoritet. Američki zvaničnici takođe proizvode obmanjujuće i direktno laľne tvrdnje u vezi ovih programa, kao što su to radili u slučaju Zazi, čija su sudska dokumenta jasno pokazala da nije bio pokriven Prizmom. Novinari moraju postavljati konkretna pitanja: pošto su ovi programi počeli nedugo nakon 11. septembra, koliko je terorističkih napada spriječeno samo od infromacija dobijenih preko nadzora koji se ne moľe dobiti preko ni jednog drugog izvora? Onda se upitajte koliko je pojedinačnih komunikacija presretnuto kako bi se postiglo to, i upitajte se na kraju da li je sve bilo vrijedno toga. Padovi u kupatilu i ubistva od strane policajaca su odnijela više ľivota od terorizma, ipak mi smo primorani da ľrtvujemo najvrijednija prava iz straha da ne postanemo ľrtve toga.Dalje, vaľno je imati na umu da mene teroristom naziva neko kao što je bivši zamjenik predsjednika SAD Dick Cheney. To je čovek koji je dao laľne informacije kao opravdanje za početak rata u kojem je osakaćeno skoro 32.000 i ubijeno 4.400 Amerikanaca , kao i preko 100.000 Iračana. Kada vas neko kao što je Cheney nazove izdajnikom, to je najveće priznanje koje se jednom Amerikancu moľe dati, i što više uspaničenih izjava čujemo od osoba sličnim njemu znamo da smo na dobrom putu.

12. Da li se enkripcijom mojih mejlova moľe izbeći nadzor NSA?

“Enkripcija funkcioniše. Valjano implementirani jaki kripto sistem je jedan od malobrojnih stvari na koje moľeš da se osloniš. Naľalost krajnja tačka bezbjednosti je uľasno slaba da NSA moľe često da nađe načina da je probije. Bini, Drejk, Kirjaku i Mening su svi primjeri kako pretjerano oštra reakcija na javni interes uzbunjivanja samo povećava razmjere, obim i vještinu uključenih u otkrivanja.  Građani sa savješću neće ignorisati zloupotrebe samo jer će zbog toga biti uništeni, savjest im to zabranjuje. Umjesto toga, ovi drakonski odgovori prosto grade bolje uzbunivače. Ukoliko Obamina administracija odgovori sa jačom silom protiv mene, mogu biti sigurni da će se uskoro suočiti sa jednako oštrim odgovorom javnosti.

Ova otkrića pruľaju Obami šansu da se vrati zdravom razumu, ustavnoj politici i vladavini prava a ne čovjeka. On i dalje ima dosta vremena da uđe u istoriju kao predsjednik koji je video zloupotrebe i zaustavio ih, a ne nastavio u istom pravcu.Ja bih ga lično savjetovao da sazove specijalni komitet sa ciljem revizije ovih programa, ukine opasne privilegije ‘drľavne tajne’ i, pred odlazak iz ofisa, započne tradiciju za sve naredne predsjednike da dokaľu svoje poštovanje zakona imenovanjem specijalnog istraľioca koji bi ispitao zakone usvojene u njegovom mandatu i utvrdio da li je bilo nekih nepravilnosti.  Ne moľe biti vjere u vladu ukoliko je vrh vlasti izuzet od nadzora, oni moraju biti primer transparentnosti.
 
 13. Šta biste vi rekli drugima koji su u poziciji da prenesu tajne informacije koje mogu da učine da javnost bolje razume  rad obavještajnog aparata SAD i njihove efekte na građanske slobode? Imate li dokaze koji pobijaju tvrdnje da je NSA u mogućnosti da snima sadrľaj vaših telefonskih poziva bez eksplicitnog i definisanog FISC naloga?

“Za svoju zemlju je vrijedno umreti".

14. Moľete li nam opisati sa čime se suočavate sada kada su pitanju reperkusije, moľete li da nam opišete tačan trenutak kada ste znali da ste apsolutno sigurni da ćete to uraditi, bez obzira na posljedice, a šta sada osećate nakon svega toga?

“Vjerujem da svako proľivljava drugačije, ali za mene, nije postojao samo jedan momenat. Vidio sam neprekidnu nit laľi od visokih zvaničnika do Kongresa prema američkom narodu.  Saznanje da Kongres, posebno Gango of Eight, podrľava te laľi me je natjeralo da djelujem. Gledajući kada neko na poziciji kao što je James Klaper, direktor nacionalne obavještajne sluľbe, grubo laľe bez posljedica je dokaz podrivanja demokratije. Saglasnost onih kojima se vlada nije saglasnost ako oni nisu informisani.

15. Da li stvari idu u pravcu u kojem si zamišljao u vezi aktuelne javne debate?

“U početku sam bio veoma ohrabren. Naľalost, mainstream medijima je sada daleko više zanimljivije šta sam rekao kada sam imao 17 ili kako moja djevojka izgleda, prije nego što ľele da istraľe najveći špijunski program u ljudskoj istoriji”.

16. Da li bi za kraj ľeleo da dodaš nešto?

“Hvala svima na podršci, i zapamtite da samo zbog toga što niste mete programa nadgledanja ne znači da je to u redu. Distinkcija između američkog građanina i stranca nije razumno objašnjanje za individualizovanu sumnju, i primjenjuje se samo radi podrške programu. Ovo je precizan razlog zbog čega NSA pruľa Kongresu poseban imunitet na njihovu kontrolu. (Kliker.info-e-Novine)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku