hamburger-icon

Kliker.info

Dževad Hodžić : RS je ipak bolji dio BiH

Dževad Hodžić : RS je ipak bolji dio BiH

05 Aprila
06:56 2014

HodyicDy1U prije nekoliko dana usvojenom budžetu Vlade Kantona Sarajevo za 2014. godinu za visoko obrazovanje, tačnije, za Univerzitet  u Sarajevu predviđeno je 66 miliona KM. U skupštinskoj raspravi vođenoj o budžetu i o sredstvima predviđenim za Univerzitet u Sarajevu u više zastupničkih istupa isticano je pitanje financiranja dva teološka fakulteta koji su usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju u prošloj godini postali punopravnim članicama Univerziteta u Sarajevu.

Piše : Dževad Hodžić (Oslobođenje)

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, prenoseći i stavove jednog dijele univerzitetske i akademske zajednice, ukazivali su na povećane financijske potrebe Univerziteta u Sarajevu, s obzirom na svoje dvije nove članice. Odgovor Vlade na spomenute prigovore svodio se na neizbježnost ograničenja budžeta na prihodovnoj strani, te na potrebu smanjenja financijskih izdataka na svim pozicijama i svim budžetskim korisnicima.

S obzirom na to da se sada među pripadnicima akademske zajednice, na fakultetima i na Univerzitetu, tu i tamo može čuti kako se u ovoj budžetskoj godini sve druge članice Univerziteta moraju odricati dijela svojih sredstava kako bi se financirala i dva teološka fakulteta, htio bih, budući da se osjećam jednim od glavnih “krivaca” za integraciju dva teološka fakulteta u Univerzitet u Sarajevu, još jednom naglasiti: Sredstva predviđena u budžetu za Univerzitet u Sarajevu namijenjena su za sve redovne članice Univerziteta. Treba da budu prema solidarno, pravedno i transparentno utvrđenim kriterijima raspoređena i dodijeljena svim fakultetima, a to ipak znači da niko nije u poziciji i ne treba da se odriče svojih sredstava u korist nekog drugog fakulteta. Integracija dva teološka fakulteta u Univerzitet u Sarajevu s kojom smo inače kasnili godinama u odnosu na zemlje u regionu i s kojom se priključujemo evropskom krugu univerziteta koji stoljećima teološke fakultete imaju u svom sastavu kao i u svojim temeljima, predstavlja za Univerzitet u Sarajevu, za akademsku zajednicu i za naše društvo mnogo veću dobit od iznosa financijskih obaveza Vlade Kantona Sarajevo prema ova dva fakulteta.

Možda je financiranje dva teološka fakulteta u sastavu Univerziteta u Sarajevu, ovih dana, kada je u fokusu upravo usvojeni budžet, u ovoj godini u kojoj ova dva fakulteta započinju svoje djelovanje kao punopravne članice Univerziteta i u ovogodišnjem budžetu koji je u stanovitom smislu krizni budžet, najfrekventnija tema. Pa ipak, čim prije trebamo se okrenuti poslovima koji se tiču predstojećih potreba i izazova kako visokog obrazovanja u cjelini, tako i Univerziteta u Sarajevu.

Prije svega, Univerzitet, odnosno Upravi odbor Univerziteta i Vlada Kantona Sarajevo, odnosno Ministarstvo za obrazovanje treba da izrade novi pravilnik koji će sadržavati objektivne, pravedne, transparentne i integralne kriterije za raspodjelu financijskih sredstava predviđenih u ovogodišnjem budžetu za Univerzitet. Potrebno je jasno i odlučno, temeljito i dalekosežno pristupiti potpunoj integraciji Univerziteta u Sarajevu kao i njegovom uvođenju u trezorsko financiranje.

Univerzitetu u Sarajevu predstoji postupak akreditacije. Treba podsjetiti da još nijedan univerzitet iz Federacije BiH nije završio postupak akreditacije dok su u RS-u postupak akreditacije završili dva javna univerziteta (Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Istočnom Sarajevu) i tri privatna univerziteta (Univerzitet za poslovne studije u Banjoj Luci, Visoka škola Banja Luka College  i Nezavisni univerzitet u Banjoj Luci). Otežavajuću okolnost za Univerzitet u Sarajevu predstavlja i nedopustiva okolnost da u Vladi Kantona Sarajevo Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade nema  ministra.

Nedavno je Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta u obezbjeđivanju kvaliteta izvršila analizu zakonskih propisa u oblasti visokog obrazovanja u BiH i sačinila izvještaj u kojem je iznijela cijeli niz ozbiljnih sugestija, ali i primjedbi, prigovora i upozorenja vezanih za sistem visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Tako se u spomenutom izvještaju upozorava: “Okvirni zakon (o visokom obrazovanju BiH) sadrži odredbu prema kojoj se smatralo da su univerziteti akreditovani na period od dvije godine po usvajanju Okvirnog zakona. Međutim, ovaj prelazni period je prošao, što znači da univerziteti u većini jurisdikcija više ne nude važeće diplome. Tek sa nedavnom akreditacijom pet univerziteta iz Republike Srpske postoje neki univerziteti u zemlji koji nude važeće diplome.”

Završimo s upozorenjem koje bismo svi morali uzeti ozbiljno a koje se iznosi u spomenutom izvještaju: “Nevalidnost stečene spreme stoga ima ozbiljne moguće posljedice, naprimjer kod zapošljavanja na radna mjesta u javnom sektoru, što može dovesti do žalbi onih kandidata koji su diplomirali na akreditovanim univerzitetima a koji su odbijeni i koji osporavaju zapošljavanje kandidata koji su svoje obrazovanje stekli na univerzitetima koji nisu dobili akreditaciju.”

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku